Aktualności

Uwaga !!!
W związku pojawiającymi się problemami z logowaniem lub dodawaniem uczniów
  termin dodawania uczniów został przedłużony do 29 stycznia 2018 r.Informacja koordynatora krajowego!

Jak co roku, szkoły z angielskim językiem nauczania mogą otrzymać testy w języku angielskim. Zainteresowani tym koordynatorzy szkolni powinni przekazać właściwym terytorialnie Organizatorom Regionalnym informacje o liczbie potrzebnych testów w poszczególnych kategoriach w języku angielskim.

W związku z tą informacją bardzo proszę, o ile ktoś jest zainteresowany aby uczniowie otrzymali testy w języku, o zgłoszenie na adres kangur.rsokaganek@gmail.com
ilości testów w języku angielskim.W bieżącym roku szkolnym Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY przeprowadzony zostanie w czwartek, 15 marca 2018 r. o godzinie 9:00.

 • Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta (jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone, np. w poprzednich edycjach konkursu, to należy je założyć).
 • Zgłaszania szkół i wpłat w wysokości 9 zł za ucznia można dokonywać do 22 stycznia 2018 r.
 • Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

  Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "Kaganek"
  ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała

  Nazwa banku: PKO Bank Polski
  N
  umer konta: 76 1020 1390 0000 6002 0153 2365
 • Konieczne jest przesłanie do biura RSO "Kaganek" oryginału zgłoszenia pobranego ze strony szkoły (plik w formacie PDF), podpisanego przez koordynatora szkolnego i potwierdzonego przez dyrektora szkoły (aby szkoła nie organizowała 15 marca 2018 r. innych imprez, co miało miejsce w poprzednich latach). Skan wypełnionego zgłoszenia można wysłać wcześniej drogą elektroniczną na adres kangur.rsokaganek@gmail.com, a następnie oryginał przesłać/dostarczyć do RSO "Kaganek".
 • Bardzo ważne jest zaktualizowanie DANYCH SZKOŁY i DANYCH KOORDYNATORA (nieaktualne dane bardzo utrudniają kontakt).A
 • Wszystkie ważne informacje będą umieszczane na niniejszej stronie regionu bielskiego Konkursu (www.kangur.bielsko.pl), jak również w komunikatach na stronie konta szkoły.

Zapraszam do udziału w Konkursie i pozdrawiam serdecznie
Maria Kaczmarzyk - koordynator regionalny


Kontakt z koordynatorem:

e-mail:kangur.rsokaganek@gmail.com
tel. 503 501 869

Kontakt z biurem RSO "Kaganek":

adres: ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail:
rsokaganek@gmail.com
tel. 33 816 50 04