Juankosken lukio
Juankoskentie 24
73500 Juankoski

Rehtori Jaana Kujala
Koulusihteeri Tarja Hiltunen
Opinto-ohjaaja  Seija Pennanen
Opettajainhuone
Koulumestari Jarmo Toivari
 044 7188956
044 7188955
044 7188970 
044 7188960
044 4261264

opettajat

Falck Pekka
Hyttinen Kirsi
Kohvakka Liisa
Koivula Elina
Koivuranta Pasi
Kujala Jaana
Kukila Maija
Leppänen Matti
Nissinen Anni
Pennanen Seija
Raatikainen Henri  
Savolainen Jarmo
Smolander Risto
Timonen Janne
Timonen Jaana
Tirkkonen Arto
Toivanen Sanna
Vähärautio Elvi 
uskonto, psykologia ja filosofia
biologia ja maantieto
ranska, espanja, venäjä
kuvataide
matematiikka
Rehtori
musiikki
matematiikka
äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
englanti, opinto-ohjaus
liikunta ja terveystieto
englanti
kemia, matematiikka, tietotekniikka
historia yhteiskuntaoppi
äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
fysiikka 
matematiikka
ruotsi

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)opedu.kuopio.fi
 

Näytä suurempi kartta

Juankosken Lukio