Regulamin Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

uchwalony 18 kwietnia 2018 r.
przez Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu

ZMIANA REGULAMINU !!!