HORAST


Za više informacija kontaktirajte Horast


Mobilne aplikacije


KARTA RASTA MOBILE APP

Udruženje Horast pustio je u rad aplikaciju za proveru optimalnog rasta dece.

Karta rasta je aplikacija namenjena praćenju rasta i pravovremenom prepoznavanju problema koji mogu da nastanu tokom rasta i razvoja deteta.

Samu aplikaciju možete skinuti sa Google Play ili Apple Store-a klikom na linkove desno

https://itunes.apple.com/us/app/karta-rasta/id1284552247?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbsoft.shop

GRO ASSIST MOBILE APP

GroAssist je mobilna aplikacija posebno osmišljena za roditelje i staratelje pedijatrijskih pacijenata kojima je propisan hormon rasta. Aplikacija ima više funkcija, koje pomažu pacijentu i njegovoj porodici da uklope terapiju hormonom rasta u svoj stil života:

  • Lako čitljivi grafikoni prate visinu i težinu pacijenta, tako da roditelji i staratelji mogu videti kako lečenje napreduje.

  • Evidencija mesta davanja injekcija i dnevni podsetnici pomažu da se ustanovi rutina davanja injekcija, čime se osigurava da terapija nikada ne bude zaboravljena.

  • Ciljevi u davanju injekcija motivisaće pacijente, a grebanjem će otkriti svoju personalizovanu nagradu.

  • Sažeto prikazani podaci mogu pomoći u donošenju odluka o lečenju sa zdravstvenim radnicima.

  • Pristup aplikaciji se može omogućiti drugima, kako bi se poboljšala kontinuiranost nege kada terapiju sprovodi više staratelja.


Način na koji pacijenti mogu pristupiti GroAssist aplikaciji: Pacijenti mogu da preuzmu aplikaciju iz Google Play store i App Store prodavnica, za Android i Apple uređaje – sve što je potrebno da urade je da izvrše pretragu termina „GroAssist“ I upišu pristupni kod koji su dobili od zdravstvenog radnika (lekara ili sestre edukatorke).


https://itunes.apple.com/us/app/karta-rasta/id1284552247?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbsoft.shop