INTRODUCIÓN

 A MÚSICA NO CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS. CELEIRO
https://sites.google.com/site/historiadamusicapedrosalatas/home/Sin%20t%C3%ADtulo.jpg

A Historia da Música é moi ampla,
xa que nela se recollen
todos os datos que existiron sobre a música
desde o principio dos tempos.
Por iso, dividímola en partes
para que sexa máis fácil o seu estudo.