Regulamin Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

uchwalony 27 września 2017 r.
przez Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu

ZMIANA REGULAMINU !!!