Praktisk Info

Praktisk Info

Ganløse Kræmmermarked

Opsamling af spørgsmål, der ofte går igen!

Ved spørgsmål på kræmmerdagen, kan du henvende dig i kontoret mellem æbleskive- og pølsebod. Alternativt går der folk rundt i trøjer med "Idrættens Venner", som du kan spørge.

Tilmelding

Vi har en onlinetilmeldingsformular, hvor du kan skrive din 1., 2. og 3. prioritet, eller navne på personer, du gerne vil ligge tæt på.

Booking af stand - stand nummer

Dit standnummer finder du på oversigten (øverst på siden), hvor dit navn kommer til at stå under nummeret. Den bliver løbende opdateret fra start april. Ændringer kan dog forekomme.

Fredag inden markedet, vil der hænge en seddel på siden af pølsebodsvognen med pladsnumre.

Betaling

Betaling skal ske samtidig med tilmelding på enten mobile pay 22696 eller bankoverførsel til Danske Bank 1551-0006287859. Ved afbud refunderes pengene ikke, men du kan give/sælge din stand til en anden. Kun hvis Idrættens Venner kan få afsat standen til en anden, kan pengene refunderes.

Tider

Du kan komme ind på pladsen og stille stand op allerede fra om fredagen. Og tidligt lørdag morgen. Du skal være færdig senest lørdag kl. 9.00.

Selve kræmmermarkedet er åbent Lørdag fra 9-18 og Søndag fra 9-16.

Kræmmermorgenmad i teltet søndag kl. 8.00.

Der er ikke opsyn på pladsen om aftenen/natten.


Husk der er levende musik i teltet både fredag og lørdag aften.

Fredag:

KL. 18 fredag aften spiller "Two Wild Rovers" op til svingende irsk musik.

Lørdag:

Det utrolig svingende band LADY MARMELADE kommer og spiller for os lørdag aften!

De har eksisteret i over 10 år, og har stor "live" erfaring. Sangere, keyboard, guitar, bas - og blæsere!

Dem bliver du bare nødt til at opleve!!!!


Spørgsmål til kræmmermarkedet kan sendes til:

e-mail: gkmarked@gmail.com

Tlf.: 20 97 67 41

Pladsanvisning: 31 51 36 38

Følgende regler gælder for Idrættens Venners kræmmermarked:

  1. Ved betaling til kræmmermarkedet senest den dato, der er angivet i indbydelsen som sidste betalingsdato, vil vi forsøge, at tildele den ønskede plads. Fortrinsret har kræmmere der havde standen sidste gang og har tilmeldt sig senest 1. april 2020. Ved senere tilmelding, vil der blive tildelt en plads efter arrangørernes skøn, dog med hensyn til ønsket stand nr.
  2. Standstørrelse er 6m facade og 6m dyb. Børnestande har 2 facademeter.
  3. Nedenstående pladsoversigt er vejledende. I tilfælde af, der er mange der ønsker en stand, kan pladsen udvides med yderligere 2 rækker (række 7xx + 8xx). Vi bestræber os på at lave en plads hvor alle stande er solgt. Det betyder, at hvis man ved bestilling af en stand gør opmærksom på, at man vil have tilgang til sit stand fra P-pladsen, så flyttes man fra række 6 til 8 ved udvidelse af pladsen.
  4. På grund af brandfare, og myndighedernes påbud, er vi nødt til at placere campingvogne med den lovpligtige afstand. Det kan betyde, at ikke alle kan få den plads de ønsker.
  5. Mødetid på markedsdagen er senest kl. 9.00. Efter dette tidspunkt har arrangørerne ret til at afhænde pladsen til anden side.
  6. Der vil ikke ske tilbagebetaling af indbetalt leje. Der kan aftales et andet mødetidspunkt kontakt da Idrættens Venner.
  7. Indkørsel til pladsen er Mølleparken (sidevej til Hvidehøjvej). Der må ikke parkeres på Mølleparken.
  8. Salg af øl, vand, kaffe, pølser, diverse nydelsesmidler er ikke tilladt, uden arrangørernes tilladelse.
  9. Den på pladserne indlagte elektricitet må ikke anvendes til opvarmning. Overtrædelse af dette forbud kan betyde strømafbrydelse på pladsen.
  10. Ved markedets afslutning vil der være containere til rådighed. Containerne må kun anvendes til brændbart affald, såsom træ, emballage, pap, papir og tilsvarende.

Salgseffekter der ikke er blevet solgt må ikke efterlades på pladsen.