Juankosken lukio
Juankoskentie 24
73500 Juankoski

Rehtori Jaana Kujala
Koulusihteeri Tarja Hiltunen
Opinto-ohjaaja  Seija Pennanen
Opettajainhuone
Koulumestari Jarmo Toivari
 044 7188956
044 7188955
044 7188970 
044 7188960
044 4261264

opettajat

Falck Pekka
Halonen Katja
Hyttinen Kirsi
Haapamäki Jussi
Kohvakka Liisa
Kuoppasalmi Riikka 
Kortelainen Heljä
Kujala Jaana
Kukila Maija
Paavola Marja
Pennanen Seija
Savolainen Jarmo
Smolander Risto
Timonen Janne
Tirkkonen Arto
Toivanen Sanna
Vähärautio Elvi 
uskonto, psykologia ja filosofia
liikunta ja terveystieto
biologia ja maantieto
liikunta ja terveystieto
ranska, espanja, venäjä
kuvataide
äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
Rehtori
musiikki
saksa
englanti, opinto-ohjaus
englanti
kemia, matematiikka, tietotekniikka
historia yhteiskuntaoppi
fysiikka,
matematiikka
ruotsi

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)opedu.kuopio.fi (myös juankoski.fi 2016)
 

Näytä suurempi kartta

Juankosken Lukio