Reč lekara

HORAST video

HORAST brošure

Odgovori na vaša pitanja

Terapija hormonom rasta, dr Tatjana Milenković

Tarnerov sindrom, autor dr Ivana Vorgučin

Prader-Willijev sindrom, autor dr Maja Ješić

SGA, autor dr Maja Ješić

NEDOSTATAK HORMONA RASTA I NAKON DOSTIZANJA CILJNE VISINE, autor doc. dr Maja Ješić

NEDOSTATAK HORMONA RASTA KOD ODRASLIH OSOBA, autor prof. dr Mirjana Doknić

Međunarodni ogranak fondacije MAGIC ®,
HORAST pozdravlja MAGIC Afriku i njihovu mrežu

HORAST pozdravlja MAGIC Afriku i njihovu mrežu organizacija. Mrežu čine organizacije pacijenata, profesionalna društva i volonteri, koji ujedinjuju svoje glasove za endokrinološku svest. „Čast nam je što pozdravljamo MAGIC Afriku u našoj mreži kao važan deo izgradnje jačeg značaja za brigu o zdravlju dece“, rekla je Džejmi Harvi, izvršni direktor ICOSEP-a i suosnivač MAGIC-a. „Postoji više od hiljadu medicinskih stanja koja mogu uticati na detetov rast. Ako ih možemo identifikovati na vreme i lečiti u ranom dobu, možemo da uštedimo dugogodišnje poteškoće kao i monumentalne troškove dugoročnih zdravstvenih problema. Zahvalni smo predsednici MAGIC Afrike Riziki Siombua na njenoj žrtvi i viziji za svu decu u Africi. “ MAGIC Afrika je tek najnoviji član ove rastuće mreže. Prošle godine pridružila se i MAGIC Indija. Globalna medicinska društva u određenim zemljama, kao što su Japan, kao i međunarodne grupe kao što je Evropsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju, pridružili su se ovoj novoj mreži. „Tehnologija se kreće tako brzo, čineći prilike za stvarne i dragocene tretmane za decu sa retkim poremećajima rasta podložnima ako ne i potpuno izlečivim. Od suštinskog je značaja da pomognemo javnosti da shvati da rast NIJE kozmetički. To je jedan od najlakših i najprepoznatljivijih znakova potencijalnog zdravstvenog problema deteta. Želimo pomoći deci da rano dobiju kvalitetnu medicinsku negu - dok još uvek postoji vreme za doživotnu promenu. ", kaže Harvi. Poruka MAGIC-ICOSEP: Da li vaše dete raste normalno? Saznati! Previsok ili prenizak rast može biti rani znak upozorenja za više od 1000 medicinskih stanja u razvoju.