Geologi

Geologi er spennende og gir muligheter for opplevelser og undring!
Geologien er jo overalt.

Stein, fjell, landskapsformer. Geologien er grunnlaget for biologisk mangfold og vår eksistens.
Astronomi, geologi, biologi . . se og opplev sammenhengen!

          

Gea Norvegica Geopark
Nordens første geopark    Les mer her . . . .


 
 
Geologisti i Sannidal !

Den er ment for bruk i undervisning for skolene, men lar seg selvsagt gå for allmennheten.

Før var det utbredt å plukke med seg stein, i de senere år går man mer og mer vekk fra dette, da man bør geologiske severdigheter bli liggende uberørt og gi de neste som kommer en like flott geologisk opplevelse
Ta bilder, det er lettere å bære med seg også!

Ønsker man å samle stein er steder der det sprenges fjell, som ved veibygging og nybygging, ypperlige steder og gå på skattejakt etter mineraler og edelsteiner.
Her er det også bra om noen går og leiter, da ofte steinfyllingene blir fylt over når arbeidet er ferdig.
 

Fotografering av detaljer i en pegmatittgang

        Sidenavigering:
                                           Startside      Foto      Flora      Fauna      Geologi      Astronomi      Linker