Flora



Botanikk
Kartlegging av det biologiske mangfoldet er viktig slik at vi ikke mister viktige arter.
Ta gjerne kontakt for en prat om planter, sopp og alt som vokser og gror!

Foto & Naturveiledning
Jan-Åge Pedersen Tlf: 90 91 61 86,  e-post: j.aagep@gmail.com

Tidlig vår
 
Den lille røde hasselblomsten blomstrer i mars
 
Hestehov er representant for våren

Full vår
 
Søstermarihånd blomstrer i første del av mai i Kragerø
 
Buskvikke blomstrer midt i mai og utover i Kragerø

Sommer
 
Rød skogfrue er sjelden og vakker orkide'
 
Skogkløver

Høst
 
Kantarell er skogens gull
 
Blekksopp i høstfarger

Temasider om floraen i Kragerø, klikk her . . .

    Startside         Foto           Flora            Fauna         Geologi           Astronomi