Recept za pen špric

Pravilnikom koji je stupio na snagu 01. januara od strane Ministarstva zdravlja, omogućeno je da se iglice za pen špric podižu na recept.