Bestyrelsen 2018

  • Joakim Bak - Formand.
  • Lars Jacobsen - Kasserer
  • Marianne Jacobsen
  • Merete Hansen
  • Arne Olsen
  • Ronnie Hegelund
  • Flemming Pradel
  • Thorsten Holst

Henvendelse til bestyrelsen kan foregå på kræmmertelefonen 20 97 67 41 eller på mail gkmarked@gmail.com