Witamy na stronie

REGIONU BIELSKIEGO
Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"


Na stronie https://www.kangur-mat.pl/szkola.php koordynatorzy szkolni, po zalogowaniu, odczytują wyniki uczestników z danej szkoły oraz kryteria punktowe.

Bardzo proszę poinformować uczniów o ich wynikach!

W razie braku wyników ucznia z danej szkoły albo stwierdzenia na koncie szkoły wyniku ucznia nie z tej szkoły

bardzo proszę o możliwie szybką informację na adres e-mail: kangur.rsokaganek@gmail.com
Zasięg terytorialny

miasto Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, pszczyński, suski, wadowicki, żywiecki
oraz szkoły z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej