מתחם ביאליק

אתרים ברחוב:
 

אדריכלות נוף: מוריה-סקלי  


 
1
 
3 ח.ברין - מבנה לשימור
 
5 עוזרמן - מבנה לשימור
 
7
 
9    יעקב גראוס - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
11 שינמן - מבנה לשימור
 
13 אילגובסקי - מבנה לשימור
 
15 דינה שושנה גולדברג - מבנה לשימור
 
17 ירחובסקי - מבנה לשימור
 
19 חוה שפירה (בית כנסת) - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
21
 
אידלסון

 
23 / אידלסון 32  - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
בית המהנדס שמואל בלדר
 
25 מבנה לשימור
 
27
בית עיר - מוזיאון לתולדות העיר תל אביב - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
בעבר: מלון סקורה (של אברהם סקורה) ובית העירייה
אדריכל מקורי: משה צ'רנר
אדריכלי השימור והתוספת: מאירה קובלסקי, צבי אפרת
אדריכלי פנים: מאירה קובלסקי, צבי אפרת ודן חסון
פרוגרמה: איילת ביתן שלונסקי
שיחזור חדר מאיר דיזנגוף: ד"ר דורון לוריא
 
 
2
 
4
 
6 ל.גולדין - מבנה לשימור
 
8 מבנה לשימור
 
10 מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
12
 
14 בית ראובן - מבנה לשימור
 
16 איסר כהן - מבנה לשימור
 
18 פלדמן - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
ביאליק 18 במיני ישראל
 
20
 
22 בית ביאליק - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
24
 
אדריכלות: נילי פורטוגלי
ספר מאת נילי פורטוגלי המוקדש לבנין: תפיסה הוליסטית באדריכלות, "מרכז למוסיקה וספריה ע"ש פליציה בלומנטל" בהוצאת עם עובד
 
28 מבנה לשימור
 

זלמן שניאור