Regulamin Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

uchwalony 28 września 2016 r.
przez Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu