Historia KANGURA

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" ma swoje korzenie w Australii, gdzie został zorganizowany w latach osiemdziesiątych XX wieku. Na terenie Europy pojawił się we Francji w 1990 roku i z inicjatywy matematyków francuskich ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich. W chwili obecnej jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.

Konkurs gromadzi dzieci i młodzież w różnym wieku proponując im rozwiązywanie testów matematycznych w jednej z sześciu grup wiekowych. Uczestnicy konkursu otrzymują te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. Ideą konkursu jest zbliżenie dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy udział we wspólnej zabawie matematycznej. Świadomość tego faktu jest niewątpliwie wielką atrakcją dla uczestników. W odróżnieniu od innych, licznie organizowanych w różnych regionach konkursów mających na celu wyłonienie talentów matematycznych, ten ma przede wszystkim przełamać dość powszechną wśród uczniów niechęć do tego przedmiotu. Głównymi nagrodami w konkursie są zagraniczne wycieczki i obozy matematyczne. Wszyscy zdobywcy wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Polska przystąpiła do konkursu w 1992 roku i od samego początku zajmuje drugie miejsce po Francji pod względem liczby uczestników. Od 1994 roku działa towarzystwo "Kangourou Sans Frontiéres" skupiające europejskich organizatorów konkursu. Głównym organizatorem KANGURA w naszym kraju jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Impreza ta cieszy się stale wielkim zainteresowaniem. Z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących w niej szkół.

Na terenie Podbeskidzia organizują go wspólnie: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej (od 1994 roku) i Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe KAGANEK (od 1998 roku). Po raz pierwszy w 1994 roku wystartowało około 8000 uczniów z terenu byłego województwa bielskiego.

W ostatnich latach do konkursu KANGUR przystępowało ponad 15 000 uczestników z blisko  600 szkół z terenu miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego, suskiego, wadowickiego, żywieckiego oraz szkół z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej.

Kilkunastoletnia tradycja konkursu na naszym terenie stawia go na czołowym miejscu wśród konkursów dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół.