Foto

Fotografering er å samle på opplevelser!
Samle på og dele opplevelser, bruke øynene, fantasien og kreativiteten. 
Enkelte ganger fotograferer man kun for registrering, men det er også viktig og nyttig.
Kollasjer er en fin måte å samle bilder på, forteller endel med et bilde.
(Bildene/kollasjene er klikkbare)
 
Steinvika ved Langesund
Fra Steinvika ved Langesund
 
Mølen i Vestfold
på Mølen er det alltid noen motiver å finne
 
Portør
fra Portør
 
Flom i Fossing
Flom i Fossing
 
https://sites.google.com/site/jaagep/foto/haukelikollasjA.jpg?attredirects=0
Haukelfjell
 
https://sites.google.com/site/jaagep/foto/Island..jpg?attredirects=0
Island
 
https://sites.google.com/site/jaagep/foto/Molen%20kollasj.jpg?attredirects=0
Mølen
 
https://sites.google.com/site/jaagep/foto/Pasvik.jpg?attredirects=0
Pasvik
  
  
Fotografering handler mye om å ta vare på (samle på) gode minner!
I hvert fall for min del.

    
      Sidenavigering:
                                        Startside       Foto      Flora      Fauna      Geologi      Astronomi      Linker