WebQuestUB

Jordi Quintana Albalat

Mestre i pedagog. Ha treballat de mestre l’educació primària, de psicopedagog a la secundària i actualment és professor de la Universitat de Barcelona. Fa docència a les Facultats de Formació del Professorat i de Pedagogia, i coordina el màster oficial Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals. Els àmbit de treball, recerca i interès són: els EVEA, les webquestes, les competències informacionals, el disseny i creació de materials educatius.., i la música tradicional.

María Victoria Martín

María Victoria Martín es profesora en Letras (UnComa, Argentina), Licenciada en Filología Hispánica (UB) , máster en Comunicación y Educación (UAB) y Doctora en Pedagogía por la UB. Ha trabajado como profesora en diversas instituciones a nivel secundario, terciario y universitario. También se ha desempeñado como guionista multimedia. En la actualidad, trabaja como profesora asociada en la Universidad de Barcelona y forma parte del Grupo de Investigación consolidado Enseñanza y Aprendizaje Virtual (GREAV), del Grupo de Innovación Docente GID-EAV y colabora con el Observatorio de la Educación Digital de la UB.


Resum de la presentació

WebQuestUB: un espai per a la creació, edició, ubicació, gestió i cerca de Webquestes

Una de les conclusions de l'estudi de l'OED "Difusió i ús de Webquestes en l'àmbit universitari espanyol" va ser la constatació de la inexistència d’un espai obert i en línia facilitador de la creació, ubicació, consulta i utilització de Wesquestes, que permetés la inclusió d’etiquetes i  descriptors, i un sistema àgil de cerca i creuaments.

A partit d’aquest fet, l’OED i el grup de recerca GREAV de la UB, va dissenyar i crear l’espai http://webquest.ub.edu/ , el qual, tot i estar ubicar a la UB amb la intenció de potenciar i facilitar la creació, l’ús i la reutilització de Webquestes a l’àmbit universitari, té la voluntat de ser un espai obert a tot el sistema educatiu.

L’espai web consta de dos mòduls, el de gestió i cerca de les Webquestes, que ha estat dissenyat per professors de la UB i desenvolupat per Claudator Internet Lovers, i el de creació i edició de Webquestes, en el qual els usuaris i usuàries treballen en l’entorn WordPress.


Vídeo de la presentació a la IV Jornada WQ