Nauczyciel - opiekun konkursu "KANGUR 2019" bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników drogą elektroniczną otwierając zakładkę Konta szkół na stronie internetowej organizatora głównego www.kangur-mat.pl oraz przesłanie wymaganych dokumentów na adres organizatora regionalnego. (Jeżeli jest problem ze zgłoszeniem uczniów na stare konto – proszę o kontakt na adres e-mail kangur.rsokaganek@gmail.com lub sms na numer 503501869 – dotyczy, np. zmiany opiekuna lub zagubienie hasła.)

 2. Jeżeli szkoła nie posiada konta - założenie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego www.kangur-mat.pl

 3. Uzupełnienie i poprawienie danych szkoły, szczególnie adresu e-mail i telefonu szkoły oraz telefonu koordynatora szkolnego (jest to bardzo pomocne dla organizacji konkursu i kontaktu koordynatora regionalnego z opiekunem szkolnym).

 4. Zgłoszenie szkoły, tzn. wysłanie zgłoszenia elektronicznie podpisanego przez dyrektora przedłużone do 15 stycznia 2019 r.
  Proszę zrobić to jak najszybciej tak, aby otrzymać kod szkoły przed dokonaniem wpłaty.

 5. Zgłoszenie uczniów i dokonanie wpłaty do 22 stycznia 2019 r.
  Po tym terminie będzie można jeszcze dodać uczniów, ale może to skutkować nieotrzymaniem odpowiedniej liczby testów i nagród pocieszenia.


 6. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie umieszczonych tam komunikatów, w tym m.in. o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród.

 7. Odebranie od powiatowego koordynatora konkursu testów i kart odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników.

 8. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.

 9. Dostarczenie powiatowemu koordynatorowi konkursu zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi oraz wykazem uczniów biorących udział w konkursie, z podziałem na klasy.

 10. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które dostępne będą po zalogowaniu na konto szkoły.

 11. Odbiór od powiatowego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich laureatom i wszystkim nagrodzonym.


W razie pytań prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: kangur.rsokaganek@gmail.com lub rsokaganek@gmail.com, ewentualnie kontakt telefoniczny (tel. 503 501 869).