Tallers

Barcelona, 25 de febrer de 2012

Taller 1

Propostes didàctiques competencials: WebQuest, TAF, MiniWQ Josep Lluís Fierro
Susagna Argemí 
Anna Pérez

Taller 2

Una altra manera d'avaluar:
Rúbriques i Portfolis
Núria Alart
Núria Cervera 
Mònika Hornk
Taller 3 Eines per construir les WebQuest:
Google Sites, Wordpress, Blogger
Núria Coma
Maria Ivanova
Mercè Genís
Taller 4 Competència docent: El PLE Guida Al·lés
Maria del Mar Lluelles
Carme Miró
Taller 5 Mons virtuals 3D Espurnik i WebQuest Ramon Barlam
Maria José Lasala
Josep Masalles