Szilánkok‎ > ‎

Forgácsok


Bódor Sándor
Hexasakk életem a szilánkok elõtt, mint forgácsok


Gelencsér Mihály 8.OB, Budapest, 1988. 1.Hajdú k., Debrecen, 1988. ULJANOVSZK Kupa, 1988.
3.PALICS kupa, Szabadka, 1989. 2.Hajdú kupa, Debrecen, 1989 Nemzetközi verseny, 1990., MINSZK.
I. Egynapos verseny, Debr., 1990. 3. Hajdú Kupa, Debr, 1990. Keserveim, ha vannak,... Epizód fõszerepben
2. Egynapos verseny. Debrecen. 1991. 6. Kristály kupa, TATABÁNYA, 1991. 4. Hajdú Kupa, Debrecen, 1991.
4. Palics kupa, SZABADKA, 1991. 9. Nyílt OB., TENGELIC, 1991. 4. Egyéni Debrecen bajnokság, 1991.
1.ALFADAT kupa, Tatabánya, 1992. Kollár Attila Ev., SZABADKA, 1992. 11. Nyílt OB., MISKOLC, 1992.
1. Tanker Kupa, Tamási, 1992. 5. Hajdú kupa, Debrecen, 1992.4.
Gelencsér Mihály
 A III. Palics Kupán találkoztam utoljára Gelencsér
Mihállyal. Ezután az események felgyorsultak és a
tatabányai IV. EB- én tetõztek, amit követet a lemondása,
illetve leváltása a vezetõi tisztségrõl.
Gelencsér Mihálynak én sokat köszönhetek, de voltak
csalódásaim is. Erre lehet mondani, semmi sem tökéletes.
Ez teljesen emberi, hisz nincs ember hiba nélkül.
Ezek után nézzük a tényeket:
Köszönhetem neki: a sok pécsi versenyt, ahova mindig nagy
örömmel utaztam, mivel Pécs a kedvenc városom.
Az ô segítségével és bizalmával jutottam el külföldi
versenyekre: Uljanovszk, Palics.
A határozott, kemény vezetõi stílust, ami elengedhetetlen
minden több embert összefogó szervezetnél.
A lehetõséget a szerény megnyitás-elméleti búvárkodásomhoz.
Csalódásaim: a 1987-es Hexasakk Híradó fontossága mellett
is száraz, paragrafus volta.
A megnyitás elméleti próbálkozásaimért beígért csekély
pénzösszeg elmaradásaiért.
A rajzaimért, terveimért ígért támogatás elmaradása. Pl. a
IV.EB emblémájának megtervezéséért, ami sajnos súlyos malõr
lett, a felirat hibás egyeztetése miatt /EB kontra Kristály
Kupa/. És itt pattant ki a sikkasztás és hûtlen kezelés
gyanúja is, ami végül a szakadáshoz vezetett /olvasható
teljes terjedelmében a Hexasakk Híradó. 1989/9-10.
Számában/.
Ahol szerintem a túlságosan kemény hangvétel, a minden
megegyezést mellõzõ hozzáállás /hogy melyik részrõl? ez
talán már elvész a ködös homályban/ vezetett a sajnálatos
szakadáshoz, ami hosszútávon egyáltalán nem lehet
szerencsés.
Debrecen, 1992.08.08.5.
VIII. Országos Bajnokság Budapest 1988.07.30.-08.05.
 A 8.OB.-ból hiányzó partikSajnos errõl a versenyrõl
nagyon hiányosan kaptam meg a játszmalapokat. Ez nem 
válik dicsõségére az akkori játékvezetésnek.
1.forduló
1.Sziráki L.- Szõke Gy.
2.Nagy J.- Vida L.
5.J.Tumbas- V. Volkov
8.Frank I.- Csupor P.
10.Jurasits M.- Kolozsvári M.
11.Somlai L.- Czékus A.
2.forduló
15.Vida L.- Sziráki L.
20.Szôke Gy. - Wunderlich L.
25.Somlai L.- Kisimre I.
3.forduló
32.J.Tumbas- Bede I.
34.Lódi L.- Gados L.
35.Frank I.- Szõke Gy.
39.Molnár J.- Vida L.
4.forduló
46.V.Volkov- Boronyák I.
54.Csupor P.- Botkó I.
5.forduló
.........................
6.forduló
78.Wunderlich L.- Frank I.
7.forduló
91.Gados L.- V. Volkov
8.forduló
105.Sziráki L.- Frank I.
9.forduló
113.Somlai L.- Gados L.
118.Jurasits M.- Szegi Antal
120.Frank I.- Kolozsvári M.
10.forduló
134.Gados L.- Wunderlich L.
11.forduló
143.Búzási J.- Kolozsvári M.
144.Fejes Cs .- Szegi A.
145.Szôke Gy. - V. Volkov
146.Boronyák I.- Mányi B.
148.Wunderlich L.- Sziráki L.
149.Frank I.- Deme L.
150.Vida L.- Czékus A.
151.Bede I.- Jurasits M.
152.Petô Z.- Kisimre I.
153.Gulybán G.- Molnár J.

összesen : 154-bôl 32 játszma
Aki tud segíteni a hiányzó partik elküldésével
örömmel veszem és várom.
Debrecen, 1994. június 07.
6.
I.HAJDÚ kupa, II. Debrecen Bajnokság DEBRECEN 1988. december 2-4. Játékidõ: 2x1 óra
Elõzmény:
 A kezdõk vajúdása és hibái :
1. Mányi Béla a versenykiírásba utólag /amikor kiderült,
hogy Elnökünk Gelencsér Mihály nem jön el a versenyre/,
erõsen vitathatóan betette, hogy a játszmát az utolsó
pillanatig írni kell. /Ezt az motiválta, hogy Baján Sziráki
László ellen kedvezõ állásban az utolsó öt perc körül
vesztett amiatt, hogy neki még írni kellett a partit, 
ellenfele pedig már schnellezhetett./
2. A játékvezetés háromarcúsága, hisz Deme Lajos mellett
ott volt még egy helyi tanár és maga Mányi Béla, ezért az
összhang erõsen akadozott.
3. Az eddigi versenykiírások nem egységes volta.
"Újabb botrány Debrecenben
Ezúttal nem foci : Hexasakk
Hexasakk Híradó, 1989/1           Rudolf László"
"Az egyik érintett véleménye.
 Volt egyszer 1988-ban egy Hajdú Kupa Debrecenben!
A rendezõk az átlagosnak megfelelõ körülményeket
(Versenyterem, szállás, étkezés) teremtettek a 
versenyzõknek. Ez a mai viszonyok között is sok munkával
jár, amiért ezúton mondok köszönetet érte. 
Külön elismerés illeti Bódor Sanyit (és családját) az 
érdekes, és örömet szerzõ munkájaiért.
Ezeket tudom a verseny pozitívumaiként felsorolni.
Sajnos negatívumok is voltak a versennyel kapcsolatban,
amirõl nem hallgathatok, mert engem is negatívan érintett,
másrészt nem árt a jövõben jobban odafigyelni rá.
Igyekeztem pontokban szedve leírni :
1. A versenykiírás nem tartalmazta a holtverseny
eldöntésének lehetõségeit.
2. Tartalmazta viszont, hogy az utolsó 5 percben nem kell
írni a játszmát.
3. A versenyvezetõségnek nem volt erõsorrendje (errõl
nem Deme Lajos tehet).
4. A verseny megkezdése elõtt Mányi Béla javaslatára és
döntése után!!! sokak ellenvéleménye ellenére, végül mégis
kellet írni az utolsó öt percben!
5. A holtverseny eldöntését vetette fel Kövér Imre a 6.
forduló után.
6. Deme Lajos versenyvezetõ a következõ sorrendet jelen-
tette ki az összes résztvevõ elõtt :
a. elõször a Buchholz értékelés dönt,
b. másodszor a több gyõzelem,
c. harmadszor a több sötéttel szerzett pont dönt, és
itt vége volt a felsorolásnak!
Észrevételeim és a tények :
1. Ne szóljon bele (Mányi Béla) egy versenyzõ a verseny
közvetlen kezdése elõtt a versenykiírásba! (Ez csak a
versenyvezetõnek lehet hatásköre)
2. A verseny végén kialakult sorrendnél  és
alulírott 7-7 pontot gyûjtöttünk úgy, hogy Sanyi engem
legyõzött, viszont mivel veretlen maradt, így én többször
gyõztem! - ez késõbb fontos lesz.
3. Bódor Sanyi, míg az értékelés tartott, közölte velem,
hogy én nyertem a versenyt, mivel jobb a Buchholzom (való-
ban az én Buchholzom jobb is volt, mint az övé).
4. Az eredményhirdetésnél legnagyobb meglepetésemre Deme
Lajos t hirdette ki gyõztesnek.
5. Reklamálásomra, hogy jobb az én Buchholzom, mint
Bódor Sanyié, Deme Lajos közölte, hogy õ a módosított
Buchholzot számolta (ami egyforma volt).Mikor felvetettem,
hogy õ nem ezt mondta a 6. forduló után, õ erre azt közöl-
te velem, hogy tévedett !!!.
6. Közöltem vele, hogy ebben az esetben a több gyõzelem
dönt a javamra, hivatkozva a 6. forduló után 
elhangzottakra.
7. Erre közölte, hogy Sanyi engem legyõzött és ezért lett
õ az elsõ!
8. A vita itt félbeszakadt, mivel a vonat indulása miatt
el kellett mennünk.
9. Gondoltam, hogy majd értesítenek a tévedésükrõl, de
erre a mai napig hiába vártam!
10. Az ez évi versenynaptárban Gelencsér Mihály már úgy
közölte le az I. Hajdú Kupa védõje ( pedig
Gelencsér Mihály már részletesen tudott az egész 
bonyodalomról)!! Várom az ügyben szereplõk (másokét is) 
véleményét az újság következõ számában.  
               Tisztelettel :
Hexasakk Híradó, 1989/1          Sziráki László"
A versenybíró véleménye: "Ha nem játszotok a Szirákival 4
lépéses remit, nincs ez a nagy vita a végén!
Hexasakk Híradó, 1989/1            Deme Lajos"
"Az én véleményem.
 A fenti tömör vélemény Deme Lajos hozzám intézett
levelébõl származik. Teljesen logikus : azért volt botrány az
eredményhirdetésnél, mert szalomremiztem a Szirákival!
Ugyanis ha nem remizünk 4 lépésben, mi lehetett volna még?
Például megverem, s Bódor egyedül elsõ. Tehát nincs botrány!
Például õ ver meg és lesz egyedül elsõ. Megint csak
nincs botrány! Például kétórás küzdelem után két király
marad a táblán : döntetlen! Tehát van botrány!?
Miért gondolod, Lajos, hogy éles meccsen nem lehet remi
egy Sziráki - Rudolf parti? Miért akarod a saját hibádat
másra ruházni? Talán még nem késõ kijavítani a hibát.
Kisebb baj, ha utólag korrigálunk, mintha sosem, bár tudjuk,
hogy hibáztunk! Ha szubjektíven nézem az esetet, azt
mondom: Bódor Sanyi megérdemli az elsõ helyet: megverte
Szirákit és engem. De sosem szubjektív vélemény, hanem 
objektív szabályok alapján kell eredményt hirdetni!
Hexasakk Híradó, 1989/1           Rudolf László"
"Vitassuk meg!
A jelenlegi Sakkszabályzat sem tisztázza, ha a 3 tükörállás
között más lépés vagy lépések vannak, akkor is döntet-
len-e a parti?! Mi errõl a tagok véleménye? (Vitafórum be-
indítása) Továbbá mi a tagok véleménye a végig irt 1 órás
partikról?! Továbbá miért kell nekünk tökéletesen azonos
sakkszabályokat elfogadni, mikor itt a Hexasakkban sok más
típusú lépés is van?! (alaplépés illetve alapállás szem-
pontjából)
Hexasakk Híradó, 1989/1            Mányi Béla"
"Sportszerûségbõl jeles!
    Rudolf - Kövér rangadó a 7. fordulóban. Mindketten
elleneztük a játszmajegyzésre vonatkozó szabály "Mányi-féle"
változatát. most pedig saját bõrünkön érezzük ennek
visszásságait. Túljátszom Imrét, s nem fogadom el a 
döntetlen ajánlatot (eddig mindig én nyertem ellene, így 
bátran mertem játszani). Az egy év kihagyás érzõdik: nagyon 
lassú vagyok! Általában én szoktam leejtegetni az
ellenfeleimet, itt meg szinte minden partiban nekem maradt
kevesebb idõm. Ráadásul még írni is kell a játszmát, a az
sem mindegy, mikor! Ez a számomra teljesen új szabály se-
hogy sem akar megrögzõdni : elõször beírni az ellenfél
lépését és csak utána szabad lépni.
Az állás teljesen nyert, s ha nem kellene az utolsó 5
percben írni (írni? kaparni!), legalább a döntetlent
biztosítom a mattadó figurák leütésével. Az ellenfél 
ilyenkor már nem is azt figyeli, mit lépek, hanem írok-e 
vagy sem! Mindegy, hogy mit, csak írjak, s ezzel is teljen 
az idõ: ez az új szabály lényege!
Leesik a zászlóm. Vesztettem. Nyújtanám a kezem, de Imre
megelõz: "Remi jó ?!"- kérdezi váratlanul. Gépiesen felelek
igent. Imre is érezhette, hogy valami nincs rendben : A
szabályok szerint neki járó gyõzelemhez kevesebb köze van,
mint magának az új szabálynak!  A verseny sok negatívuma
mellett Kövér Imre tette igazán sportszerû cselekedet volt
és méltó válasz arra, mit gondol õ az új szabályról!
Az én véleményem errõl a "végigírni" szabályról: olyan
játszmában, ahol nincs állandó függõzés, hanem a játékidõ
véges, sohasem szabad végigíratni a játszmát, hanem az
utolsó 5 percben csakis s schnell szabályok szerint
szabadna játszani! A magyarázat nagyon egyszerû: véges
játékidejû partinál, ha az egyik félnek elfogy az ideje, a
schnell szabályok döntik el a játszma sorsát, függetlenül
attól, mi van a játszmalapra írva. Akkor miért kell 
erõltetni a játszmaírást? Döntsenek a "tizenegyesek", 
vagyis az utolsó 5 perc igazi schnellje!
Bódor Sanyi Az I. Express Kupa legérdekesebb játszmái
címû cikkében (30.oldal) szintén feszegeti ezt a kérdést.
Miért fél a jobban álló és több idõvel rendelkezõ játékos
attól, hogy õ lesz az idegesebb és ront?  Ha az ellenfél
kapkod, hát kapkodjon, ez az õ baja. Én attól még lehetek
nyugodt. Nem a szabályt kell megváltoztatni, hanem 
magunkat!
A csak sakkozásnak mégiscsak több köze van játékhoz,
mint a firkálásnak. S ha többet tudnak lépni, nagyobb az
esélye, hogy a táblán kialakult erõviszonyoknak megfelelõn
végzõdik a játszma. A gyakorlatot Börcsök Laci javaslatának
elfogadásával lehet megszerezni! (4.oldal)
Hexasakk Híradó, 1989/1           Rudolf László"
 Kövér Imre velem szemben is lehetett volna sportszerû.
Mikor egymás ellen játszottunk szétesett a szemüvegem,
és eltûnt az egyik csavarja, ami összetartotta. Csupor Péter
segített keresni, de sajnos nem találtuk. Én akkor kb.
10-15. lépésben emiatt döntetlent ajánlottam egyenlõ állás
mellett, de nem fogadta el.
Ez volt a büntetésem gondolom debreceni mivoltom és a
szervezés miatt.
Úgy látszik nála a gesztus, gusztus kérdése. (BoSa)
Olvasói levelek, vélemények.
 "Valószínûleg alkatomból adódóan érzem úgy, hogy néhány
cikkben a Híradó hangja kicsit túl "élesre" sikeredett.
Talán egy kicsit mérsékeltebb hangvétel is elérné a cél-
ját!? Ilyenkor persze magamból indulok ki, hogy adott
esetben hogyan fogadnék egy hasonló, szigorú kritikát.
Bizonyára mérlegelném magamban azt is, vajon mindent
Megtettem-e azért, hogy semmilyen kritika ne érhessen.
A nagy vihart kavaró I. Hajdú Kupa végeredménye kapcsán
szeretném véleményem kifejteni. Minden baj abból adódik,
hogy még mindig nem fixálták le véglegesen a versenyek
végeredményének megállapítását holtverseny esetén. Egyet
értek Csupor Péterrel- Hexasakk Híradó 1989/2 7.oldal-hogy
egy svájci rendszerû versenyen mindig (!!!) a Buchholz
számítás döntsön és csak ennek egyenlõsége esetén
következzen az egymás elleni eredmény, vagy a legtöbb nyert
játszma stb., vagy ahogy a versenykiírás tartalmazza.
Ugyanezt értem a körmérkõzéses versenyekre is, ahol minden
esetben elõször a Berger - Sonneborn számítás döntsön.
Mit érzek, vagy inkább hiszek a sokk cikk, vélemény
elolvasása után az I. Hajdú Kupáról? Azt hiszem, hogy a
versenyvezetés a verseny rendezõivel egyetértésben úgy
alakította a lehetõségeket, hogy lehetõleg hazai versenyzõ
nyerjen! Nagyon rossz szájízt von maga után, ha a játékosok
sok azt érzik, a verseny nem volt tiszta.
Kolozsvári Miklós
Hexasakk Híradó, 1989/3             Budapest"
"Ismét az I. Hajdú Kupa, visszatérek a debreceni Rudolf-
Kövér partira.  Elitéltem én is a végig írni változatot,
mert a játék végén a csak körmölésnek, mert az volt, nem
sok köze van a sakkhoz. Elveszi a figyelmet a tábláról.
A végig írni változat tudata károsan hat már az elsõ ne-
gyed- és félórára is, mert ne adj Isten már ott hátrányba
kerülni mondjuk 10 perccel. Állandó kapkodást jelent, ha le
akarjuk tudni e hátrányt és hol vagyunk attól, hogy bele
tudjunk mélyebben gondolni egy-egy lépés szerteágazó
kombinációjába akár 10-15 lépésnél.
Elítélem a végig írni változatot, mert a versenykiírás-
ban nem ez volt feltüntetve, s nekünk ott még a szavazás
esélye sem maradt. Maradt viszont a Rudolf elleni kinek-
- kinek "meghökkentõ" döntetlen ajánlatom a szabályok által
nyert parti után. A játszma során Laci jobb volt nálam. Az
utolsó percekben láttam, õ is küszködik az írással. Én
segítettem neki, rá is szóltam párszor, mondtam: írjad!
idõvel látta, oda lesz a jó kis parti, s le is esett. 
Láttam az arcán, nem ért egyet a vereséggel, s akkor 
fogalmazódott meg bennem, hogy ilyen gyõzelem nekem 
nem kell! S felajánlottam a remit, amit õ el is fogadott.
Mi a helyzet akkor, ha engedem lépni írás elõtt? Csupor
ellen úgy jártam, s behozta idõhátrányát, sõt én estem le
és nem tudtam partit nyerni vezérelõnnyel.
Tehát mi van, ha engedem lépni Lacit írás elõtt és én esem 
le. õ nem ajánl nekem döntetlent jobb játéka után. Jóval
késõbb többen hangoztatták, hogy Laci nem volt sportszerû,
mert elfogadta a remit.  Érthetetlen lett volna
számomra, ha ott nem így cselekszik, s érthetetlen az is,
ahogy a rosszindulatúak minõsítik.
Bízom benne, hogy a jövõben ésszerûbb, logikusabb, a
többségnek megfelelõ szabályok kerülnek alkalmazásra.
Hexasakk Híradó, 1989/3            Kövér Imre"
Az I. Express Kupa legérdekesebb játszmái
 Megfigyelhetõ olyan  tendencia, hogy egyes játékosok
[kik? - a szerkesztõ kérdése] addig gondolkoznak, míg az
utolsó öt perc következik és a kapkodásban remélnek
halászni. Mivel már nekik így nézve nincs veszteni valójuk,
általában a jobban álló versenyzõ lesz az idegesebb és
ront. És ez kihat a verseny színvonalára. Ezért javaslom a
2x1 órás játéknál is a kötelezõ lépésszám bevezetését.
[Mennyit ?- a szerkesztõ kérdése]
Hexasakk Híradó, 1989/1
Hogy kik: komoly, kemény kérdés. Kár, hogy a szerkesztõ
majd egy évig nem játszott. Pl. Hámori András, de elég 
belenézni a játszmalapokba, ahol tízegynéhány lépés van 
írva, ott van a kutya eltemetve. Hogy mennyit? - az utóbbi
évben sokat feszegettem: legalább 40-et. A 2x1 órás 
partikba, 55 perc alatt kellene meglépni a 40 lépést, és 
az órát visszaállítva 5 perccel lehetne vígan schnellezni.
Mondhatom nagy volt az ellenállás, hivatkozva a rövid, 
szûk idõre, pedig ha már vállaljuk a csökkentett idõt, amit 
a pénzszûke motivál, a bizonyos megkötéseket is el lehetne
fogadni, hogy kizárjuk a sportszerûtlen cselekedeteket,
és mérhetõ egyenlõ feltételeket kapjon mindenki. /BS/
Olvasói levelek
 "Az elemzés változatokból áll
Jó lenne, ha minél többen küldenének be ELEMZETT JATSZ-
MAKAT. (Az elemzés szerintem nem a játék körülményeivel
foglalkozó mondatokból, hanem jobb lépésekbõl és 
változatokból áll.) Úgy érzem, a játékosok nagyobb okulására
szolgál, ha egy leirt változat korrektségét vizsgálják,
mintha a döntetlenajánlattal, vagy az idõzavarral foglalkozó
érdekességeket olvassák!
Hexasakk Híradó, 1990/3-4          Somlai László"
 "Somlainak teljesen igaza van. Ha  legutóbbi
"elemzéseire" céloz, akkor Sanyi védelmében el kell
mondanom: az az írás a régi híradó számára készült!
Hexasakk Híradó, 1990/3-4         Rudolf László"
 "Széljegyzet Sziráki László versenyzõtõl!
Nagy Józsinak, Bódor Sanyinak és a többi kívülállónak
egy-két megjegyzés a H.H. 1990/1-2-es számában engem ért
bírálatokhoz, hogy az asztal fel ne boruljon az 
egyoldalúságtól!
A sakk, a hexasakk is szerencsére korlátok közé zárt
játék (harc). Azon lehet vitatkozni, hogy egyes szabályok
nem jók, de ezt nem a versenyzõ bírálatában kell kihozni.
A játszmákat az elõre meghatározott szabályok közt kell
lebonyolítani. Namármost, ha olyan szabályt hoztak, hogy a
partit az utolsó lépésig írni kell, különben játszmavesztést
eredményez, akkor ehhez lehet ragaszkodni. Az, hogy
az utolsó lépésnél ragaszkodtam ehhez, az természetes, mivel
egy lépéssel késõbb már bottal üthettem volna a pontot.
Mindezt így látja a Tisztelt kívülálló, csak azt nem
veszi észre, hogy én már elõtte is szóltam ezért a vétségért
többször is ellenfelemnek, aki sportszerûtlenül rám sem
hederített! Ezek után nem is tudom, kettõnk közül ki is
volt elõbb sportszerûtlen?
A kapkodásban született egylépéses mattraállítások még
nem mattok, ezt csak azért írom le, mert velem is már
kétszer elõfordult, hogy elfelejtettem beadni az egylépéses
mattot, és a játszma folytatásában vesztettem. Hiába
reklamáltam volna, hogy én mattot adhattam volna. Erre
mondják: miért nem adtad be! Ez a probléma is csak annak 
ilyen egyszerû, aki kívülrõl nézve mondja a versenyzõre a
felelõtlen bíráló szavakat.
A szabálytalan lépésrõl annyi megjegyzést, hogy tény: már
én is léptem több esetben is (mint utólag kiderült)sakkba,
de a tudatos alkalmazását elvetem magamtól. Ezzel a
témával kapcsolatban én is jónak tartom a lassú partik 
utáni schnellnél az egyszeri vagy kétszeri figyelmeztetés 
utáni játszmavesztést.
Bódor Sanyinak a parti közben tett remi ajánlatára már
nem emlékszem konkrétan, nem emlékszem az adott verseny-
szituációra sem, de ha így is volt, hogy nevettem, az nem
a Sanyi által közölt lekezelésnek szólt, hanem valamilyen
konkrét szituációnak. Ha Sanyit ezzel megbántottam, ezért
elnézést kérek.
A parti végénél levõ bonyodalmakhoz még annyit, hogy
Sanyi valamiért elhallgatta, hogy az ominózus szabálytalan
lépésénél már csak 15 másodperce volt hátra neki és
elfelejtette leütni az óráját, ami már nem elõször fordult 
elõ vele, és így is már 5-8 másodperc eltelt, amikor egy
tisztelt debreceni versenybíró beleszólt, hogy ugyan 
kezelje már az óráját. A felháborodásom ennek szólt, 
gondolom nem ok nélkül.
Az eddig leírtakhoz persze az is hozzátartozik, hogy én
is ember vagyok és különben is minden szentnek maga felé
hajlik a keze, még Sanyinak is, mikor az ominózus parti
utáni eredményhirdetésnél fekete-fehér bizonyítás után
(mint kiderült, hogy én nyertem valójában a versenyt) sem
szólt egy szót sem, hogy Laci, tényleg te nyertél, mikor
is õt hirdették ki gyõztesnek.....
Hexasakk Híradó, 1990/3-4         Sziráki László"
 "Még egyszer leírom: a régi Híradónak írta
azt az elemzést. Lehet ma már nem így írná meg.
Hexasakk Híradó, 1990/3-4          Rudolf László"
A széljegyzet fuvallata
 Köszönöm a védelmet, de én ma is úgy írnám meg a
történteket, mint 1988-ban (hiányolom a dátumot, hisz így 
lett volna igazán hiteles).
A végén történteket azért nem részleteztem tovább, mert
nem akartam fokozni az indulatokat. Lehet naiv vagyok, de
én ha két tiszt hátrányba kerülök, s ráadásul egylépéses
matton állok, feladom a partit, nem spekulálok az idõre.
Veszíteni is tudni kell, bármennyire is fájdalmas. Ugyan
mi öröm van abban, ha hátrányos helyzetben idõvel nyerek.
(Sajnos hexaversenyen ez elég általános, valószínûleg a
rövid partik miatt.) Tudom ilyenkor a lendület viszi tovább
a versenyzõt, de bele kellene törõdni abba, hogy megverte
magát, hisz errõl van szó, s ilyenkor nem az ellenfélre
kell haragudni, keresni a kibúvókat, a mentségeket.
Én most is azt mondom és az az elvem, ha két játékos
azonos ponttal végez, és játszottak egymással, az legyen
az elsõ, aki akkor gyõzött. Így nem kell a mások eredmé-
nyességére vagy eredménytelenségére számítani, szurkolni
és várni. Nem értem a Buchholz piedesztára emelését, (ha
kettõnél többen végeznek azonos ponttal, természetesen
szükség van rá) hisz legtöbb esetben nem az elsõknek
szokott lenni a legmagasabb. /Kérdem: akkor nem õk voltak a
legjobbak?) Lásd az I. MÁV Kupát, ahol Josip Tumbasé volt
a legjobb. Itt szerintem Sziráki Lászlónak kellett volna
elõl végeznie, mivel gyõzött Rudolf László ellen. Nem
vitatom a verseny végeredményét, hisz a versenykiírásnak
megfelelõen született.
Engem bosszant, hogy az egymás elleni eredményt az utol-
só helyre számûzték. A döntetlenek elkerülésére is
inspirálóbb lehetne. De meghajtom fejem a versenykiírások 
elõtt és - mea culpa.....
Az elemzés változatokból áll, és...
Az elemzésekre nagy szükség van, nem vitatom, de azért
ne rejtsük el az emberi érzéseket, érzelmeket, és a játszma
menetét befolyásoló, meghatározó gondolatokat, körülményeket,
amik lehetnek egyaránt negatívak és pozitívak is.
Egy zenekarhoz tudnám hasonlítani : alaphang az elemzés,
aláfestõ zene az emberi gyarlóságukból eredõ motívumok
kavalkádja, dobszóló pedig ez alkalommal az idõ, az óra
könyörtelen elmúlásra utaló ketyegése.
Nekem sokszor többet mond és nagyobbra értékelem a parti
közbeni intimitásokat ( persze a jó ízlés határain belül ),
történéseket és emberi megnyilvánulásokat, mint a száraz,
de korrekt matematikai elemzéseket, természetesen nem le-
mondva ezek jelentõségérõl sem.
Végül is a sakk van az emberért és nem fordítva. (BoSa)
Hexasakk Híradó, 1990/5-6 Debr.,1990.04.24.
7.
ULJANOVSZK Kupa Uljanovszk 1988. július 24-augusztus 1. Játékidõ: 2x3 óra
Uljanovszki jegyzetek
 1988. július 24-tõl augusztus 1-ig tartó uljanovszki
nemzetközi hexasakk - versenyen a szovjet sakkozókon kívül,
csak mi négyen magyarok vettünk részt. Sajnos a többi
nemzet meghívottai nem érkeztek meg.  Így meglehetõsen
szûk körû verseny jött létre, de remélhetõleg a színvonal
kárpótolta ezt.
Négynapos hosszú vonatozás után érkeztünk meg, meglehetõsen
összetörve, gyûrötten, fáradtan. A szervezés hibájának
róható fel, hogy az elõre megbeszéltek ellenére nem vártak
bennünket az állomáson. Ezért aztán enyhén szólva nagy
nehezen, nyikorgó veszõdség árán jutottunk végül is el
elõször a szállásra, majd további bosszúságos kacskaringó
után a verseny helyszínére.
A nagy távolságok és gyaloglás miatt némelyikünknek
hólyagos lett a talpa, de csak szokás és törõdés kérdése az
egész. A helyi gasztronómiai élvezetekrõl pár próbálkozás
után sajnálkozva /nem értve gyomrunk és türelmünk alkalmazkodó
készségének hiányosságát/ lemondtunk, erõsen rá-
szorulva a hazulról hozott konzervekre, szalámira.  Az is
igaz, hogy erre a nadrágszíjam négy lyuk összébb húzó
egységével is leadta figyelmeztetõ vészszorításait, vagy
inkább lötyögéseit. Pl. : némelyik ebéd, vacsora helyett,
amit nem kaptunk meg a kajajegyünk felmutatása ellenére
sem, Teper újító javaslatára, lógó orral újra meg újra meg-
néztük a Volgát, de végül ezt is meguntuk, mert a folyó
csak egyre nõtt és nõtt /Uljanovszknál több kilométer
szélességet is eléri/, mi meg csak laposodtunk, gyomrunk
korgott, szemünk forgott. Ennek megfelelõen néhány játszmánk
szintén laposra sikeredett, de azért Schenkerik Csaba
személyében magyar végzett az elsõ helyen. Teljesen
megérdemelten, aki így ki tudja kapcsolni magát a körülmények
zavaró hatásai alól és ennyire tud összpontosítani, az joggal
várhatja az elismerést.  De azért mi többiek  sem
vallottunk szégyent holtversenyes ötödik helyünkkel.
Visszautazásunk sem volt megpróbáltatásoktól mentes. Már
Uljanovszkban megkezdtük a hazautazásunkhoz szükséges hely-
jegy beszerzését, de nem sok sikerrel kecsegtettek. Jártuk
a hivatalokat Rutkovszky Tiborral és néha már a frász kör-
nyékezett  bennünket, a helyiek nemtörõdömsége miatt.
Moszkvában is töltöttünk másfél napot, szállás nélkül /azzal
biztatgattak, lehet ebbõl tíz nap is/.  Persze  nem
panaszként mondom - Moszkvában járni, a Kremlt látni, az
Arbaton sétálni nem mindennap adatik meg ilyen gyalogjáró
földi embereknek, mint amilyenek mi vagyunk.
Emellett láttuk közelrõl, hogyan alakul, bonyolódik a
történelem, mivel szem-és fültanúi lehettünk az Arbaton
nézelõdve, az Afganisztánból hazajött és leszerelt volt
deszantos fiatalok tüntetését. /Bánatunkra õk meglehetõsen
be voltak vodkázva, mi viszont tök józanok voltunk a
az éppen tartó szesztilalom miatt./ Így aztán rövid
szemlélõdés után, pláne mikor láttuk, hogy a 
rendfenntartó erõk egyre többen és egyre komolyabb 
felszerelésben gyülekeztek, elhúztuk a csíkot "nyugodalmas"
szálláshelyünkre, a Kievszkij pályaudvarra.
Pár nap múlva, már szerencsére otthon olvasom a Magyar
Nemzetben, hogy ezt a napot ezután, a deszantosok napjának
fogják nyilvánítani. Gondolom, ezzel akarják elvenni
az élét a további megmozdulásoknak.
Hexasakk Híradó, 1989/1
8.
III.PALICS kupa Szabadka, Palics 1989. május 31-junius 4. Játékidõ: 2x2 óra
Emlékek Palicsról
 A III. Palics kupa kellemes emlék marad. Mind a fogadtatás
- Bohócki Mihály és kedves felesége Terka, szíves
vendéglátása Kelebián - az egzotikus versenyszínhely, a
palicsi  állatkert utánozhatatlan varázsa ( egy - egy
elvesztett fél-vagy egész pont, avagy épp ajándékba kapott
pontok után kilépve a versenyterem ajtaján a hosszúnyakú
zsiráfra nézhettem fel, illetve nézhetett le ô engem, az
alkalomhoz illõen), - a hangulatos és megkapó süsd magadnak
rostonsült, - a verseny zökkenõmentes rendezése, - s a
mindig naprakész eredménylisták Kisimre Istvánt és segítõit
dicsérik.
Egyedül az idõ nem fogadott kegyeibe bennünket, esett
párszor, bár tudjisten, sakkozni elment, mint Jan Kudelski
is pókerezni a dollárnyerõ kaszinóba.(sicc!)
Csak... csak a végén ne kaptam volna ki a szovjet 
Vaskevicstõl, de hát nem lehet minden mézbõl- mondhatnám, 
mint Micimackó, amikor belenyalt a sóba.
Hexasakk Híradó, 1989/5
9.
II.HAJDÚ kupa és III. Debrecen Bajnokság DEBRECEN 1989. augusztus 15-19.
Elõzmény:
 "Nem volt falrahányt borsó
A megújult Hexasakk Híradó elsõ " forradalmi" tette az
volt, hogy nyíltam beszélt az I. Hajdú kupa bonyodalmairól.
Sokan nem értették, miért kell már megtörtént dogokról
annyit beszélni, hisz azokon már úgysem lehet változtatni.
Sajnos visszamenõleg nem is sikerült elérni a változtatást
Deme Lajosnak és Gelencsér Mihálynak a "történelem"
megváltoztathatatlanságához való görcsös ragaszkodása
miatt (pedig azóta Nagy Imrét is rehabilitálták!), még sem
volt falrahányt borsó a sok beszéd. A II. Hajdú kupa
versenykiírása az ékes bizonyíték erre. A   m ú l t a t
azért kell néha felhánytorgatni, helyre tenni benne a
dolgokat, hogy a jövõben  ne fordulhassanak elõ ismét
ilyen visszásságok, törvénytelenségek.
Csak gratulálni tudok a debrecenieknek ehhez a verseny-
kiíráshoz! Megszüntették a sokat bírált végigírást, 
pontosan rögzítették a holtverseny eldöntésének 
szempontjait (igaz a mundér védelmében elsõ helyre 
tették az egymás elleni eredményt, amit tavaly csak a 
helyiek hallottak!), sõt még egy csodálatosnak ígérkezõ 
szabadidõ programot is biztosítanak a versenyzõknek. 
/Virágkarnevál/ Csak így tovább, Debrecen!
Hexasakk Híradó,1989/6           Rudolf László"
Közbemény /sic!/:
 Volt még egyszer Hajdú kupa
Sajnálom, hogy a II. Hajdú kupára ilyen kevesen jöttek
el.  Ez azért szomorú, mert lehetséges, hogy ez lesz a
hattyúdala ennek a versenynek és Debrecen szerepének a
hexában. Mert ugyan ki fog támogatni olyan versenyt, ahol
az egész országból 11-en vettek részt. ( Még szerencse a
szerencsétlenségben, hogy erõfeszítéseink ellenére is alig
volt érdeklõdõ a DEKO, az újság, a Városi Televízió és a
Mûv. Központ részérõl.)
Gondolom, több összetevõje van ennek.  Részben a nyári
idõszak.  Az, hogy drága lenne, nem hiszem, csak meg kell
nézni a hagyományos sakkversenyek magas részvételi díjait.
A harmadik: az I. Hajdú kupa záróakkordjainak disszonáns
zöngéi. (Megmondom õszintén, az idén is törtük a fejünket,
hogyan lehetne debreceni versenyzõé az elsõ hely, mondjuk
mérgezett pulykát adunk az esélyeseknek /enyhébb variban
csak hashajtót /, avagy a hagyományos pulykafutásban
fárasztottuk volna ki õket, vagy a nálunknál több pontot
elérõktõl annyi büntetõpontokat vonunk le, hogy végképpen
lemaradjanak. Szóval vagyunk mi ilyen rosszindulatúak, de
most megerõltettük magunkat és nem gonoszkodtunk. Meg is
lett az eredménye, hát nem elvitték a miskolciak a két 
elsõ helyet.)
Na, de félre a viccel, a sértõdéssel, a véres komolysággal,
a bugyuta kicsinyes bosszúkkal, végül is köszönet
azoknak, akik belénk helyezve bizalmukat eljöttek hozzánk
hexasakkozni.
Végeredményben Botkó Imre megérdemelten végzett az elsõ
helyen, biztonsági sakkot játszva, a legkevesebb hibát
vétve.
Rutkovszky Tibor szilárd második helye több partiban is
inogni látszott, de a szerencse és nem kis mértékben a ki-
tartása meghozta gyümölcsét.
Én is megharcoltam a harmadik helyért, bár éppen az elsõ
helyezettõl elszenvedett vereségek mélyen megrendítettek
abbeli érzéseimben, hogy tudok-e egyáltalán hexasakkozni.
Kövér Imre a 4. helyét harcos megnemalkuvásának köszön-
heti. Tárgyilagosabb helyzet- és állásmegítéléssel több
pontot szerezhetett volna.
Wunderlich Líviusnak az 5. hely megszerzése igencsak
meglepetés. Hisz, mint ahogy hangoztatta érkezésekor, õ az
elsõ helyért jött. (Hasonló önbizalom rám férne néhanap.)
Különben õ a jövõ embere, remélem nem szegi kedvét ez a
malõr, s lelkesen folytatja továbbra is a versenyzést.
A 6. hely Deme Lajosnak jutott, de a döntetlenül végzõdött
partik többségében jobban állt, s egy kicsit több 
küzdõkedvvel és fõleg nyugalommal elõrébb végezhetett volna.
Császár Imre többre hivatott, ha a végjátékokat majd
higgadtabb és pontosabban elemzi, pár fél pont visszatér
hozzá adventre.
Péter István megcsípte az elsõ helyezettet, majd legtöbb
partiját rapszodikusan adta elõ, illetve el.
Putzer András részben gyomorbántalmakban szenvedett, de
gondolom, a vesztes partik sem jöttek neki gyógyírként.
Azonkívül az i3 és i6 megnyitást nem ártana, ha 
felülbírálná, vagy pontosabban játszaná.
Kosztya Tibor többet ígér. Kár, hogy keveset foglalkozik
a hexasakkal. Diagnózis : edzéshiány.
Mányi Béla energiájának java elment a szervezésre, s a
verseny közben kapott injekciók a lázát csökkentették, de
játékerejének nem tettek jót.
Könnyû volt végigszaladni a létszámon, oly kevesen voltunk.
Remélem jövõre, ha egyáltalán lesz Hajdú kupa többen 
leszünk.
Hexasakk Híradó, 1989/7
Utózmány /sic!/:
 "Lesz még egyszer Hajdú kupa?!
Ha a szervezõk higgadtan kielemzik a kudarcnak számító,
példátlanul alacsony nevezési számot ( talán még nem is
volt olyan országos jellegû, nyílt verseny, ahol csak 11
azaz tizenegy induló lett volna ), akkor biztos vagyok
benne, hogy lesz még Hajdú kupa. Ha viszont lehiggadás
nélkül vonnak le téves következtetéseket ( bojkottálták a
Hajdú kupát, a Hexasakk Híradó elvette a játékosok kedvét
Debrecentõl, stb. ), akkor aligha lesz tudósítás a III.
Hajdú kupáról! Nem vagyok sértõdékeny, bármit mondhatnak
rólam, legfeljebb vitába szállok mások, szerintem hibás
véleményével. Egyszerûen nem lesz mirõl tudósítani, ha a
szervezõk most elhamarkodottan vonnak le következtetéseket
és elmegy a kedvük további Hajdú kupa rendezésétõl!
Gondolkozzunk egy kicsit közösen: mik lehettek az
érdektelenségek okai? Én hármat tudnék kapásból felsorolni:
1. A verseny idõpontja : nyár volt, a szabadságok, utazások
idõszaka. 2. A verseny idõtartama: ma már nem tud mindenki
elmenni ötnapos versenyekre. 3. A versennyel kapcsolatos
költségek: akinek nincs támogatója (egyesület, vállalat ),
annak bizony egyre drágábbak ezek az önköltséges versenyek.
Ezekrõl a lehetséges okokról és kiküszöbölésük 
lehetõségeirõl
az elkövetkezõ számokban még bõvebben szólok.
Hexasakk Híradó, 1989/7           Rudolf László"10.
Nemzetközi verseny 1990. március 12-20. MINSZK Játékidõ: 2x2 óra + 1x1 óra függõ
 Az utazás "szervezése" nem volt az igazi. Ketten mentünk,
de külön-külön. Nem rajtam múlott, hisz én úgy indultam
ezen a versenyen, ha legalább egy nyelvet értõ is jön,
mivel én sajna, de azért szégyen, az oroszt csak makogom.
Az biztos még egyszer külföldre egyedül nem vágok neki,
hisz többesben megijedni is könnyebb.   Voltak olyan
helyzeteim  utazás  közben,  amikor a zabszempróbáról
szûkített esszét is írhattam volna a halk sóhajok hídján.
Utazás : Indulás március 10 - én 20.07 órakor. Kétszer
kellett átszállnom : Lvovban és Baranovicsin. Helyjegyem
Lvovig volt. ( A debreceni Inturiszt biztatott, csak addig
kell, és onnan kapok olyan vonatot, ami már nem helyjegyes,
becsületesen meg is adták a csatlakozásokat.)  Hamar
kiderült, hogy a továbbiakban is csak helyjegy felmutatása
ellenében lehet tovább utazni, /Szófia-Leningrád gyors/ de
már a vonat indulásakor. Szerencsémre sikerült 
megvesztegetnem 200 Ft-tal /rubelrõl hallani sem akart/ az 
egyik kalauzt, és feketén felvett a már félig mozgásban 
lévõ kocsijába. Kb. õ volt a hetedig, akivel egyezkedtem. 
Baranovicsiig így már "sima" az utam. Baranovicsin át 
kellett menni a Central pályaudvarra, megint szerencsémre
olyan magántaxist! találtam, aki elvitt 5 rubelért, sõt még
segített a helyjegy megváltásában, sõt a vonatra 
felszállásban is. 
Az itt külön tudomány és sportteljesítmény: befutott
a Berlin-Moszkva gyors, a 16-os kocsi messze legelöl
( éjjel 1óra 40perc, esõs-hó pustol, kemény északi szél
borzolja hajam és kedélyem), a taxis megragad, nagy 
rohanás a többiek után, akiknek szintén odaszól a jegyük,
alig tettem fel a lábam a lépcsõre, már indult is.  Ez 
megvan. Március 12-én, hajnali 3 óra 20 perckor 
megérkeztem Miszkbe.
 Az utazási körülmények ecsetelésére még egy jó példa:
Erdõs Géza Kijeven keresztül igyekezett Minszkbe, de
lekéste a csatlakozást, így csak 13-án érkezett a verseny
színhelyére.
A verseny helye : Minszktõl fél órás buszútnyira,
Sztajkiban, a 80-as olimpiára épült sportcentrumban volt a
a szállás, étkezés és a verseny. Mi a 4-es szállóban
laktunk focistákkal, atlétákkal és más sportolókkal 
egyetemben.
Ellátás : Bõséges reggeli, ebéd, vacsora.  Az európai
ízléshez közeli ízek, csak a fasírtjukat nem fogadta be a
gyomrunk. Kaptunk még 25 rubel költõpénzt is. Marek
Mackowiak meg is jegyezte, hogy nálunk, mármint 
Magyarországon ilyen nincs. Mondom neki -szponzor kérdése
az egész, - mintha az olyan könnyen menne.
A szállásunk egy kicsit szeles volt az elsõ napokban ,
amíg szél dühöngött. A szaláminak, amit vittem magammal,
nem kellett külön hûtõszekrény keresnem, de végül az idõ
is kiderült, kedvemmel karöltve.
Idõjárás : Az elsõ napokban azért dorgáltam magam, mert
könnyû öltözékben indultam, a verseny vége felé pedig
azért, mert túlöltözött voltam. Esõ, hó, szokatlanul erõs,
heves szél, befagyott mesterséges tó, igazi zima - majd
végül napsütés, langyos meleg, vékonyinges madárfütty.
Résztvevõk : 6 lengyel, 2 magyar és 24 szovjet, de közülük
visszalépett az elsõ forduló után : Janyenko, Vaskevics,
Kosevoj, Szokolov, és Suljan. Janyenkonak valami
nézeteltérése volt Krasznopeevával (Leánykori nevén: Júlia
Gelfond) még az elõzõ versenyeken és bocsánatkérést köve-
telt, amit meg is kapott négyszemközt, de õ mindenki elõtt
kérte, s mivel ezt nem kapta meg, visszalépett. Vaskevics
szolidaritásból vele tartott, gondolom segítette ebben a
veresége is, amit Ivanjuktól szenvedett el. A többiekrõl
nem tudok közelebbit, se távolabbit.
Versenyvezetés : Pavlovics lelkiismeretesen, odaadóan és
önfeláldozóan (hisz így nem játszhatott) látta el a nehéz
és hálátlan fõszervezõi posztot. A versenyvezetésre itt is
a belterjesség a jellemzõ. Zezjulkin édesanyja volt az
egyik bíró, amit kiválóan oldott meg, de azt hiszem ilyen
esetekben nem zárható ki a szubjektivitás.
( Apropó- Pavlovics ! Játszunk mi egy közös levelezési
csoportban, az SZM-1-esben, ahol õ nyolc lépés után
magának igényelte a gyõzelmet, azzal az indoklással, hogy
én nem válaszolok. Négy válaszlevelet küldtem neki,(írtam
a versenyvezetõnek Bakulinnak is ebben az ügyben), de tõle
egy levelet sem kaptam. Azt reméltem, majd itt rendezzük
ezt a problémát, hisz itt van Pavlovics, Bakulin és a
fõbíró, Volkov is. Sajnos valahogy nem jött össze. Külön-
- külön ment is a játék, de közösen leülni nem sikerült.
Egységes nevezõre így nem jutottunk. Végül is övé lett a
pont. Engem nem is az bánt.( Bár volt abban az idõszakban
olyan gondolatom, hogy abbahagyom az egész levelezést, van
úgy, hogy egy-egy levélre 2 hónap múlva jön csak válasz,
ha egyáltalán  feladták,  és  elég sokat kell ezért
lépést ismételni.) Én játszani szeretnék és nem vitatkozni.
Megjegyzem, nemzetközi versenyen a 2 év rövidnek tûnik.
Pláne, ha sok versenyzõ felelõtlenül és büntetlenül kezeli
az idõt.
Az elvárások szubjektív zöngéi :
Marek Mackowiak meggyõzõ játékkal nyerte a versenyt, a
papírformának megfelelõen. Kár, hogy Janyenko és Vaskevics
visszalépett. A jelenlétük és kemény játékuk meghatározó
lehetett volna.
Grazsina Mackowiak gyengébb  teljesítményt nyújtott,
bár gondolom, ebben közrejátszott az anyai aggodalma,
otthon maradt beteg gyereke miatt.
Seligának voltak szerencsés és szerencsétlen partijai is.
Az õ játszmái igen jól példázzák, hogy a dolgok idõvel
kiegyenlítik egymást.
Lapko maga alatt teljesített, de ami igaz, az igaz:
többet foglalkozott ebben az idõben a gyengébbik nemmel,
mint a sakkal.
Wojnar nyugalma, türelme jutalma: megérdemelt második hely.
Bakulin egyenletes teljesítményt nyújtott.
Én az elsõ fordulóban meglehetõsen összetörve ültem le
Zezjulkinnal, s mellette még tartottam is tõle, hisz
Miskolcon is megvert. Amikor már azt hittem, hogy megvan a
döntetlen, akkor néztem el. A harciasságomon van még
javítanivalóm Igazában azt hiszem, nem vagyok nyerõ típus.
Ennek tudatában az 5. hellyel elégedett vagyok.
Münkinben több van, úgy nézett ki sokáig megveri Marek
Mackowiakot, de sajna döntetlenre rontotta.
Volkovot erõsen visszavetette a Seliga elleni önmattja
(9 lépében) a saját cseljátékában, de igazolta azért mély
elméleti jártasságát. Idén két újabb könyve jelent meg
játékunkról.
Zsupko több nyugalommal és bátorsággal, még elõrébb
végezhetett volna.
B. Laninnak voltak felvillanásai.
Teper, úgy mint Seliga, vagy gyõzött, vagy kikapott.
Baturo Pavlovics tanítványa, övé a jövõ, de már a jelen 
embere.
Szvisztunov ritka rossz kezdéssel, 4-bôl nulla, nem tudta
megismételni uljanovszki formáját.
Krasznopejeva kitartását dicséri az 50%-os teljesítménye.
Garajeva is a nõi nemet képviselte meggyõzõ eleganciával.
Erdõs Géza megfelelõ erõsségû  edzõpartnerrel többre
lenne képes.
Korhov mindennel aktívan foglalkozott játszma közben,
legkevesebbet a hexasakkal. Olvasott, irogatott, 
nyelvészkedett. Küldött velem egy debreceni professzornak,
egy jó nagy és nehéz orosz- angol- görög szótárt.
Misurov fiatalka, õ csak jobb lehet.
Ruszanov, ha nem olyan makacs, több pontot szerez. Pl.:
Baturo döntetlen ajánlatát, minimális anyag és tök egyenlõ
állás mellett nem fogadta el- idõtúllépéssel vesztett.
Szalnyikov : forma-forma.
A. Zezjulkin ifjú reménység, de már is skalpokra tör,
ezt nem azért mondom, mintha az én legyõzésem olyan nagy
kunszt lenne, de õ már több versenyen is elõl végzett, így
nemigen értjük miért alacsony az élõpontja, hisz ezzel
rontja átlagunkat.
Ivanjuk eredetien kezeli a hexasakkot. Látszik, hogy nem
régen tért át erre a játékra, de máris mutogatja oroszlán
körmeit.
R. Lanin, - neki talán az abszolút bátortalanság a 
mintaképe.
Suhnyin több partiban ígéretes állás után-durva elnézés.
Jazsembovszk most kezdte, de reméljük folytatja, s nem
veti vissza a kezdeti sikertelenség. Sajna így is kevesen
vagyunk.
Korcsickij szintén a jövõ embere. Ellene a királycselt
játszottam, meglepõ jól és gyorsan rakta ki a megnyitást.
Látszik, hogy komolyan foglalkozik az elmélettel. Bár
nekünk lenne ilyen ígéretünk!
Debrecen, 1990. március 26.   Hexasakk Híradó, 1990/3-4
 Marek Mackowiak a verseny vége felé jelentette be, hogy
Londonban meghalt Wladyslaw Glinski, a hexasakk megteremtõje.
Sajnos én nem találkoztam vele, így nem tudok róla
összefogó hiteles képet festeni, de tiszteletem és 
elismerésem is az övé.  Emlékének egyperces néma csenddel 
adóztunk. Hiteles képet tud róla viszont adni Rudolf László,
aki többször is találkozott vele:
"Elment a kisöreg
  Szomorú hírrel tértek vissza Minszkbõl versenyzõink:
februárban Londonban elhunyt Wladyslaw Glinski, a hexasakk
feltalálója.
Egymás közt csak kisöregnek tituláltuk Glinski. Ezt
apró köpcös termetével "érdemelte ki". Találmánya azonban
óriássá tette õt. Igaz, a hexasakk még messze nem vívta ki
magának azt a helyet, amit megérdemelne.  A XXI. század
sakkjaként is emlegetett sportág kezdeti lépéseit Glinski
egyengette Angliában, majd szülõhazájában, Lengyelország-
ban. Szervezõnek és agitátornak azonban nem bizonyult olyan
sikeresnek, mint feltalálónak. Az utóbbi években már inkább
csak hátráltatta az addig is leginkább csak papíron létezõ
nemzetközi szövetség munkáját.  Nem tudta befejezni nagy
álmát: az elsõ hexasakk világbajnokság csak a zónaközi
döntõkig jutott.  Évek óta várta, hogy megjelenjen egy
szponzor, aki pénzt áldoz a döntõre. A szponzorok nem 
jöttek, õ viszont elment. Nem tudta kivárni ennek a 
számnak a megjelenését! Pedig ezt neki is el akartam 
küldeni, hogy lássa: már ábrákat is tudunk közölni, 
s minden nehézség ellenére a hexa él és élni akar!
Kisöreg! Amíg élünk, nem felejtünk el. A legcsodálatosabbal:
a játék örömével ajándékoztál meg minket! Játsszál
te is sokat: Boronyák Pisti már felállította a bábukat,
Kollár Attila hozza az órát, Sánta Pista bácsi és Pingitzer
Sanyi pedig a szabályokat magyarázzák el Jóistennek és
Szent Péternek. Jó játékot odafent!
Hexasakk Híradó, 1990/3-4          Rudolf László"
11.
I. Egynapos verseny DEBRECEN 1990. május 5.
 A 6. fordulóban a kicsi létszám okán, és a számítógépes
sorsoló program rakoncátlanságai miatt, erõnyerõ voltam.
Volt is ebbõl kalamajka. Mányi Béla szerint én és Rudolf
László manipuláltuk az egész hóbelefrancot, csak ezért,
hogy õt hátrányos helyzetbe hozzuk. Sajnos ezen kívül volt
még két mellékzönge is, ami szintén az õ nevéhez fûzõdik.
Mindenki megértette és elfogadta, hogy Mészáros Sándornak
nehéz a rövid játékidõ alatt írni a partikat, rokkantsága
miatt. Csak Mányi Béla volt felháborodva, és õ sem írta
ellene. Deme Lajos ellen pedig nem volt hajlandó a fogott
bábbal lépni. Egyszerûen letagadta, hogy megfogta a 
figurát.
Sajnos elég kevesen voltunk, de szerencsére sok volt a
fiatal játékos. Köszönhetõen Deme Lajos mesternek, aki
Miskolcról mindig hozza és gardérozza az ifjú 
érdeklõdõket.
Most meg is elõzték köszönetképpen tanítójukat, de
ahogy én õt ismerem, ezen egy cseppet sem bánkódott,
inkább örült neki, hogy feljövõben vannak.
12.
III. Hajdú Kupa DEBRECEN 1990. október 21-23.
Elõzmények
 Nem sok hiányzott ahhoz, hogy elmaradjon ez a verseny.
Mányi Béla, aki az elsõ két Hajdú kupát elindította és
szervezte, megmakacsolva magát korábbi valós vagy képzelt
sérelmeire hivatkozva lemondott tisztségérõl, és mintegy
büntetésként ahol tudott keresztbe tett.
Nagyon sajnálom, hisz sokat köszönhetek neki : õ volt az
elsõ ember, aki Debrecenben próbálta terjeszteni a 
hexasakkot.
Az Újkertben létrehozta a hexasakk - klubot. Idõs
kora ellenére sokszor vitt bennünket versenyekre kocsijával.
Akit érdekel, végig követheti a Hexasakk Híradóban
sorra megjelenõ meddõ vitáit, amik részben a szabályok nem
ismerése, félremagyarázása, és utólag ráerõltetett dolgok
okán születtek. Ennek ellenére nekem még ma is nagyon
hiányzik makacs, nyakas szervezõkészsége, ami ha néha át-
csapott önfejûsködésbe, mégis bizonyos értelemben 
elõrevivõ volt.
A téma jobb érthetõsége végett, íme levélváltásunk :
Kedves Béla!
Ami tény : aug.23-án délután, ahogy a nyaralásból haza-
jöttem, s mivel még nem válaszoltál a levelezési partink-
ban adott lépésemre, elmentem hozzád. A feleséged közölte
velem - alszol... Akkor mondom, nem zavarlak. Eljöttömben
utánam szólt, hogy abbahagytad az egészet. Én még aznap
ajánlott levelet adtam fel, a megismételt lépésemmel és
kérdéseimmel. Azóta sem kaptam választ, vasárnaponta a
klubba sem jöttél el.
Sziráki Lászlót kérdeztem meg telefonon felõled, õ közöl-
te, írtál valami négyoldalas levelet neki, amiben az áll,
nem folytatod a versenyzést, abbahagyod az egész 
mindenséget.
Nem tudom én mivel bántottalak meg, hogy levegõnek
nézel, és válaszra sem méltatsz. Ha csak a sport oldalát
nézzük, ez nemigen sportszerû.
Mi lesz a debreceni így is szegényes hexasakk élettel, és
mi lesz a Hajdú kupával? Nem szeretném, ha kicsinyes
bosszúvággyal az egészet veszni hagynád nem segítve
megvalósítását. Hiszen a gépezet beindult. Több felõl is 
jönnek jelzések a versenyen való indulásra. Erdõs Géza is
tanácstalan, hogy invitálhatja-e az oroszokat. 
Mit csináljak velük? A jugoszlávok felé is vannak 
tarozásaink, amit nem biztos, hogy elvárnak, de 
becsületbeli kötelességünk a segítésük, mint ahogy õk is
tették ezt velünk Palicson.
S ami a következmény lehet: Tudod, hogy rajtad sok múlik.
Nem lenne szép, ha ezzel "visszaélnél".
Többször is mondtam már neked : tisztellek, becsüllek
azért, mert te voltál az úttörõje a hexasakknak Debrecen-
ben, de már akkor is utaltam rá - szétzüllesztése nem válna
dicsõségedre.
Sajnos az eddigi hallgatásodból erre tudok következtetni.
Nagy igazság, hogy az ember nem lépheti át a saját
árnyékát. Így mindenki azt teszi, amire képes. Téged is
csak erre kérlek. Tedd félre megbántottságodat, bármily
nehéz is, a debreceni hexasakk érdekében, de csak akkor,
ha ez még jelent neked valamit.
Kívánva sok erõt, egészséget :
üdvözlettel!
Debrecen, 1990. szept.  04. H.H.,1990/9-10
" Tisztelt Sándor!
Leveled megkaptam, már vártam! Ittlétedkor valóban aludtam,
feküdtem, beteg voltam. Úgy volt, hogy személyesen
megyek hozzád! de a helyzet másként alakult, így leírom
mindazt, amit mondandóm van, mert a szó elrepül, az írás
az marad.
Kezdem azzal : Te is tudod, már többször is kifogásoltam
a Rudolf L. magatartását velem szemben. A személyeskedés,
a megalázó, burkolt sértegetõ és rágalmazó Cikkei miatt,
már többször szót, írást emeltem, hiába! Ott folytatja, a-
hol abbahagyta. S nem emelte Senki emiatt fel a szavát!
Sõt! Készpénznek vették sokan, /a legtöbben! / Rudolf L.
cikkeit, az abba leírtakat. Láttam azt is nem tetszett õneki,
hogy Tatabányán a gyûlésen több dologhoz hozzászóltam,
és azt is forszíroztam, járuljon a Szövetség is hozzá a
"Hajdú Kupa" megrendezéséhez. Semmi! Csak üres ígérgetés.
Így ez sem megy. Olvastam a legutóbbi Hexasakk Híradót, és
újra csak engem blamál, Téged, Titeket felmagasztal!!
Úgy határoztam ezek után : rám nézve igen sértõ és
meg nem engedhetõ magatartása miatt /ráadásul nem egy sport-
társ, hanem az I.sz. Vezetõ!/ további ténykedésem lehetetlen,
és megalázó! Ezért határoztam úgy, hogy abbahagyom
az egész Hexasakkozást, beleértve mindent, Levelezõt,
Vezetést, Szervezést, Versenyzést! Ez az elhatározásom egy
hét töprengése és a H. Híradó 5xös elolvasása után vált
véglegessé! Te nem voltál itthon /legalább is én úgy tudtam./
így ezt nem tudtam Veled Kontrolálni. De...
A történtek után /Lásd a cikksorozatokat ellenem / nem is
lehetett más választásom. Hiszen megvan még az a levele R.
L.- nak amelyben Leírta : nem való vagyok közéjük! És nem
nyugszik amíg ki nem Túr onnan!
Ugyan, mit keresek én akkor ott, ahol õ az Aki szinte
mindenben határoz, Sziráki L. mellett és felett is. S a H.
Híradóban Senki nem emelte fel a szavát mellettem!
Ha figyelmesen Elolvastad a rólam és az 1 napos versenyrõl
szóló cikket, olyanra is Rájössz, amit én nem is
tettem, ill. mondtam. Az, hogy a sorsolásnál az utolsó
fordulónál "gondjaim voltak". Én határozottan emlékszem egy
szót sem szóltam, Tudomásul vettem a "Szóbeli" sorsolást!
Bár voltak és vannak e "sorsolás" tisztességes voltáról
véleményem, ezt én akkor, és azóta is eddig az ideig magam-
nak tartottam. De ... most leírom, meggyõzõdésem, hogy
akkor ott "Bunda" volt! Azért "romlott el" / Ha egyáltalán
elromlott! A számítógép, miért nem próbálta elõttem is ki
a R. L.?!/ a gép, minket összesorsolhasson. Mert ha bárki
Mással játszom, nyerek, és Te is hiába Nyersz Bárki ellen,
egyforma pontszámunk miatt és az a Tény, hogy nekem
kevesebb az "Elvárásom" én lettem volna a II.! És ezt Te is
tudtad!! És "ez" volt az oka, hogy "elromlott" az a
kifogástalanul mûködõ gép! Láttam, hogy igen "behatóan
Tárgyaltatok" R.L.- val! De ... Tudtam azt is és most is, 
hogy Te jobb Vagy! És jobban Megérdemled a II. helyezést! 
És ez volt az oka, hogy sem akkor, sem azóta "ezt" nem 
hoztam fel szóba! De ... Emlékszel arra az "esetre" amikor 
Te a fiaddal az elõzetes "megállapodásunk" ellenére 
"ÉLESBEN" Játszottál? Én akkor simán nyerhettem volna Imre 
ellen, de ... Tartottam magam a "megállapodásunk" - hoz. 
Nem úgy mint Te! Tudod , ... az én memóriám még igen jó!
Azt is tudom, hogy Deme L.- nak Te Mondtad azt, hogy én
"megfogtam" a figurát, de nem Akarsz velem vitázni!
/Visszamondták nekem! / Valóban igaz "megakartam" fogni a
figurát, de a mozdulatom abbamaradt félúton, mert észbe 
kaptam, hogy az Ellenfél lépését még nem írtam be! 
S amikor beírtam, akkor még átgondolva a helyzetet, vettem
észre, hogy Lajos elnézte és igen rosszat lépett! Ez az 
igazság!!! De ... Mindezektõl függetlenül, nem "ezek" az 
esetek miatt hagyom abba az egészet!
Ennek kizárólag a R.L. az oka. Emlékszel ? ott is rá
Akart venni engem, hogy "egyezem bele a döntetlenbe!" Hát
így néz ki? Ilyen sportszerû a Mi Vezetõnk? A "Barátság"
a fontos? Adjak le egy fél pontot ? Úgy, mint Kövér Imre?...
Nos, én az ilyen "sportszerûségbõl nem kérek! De az
ilyen módon gondolkodó, és Cselekvõ Vezetõkbõl sem! Úgy
mindezeket nagyon átgondolva jött az a megállapításom,
valóban nem vagyok Kõzzétek való! De az ellenkezõ oldali
megállapítások miatt.
Határozatom végleges! Már a DEKO felé is beadtam "Le-
mondásom"! Írásba ! És így nincs és nem is akarom, hogy 
legyen visszaút. Tegyetek azt, amit Akartok R.L.-val együtt!
Úgy rendezzétek meg a "Hajdú Kupá"-t ahogy Tudjátok! De a
DEKO- ra nem számíthattok! Ha olyan nagyra tartja magát R.L.
álljon elõ és fizessen! Mert ô az egyedüli oka a 
történteknek!
De az iskolára sem számítsatok! Semmire, amit én hoztam
létre kapcsolatot!
Ez nem bosszú, csak visszavonhatatlan visszavonulásom!
Ha olyan nagyon "rossz" voltam, hogy örökösen "Bírálni"
kellett és kigúnyolni az egész Hexázók elõtt, Mutassa meg õ,
hogy õ hogyan Tudja megszervezni a "Hajdú Kupát" Veled
együtt.
Én Vasárnap délben a DEKO verseny után az Iskolából el-
hozok mindent, ami az enyém! A többit leadom az az átadom
az Iskolának!
A Te tulajdonodat képezõ holmival azt Teszel amit akarsz.
De még valami. Az a tény hogy Te kedves Feleséged "besegített
sokat Tett az 1 napos Versenyért, akkor is és most
is tiszteletet, megbecsülést és köszönetet érdemel! De egy
szó sincs, hogy az anyagi oldalát a DEKO állta! Pedig ez
sem elhanyagolható tény! Ezzel kapcsolatba is engem
ledorongol a cikk, Téged, Titeket agyondicsér! Ez R.L.!
Én azt kértem a Sziráki L.- tól az a bizonyos 4 oldalas
levelem teljes terjedelmében jelenjen meg H. Híradóba!
õ /állítólag / El is küldte R.L.- nak ezzel a céllal. Hát
azért kértem ezt, hogy ne csak õk, Mindenki Tudja Meg az
igazságot, és azt hogy mi is az oka visszavonulásomnak!
Meggyõzõdésem Sokan - a Legtöbben Fognak másként vélekedni
R.L.- ról, mint eddig! Ha egyáltalán meg fog jelenni a Cikk-
ben a levelem teljes terjedelmében! És akkor Te is
elolvashatod azt, amit én akkor és ott leírtam okoknak!
Terólad és az én észrevételeimrõl Veled kapcsolatban nem 
írtam semmit.  Ez a mi kettõnk dolga! S nem is akarok 
ezekrõl köztünk vitát!
Ezzel zárom soraim, a továbbiakhoz, jó és eredményes
sakkozást, sok sportsikert kívánok és ehhez jó egészséget.
Db.1990. szept.6.   H.H.,1990/9-10      üdv. Béla"
A további események naplószerûen :
09.24. : Szeptember 9.-én kaptam kézhez a levelet. Mit
mondjak, elkeserített.  Vannak részigazságok benne, pl.
1.Miskolcon a III. Lenin kupán valóban mondtam, mikor a
végén összesorsoltak a fiammal, hogy nekem a döntetlen is jó,
de közös "megállapodásról" nem tudok. 2. Az egy napos Dekó
versenyen tény, hogy többször is beszélgettem Rudolf 
Lászlóval, de egyszerûen nevetséges, amit Mányi Béla 
feltételez. Fenyegetései fájók és mellbevágók, miszerint mint
valami kicsi jóistenke elvonja tõlünk a Dekót, s valósággal 
kitilt a Mûv. Házból. Sajnos a Dekótlanság valóságnak tûnik,
három közeledési kísérletem is kudarcba fulladt. A Mûv. Ház-
ban sem találtam elõször meghallgatásra. Kétségbeesésemben
Rudolf Lászlót kértem, próbáljon meg szétnézni Miskolcon,
Hátha ott meg lehet rendezni a versenyt.
Ez idei hangulatom néhány morzsája : "Nem tudta átlépni
saját árnyékát...Nem fogja fel ennek az egésznek a súlyát.
Az õ neve alatt elindult egy versenyszervezés, elmentek a
versenykiírások, ez nem gyerekjáték és sértõdõsdivel nem
lehet elintézni... Így akarja megmutatni, hogy nélküle nem
lehet Hajdú kupa?... Most már igazán bánom, hogy nem is
olyan régen kardoskodtam a Szövetségnél további megbízatása
mellett. Emberismeretem kudarcának fogom fel... Ha kéri
a Dekó méltatását, nem hiszem, hogy nem jelent volna meg
az újságban."
Erõt merítve  09. 16.-án  Császár Imrével elmentünk a
lakására. Rövid eszmecsere után ideadta a bélyegzõt és a
Gelencsér Mihálytól kapott megbízólevelét. 09.18.-án a
Mûv. Házban átadta a dolgokat és a kapcsolatot, és 
megígérte, hogy a Dekónál megpróbálja visszacsinálni a pénz-
ügyeket /??!!/ S közölte - valami bocsánatkérõ levelet várna
a Szövetségtõl ???
Megérdeklõdtem a kollégiumban a költségeket, szállás
230 Ft 1 éjszakára, /3x230=690!/ ebéd 90 Ft, de csak 50
fõ felett fõznek.   A  Lublin  étteremben 100 Ft körül
/2x100=200 Ft/. Ez összesen 890 Ft. A nevezési díj 500Ft.
Ez van.
10.05. : Végre jó hír, a cégem, a Hajdúsági Bõrgyár szak-
szervezete 5000 Ft támogatást ad a versenyre.
10.11. : A Hajdúsági Bõrgyár igazgatója, Szentpály Gábor
szintén 5000 Ft segítséget nyújt.
10.13. : Az Alföldi Nyomda sportköre Bobák Sándor munka-
ügyi vezetõ közbenjárásával 3000 Ft egyszeri juttatást ad,
s a játékszabályok sokszorosításával segít.
10.15. : A Magyar Gördülõcsapágy Mûvek egy szép Szász
Endre által készített porcelán díjat ajánl fel.
10.16. : Kedves kolléganõm, Ferenczi Károlyné segítségével
sikerült elintézni, - Sziráki Lászlótól és Rudolf Lászlótól
megkapva a megfelelõ dokumentációkat - hogy a Hexasakk
sakk Szövetségnek legyen végre átutalási betétszámlája,
amely a következõ : MNB 349-98007 Hajdú-Bihar megyei
Igazgatóság, Megyei Hexasakk Szövetség 709- 005746-2. Erre 
a számra bárki küldhet anyagi segítséget. Minden 
támogatást elõre is köszönünk.
10.20. : Frank István Szabadkáról 2 díjjal és több fiatal
játékos elhozásával nyújt segítséget.
10.23. : Erõt öntött belém, hogy ennyien jöttek, és
segítettek. Mindegyik Cégnek és személynek szívbõl köszönöm
a hozzájárulását a III. Hajdú Kupa megrendezéséhez.
Végül is köszönöm Mányi Bélának, hogy ehhez a katartikus
alapvetõ fájdalom - félelem - öröm élményhez viselkedésével
akarva - akaratlanul hozzásegített.
Debrecen, 1990. 10. 23.     Hexasakk Híradó, 1990/9-1013.
Keserveim, ha vannak datálom a hexasakknak.
 Megfoghatatlan, - mint a gömbvillám - az emberi elme
mûködése. Sokszor pontos, tárgyilagos, szépen cizellált - más-
kor meg következetlen, homályos, mondhatnám bugyuta, és
meghökkentõen ostoba is tud lenni.
Mindeme elmésség, elvesztett játszmáim elemzésénél
borítanak vigasztalan harangsötétségbe. Szerencsémre eddig 
még senki sem kondított rám, az lenne csak a hangzavar, s 
nem csak vak lennék elõtte - utána, hanem süket is.
Lássuk a medvét:
Sziráki L.                  Bódor S.
III. Hajdú Kupa   DEBRECEN     1990. október 21-23.
1.d5 Hdf8 2.Hdf4 g5 3.Bd1 Hhi6 4.i3 h5 5.Fe3 Fh7 6.h4 Fh6
7.Vc3 Vf10? /felesleges lépés, Hc6 a következetes/ 8.Fc4!
/íme csapkod a vezérre és tempóval fejlõdik/ Vg8? /rejtély,
d6 kötéstõl itt még nem kellett volna félnem / 9.hxg5 hxg5
10.Bh2 Hfh9? /Hg9! józanul egyszerû. Mit se láttam, de
keserût tapasztaltam/ 11.Bd4 Fk5?? /negyedik rossz lépés-
tizenegybõl, ez már csúcs, még mindig Hg9 követelõdzne, de
nekem aztán mutogathatja magát. [Hall a süket, lát a vak,
elszédít a hexasakk.]/ 12.Bxi6 /dönthetek már, ha ez
egyáltalán döntés, tisztvesztés vagy bástyáért adhatok 
három könnyûtisztet. utóbbit választottam következetesen.
Még elvergõdtem a 22. lépésig, míg nagy nehezen 
feladtam.../ 1-0
Közvetlenül ezután így fejeltem meg hibáim tárházát:
Bódor S.                   Kövér I.
III. Hajdú Kupa  DEBRECEN      1990. október 21-23.
1.Hdf4 f6 2.g6 fxg5 3.fxg5 e5 4.g6 i6 5.Hg4 Fg9 6.Fg3 Be8
7.h5 Hc6 8.Fh3 Be9 9.Vg2 Fe8 10.Bh1 Fxh3 11.Bxh3 Bd6 12.i4
Vf10 13.k3 Fd8 14.Hc3 Bf6 15.Hi5 Hb3? /de én sajnos nem
használtam ki, gondolkodás nélkül léptem / 16.Bf1?/gyalogot
nyerhettem volna d7-en, vagy h7-en. 16.Hxf6 Hxc1 17.Hxh7
Fxh7 18.Vxc1-gyel. Ez szépen elúszott, küzdöttem becsület-
tel, vakon - míg az 55.lépésben végjátékban maradtam alul.
És ugye a végjátékban egy gyalog a mennybe mehet. / 0-1
További keserû adalék tunyaságomra:
Frank I.                   Bódor S.
III. Hajdú Kupa  DEBRECEN      1990. október 21-23.
1.e5 g6 2.Hhf4 Hdf8 3.d5 g5 4.Fd4 Hc6 5.Ve3 Hi6 6.Hdc3 d6
7.Fc4 Fd7  8.e6 Bh6 9.He2 gxf5 10.Fxf5 Fb6  11.Vg3 Bg7
12.exd6 Fxd6 13.Fxd6 exd6 14.Be1 Be8 15.Hec3 He5 16.Vh1
Hg5 17.Fe4 Bie7 18.Ff6 Bg8 19.Vd3? Fxk1 20.Bxe5 Bxe5
21.Fh5 Ff3??/egyszerûen nem vettem számításba, hogy vezérrel
üthetõ, így ahelyett, hogy nyertem volna két gyalogot
a 21.-- Fxh5 22.Hxh5 Vxh5 23.Vxe5 Vxd5 24.Vxd5 Hxd5-tel,
ekképp folytatódott/ 22.Vxf3 Vxh5 23.Hxh5 Hxf3 24.Kxf3 Bxc3
25.Kd2! /ezt a lépést nem vettem figyelembe/ Bg5 26.Hxi7
kxi7 27.Kxc3 /egyenlõ anyag mellett értünk el a végjáték-
hoz, de az elmulasztott lehetõségek és biztatónak érzett
állásom széthullása után, sikerült elrontanom és vesztettem
a schnelles végfutamnál./ 1-0
Bódor S.                 M. Mackowiak
X. Nyílt OB.  BUDAPEST       1990. december 4-8.
1.Fe3 Hc6 2.Hdf4 g5 3.e6 Hi6 4.i3 Fg9 5.d5 b6 6.Fd3 Fh6
7.Hc3 Fb7 8.Vf2 Fa5 9.Hhf4 Fxc3 10.Hxc3 fxe6 11.dxe6 Fg8
12.Bd1 Fxd3 13.Bxd3 Hcf8 14.Bid4 Bg8 15.Vk2 Vf9 16.Ve1
Bf11 17.Bc4 Ve8  18.Bh2 Hh5 19.Fd4 Hk6 20.Fd5?? / ez
felesleges / gxf5 21.Hxf5? / ez meg buta lépés, Fxf5 védte
volna a helyzetet / Hg5 22.Ff3 Hxh2 (Még vontattam magam
a 34. bábutolásig, míg kijózanodva feladtam.)  0-1
S most mondhatnám, hogy itt a vége... Tényleg , itt a vége?
Debrecen, 1991.03.08.
/Hexasakk Híradó, 1990/11-12
14.
Epizód fõszerepben
I. Borsod kupa, MISKOLC, 1991. március 15., Játékidõ: 2x0,5 óra
 Gondolom a legtöbb sakkozó életében elõfordul, hogy a
gyõzelem küszöbén egyszer - egyszer megbotlik, és fenékig
ürítve a méregpoharat végül vereséget szenved. ( Hol az a
döntetlen.)
Ez történt velem Miskolcon 1991. március 15.- én. Az
egynapos versenyen 2x30 perces partikat játszottunk.
Sajnos nem írtuk a partikat, szerintem jobb lett volna,
ha nyoma marad, talán akkor komolyabb az egésznek a
hangulata.
Tehát, - az elejét már nem tudom pontosan lépésrõl-lépésre,
de van egy állás, ahonnan számomra nagyon emlékezetes
marad, s szûkülõ indulatom feszült idegeimen megnyugodni
nehezen tud.  Talán egyedül csak az vigasztal, hogy
már az idõzavarban jártunk.
Az állás: Bódor S.-Rudolf L.
világos: Kg1, Vf3, Bf1, Bf5, Hi3, Fe4, b1, c2, d3, g6, i2, k1
sötét : Kg10, Vb6, Bg9, Be6, Hc7, Ff9, b7, g7, h7, i6, k7
Következett :1.Fc3 Fxc3? Természetesen ez nem kötelezõ,
jöhetett volna Be8, Be9 vagy Bg5/ 2.Bf10 Kh8 3.Bxg9 Kxg9
4.Vf10 Ki8 5.Vg8 Kk6 6.Vk2 Ki7 7.Bf10 Kh9 8.Bf11 Ki7 /
eddig príma, de itt sûrû köd ereszkedett a fejemre, és nem
láttam a mattokat. Pl.9.Hl4 Kl6-ra 10.Vxk7 matt, Kh8-ra
10.Vf10 matt, vagy még egyszerûbben 9.Vxk7 Kg8 és 10.Vh9
matt. Ehelyett én csökkentlátó, bugyuta, hétpúpú dromedár
a következõket követtem el :9.Bxk7 Kh8 / még jó, hogy
kibújik! / 10.Bk5 Kf9 11.Vf10 Ke7 12.Hf5 Kd5 13.Hxc3? / ez is
hiba, de egy stáció következõ lépése, Vc4 jobb, de hát
ilyen elmezavarban és abszolút sötétben / 13.- Bg5  14.Ke1
Bg2 15.Kd2 Bf2 / a mennykõbe, még ez is / 16.Vxf2 Vxf2
17.Kc1 Vxk6 / ez már egyenesen természetes, és a végszó :
18.Ha4 Hxa4 0-1
Elsõ zavaros gondolatom a parti után, hogy abbahagyom
a sakkot. Késõbb alaposan kijózanodva, a régi alapigazsághoz
és keserû magyar szóláshoz folyamodtam : Veszett
már több is Mohácsnál.
Debrecen 1991. 03. 27.       Hexasakk Híradó, 1991/I
 Mindennek betetõzéseként Rudolf László rávilágított az
alább közölt soraival, hogy még ennél is vakabb és bugyutább
voltam. Mit mondjak, nem a legkellemesebb érzés. :
"Számomra is örökké emlékezetesebb marad ez a befejezés!
Sok közöm ugyan már nem volt az események folyásához, -
miután megléptem az 1. - Fxc3????? lépést. /Bódorral ellentét-
ben én öt kérdõjelet biggyesztenék ez után a lépés után,
mert fonalas mattot enged meg 5 lépésben!/ Derült égbõl
villámcsapásként ért ellenfelem 2.Bf10 !!!!! lépése. Idõzavar
lévén nem volt sok idõm végiggondolni, adjam fel
azonnal, vagy lépjek még néhányat, hátha mégsem kapom be a
fonalas mattot. Amikor Bódor 4.Vf10-et lépett, akkor kezdtem
el reménykedni, hátha nem látja a mattokat!  A nyerõ
vari ugyanis ez volt : 4.Vf11 Kh8 5.Bf10 Kg8 6.Vg10 matt.
Ezt a mattot láttam, a késõbbieket nem, s egyre 
magabiztosabban kezdtem lépegetni a királyommal. Talán 
sportszerûtlenségnek tûnik, hogy nem adtam fel azonnal, mikor
láttam a mattot. Azzal védekezhetem, hogy nem elég a 
mattállást létrehozni, azt be is kell adni.!
Mád, 1991. 04. 03.    H.H., 1991/I    Rudolf László"15.
II. Egynapos verseny DEBRECEN 1991. május 11.
Idõszerû önkontroll
 1991 május 11.-én tizenöten jöttünk össze Debrecenben a
II. Egynapos versenyen. Hét forduló egy nap alatt, igen 
megerõltetõ, még ha 2x30 percesek is a játszmák.
 Hagyományos sakkversenyeken nem is szokásos. 3-4 forduló az 
elfogadott gyakorlat. Mentségünkre szolgáljon a pénz szûkös volta,
az anyagiak hiánya. Biztos fennmaradásunk szempontjából 
határozottan szükség van ilyen versenyekre. Legtöbb meghívás 
telefonon lett lebonyolítva, így versenykiírás nem lett küldve 
mindenkinek. Ezért nem okolható Vida László, hogy nem vállalta a 
játszmák írását. Az a sajnálatos, hogy több fiatal követte 
példáját, amit részben pedagógiai kudarcnak könyvelhetek el.
 Egy bizonyos önkontroll mindenkinek szükséges, mert ha valamit
leírunk, annak már súlya van, felelõsséggel jár, - tehát 
óhatatlanul jobban odafigyelünk. Fokozottan érvényes ez a 
fiatalokra. A növekedésükre tekintettel sem lehet elhanyagolható,
hogy nyomon követhetõ legyen mindenkori fejlõdésük játékuk 
stációin keresztül is. Majd ennek nyomán könnyebben tudjuk 
korrigálni apró vagy nagyobb megingásaikat, hibáikat és 
kapkodásaikat.
 S végül, de nem utolsó sorban, érdekes színfoltja volt ennek a 
versenynek Rudolf László magánkiállítása. A tavalyi tarcali 
versenyen mutatta meg nekünk Morbidiumok címû gyûjteményét. Nekem 
nagyon megtetszettek az egzotikus állatok, lepkék, tengeri kagylók,
csigák és azokból önkényesen, de nem öncélúan összeállított 
kompozíciók. Már akkor gondoltam rá, hogy jó lenne, ha Debrecenbe
is sikerülne elhozni. Ahogy elnézem a sok gyereket, csillogó, 
érdeklõdõ, rácsodálkozó szemekkel, amint nézik, - gondolom megérte.
 Jobban mutatott volna egy teremben megrendezni, mint Tarcalon,
ahol az összkép sokkal meghatározóbb és megkapóbb volt, de így 
vitrinekben sem vesztett fényébõl, érdekességébõl és 
aktualitásából. Hogy miért aktuális? Mert az élet és halál mindig 
napirenden van, s az elmúlás utáni relikviák, csont, bõr, toll 
emlékképek variációjából az élet jelenlevõ mozgatórugói lehetnek 
azok a gondolatok és ötletcsírák, amit ezek a kompozíciók 
sugallhatnak. Nekem pl.: a Zsiráftatu, mint mese; a Csonthárfa,
mint a némaság sivatagi hangjai; a Totemoszlop, mint varázslók 
misztikus eszköze; a Krisztusmadár, mint fantázia és hit az 
életben; a Tojáska, mint gyermeki játékosság; a Kapuõrzõ Démon, 
mint a valóságos dolgok átértékelése; és így tovább.
 Aki el szokott gondolkodni az élet értelmén és esetleges 
hiábavalóságán, annak tiszta szívembõl ajánlom ennek a 
gyûjteménynek a megtekintését.
 Ezúton is gratulálok Rudolf Lászlónak ehhez a nem kis pénzbe és
fáradságba kerülõ kiállításhoz, és kívánom neki, hogy ezután is 
nyitott szemmel és alkotó, befogadó aggyal járja a világot, gyûjtse
és variálja az ötleteket, ami nem csak a maga, hanem a mi 
épülésünkre is szolgálhat.
Debrecen, 1991.03.27.        Hexasakk Híradó,1991/I
16.
VI. Kristály kupa TATABÁNYA 1991. június 29-julius 3. Játékidõ: 2,5x2,5 óra
 Bede István minden elismerést megérdemel, köszönet neki
a színvonalas rendezésért és versenykörülményekért. Több
ilyen versenyre lenne szüksége sportágunknak a fennmaradás
érdekében.
Sziráki László meg nem alkuvó harcos felfogásban
megérdemelten nyerte a versenyt, annak ellenére, hogy Börcsök
László ellen jobb állást vesztett el az átkos idõzavarban.
Amit viszont Börcsök nyert a réven, ugyanolyan körülmények
között / s vele a 2.helyet is / elvesztette a Botkó Imre
vámján.
Gados László nagyon szépen és eredményesen indult, meg-
verte Szirákit és Börcsököt, ellenem azonban szerencsémre
mattkép-délibábot kergetve áttért franciasakkra.
Sajnos történt egy sportszerûtlen epizód is, amit tudat
alatt jobb lenne elfelejteni, s ami ismét felveti a
bírószükséget. Az eset a Kövér - Kisimre parti végén
játszódott le. Elméleti döntetlen állás jött létre, amit Kövér
Imre folytatott idõre játszva / mint egyik kinevezett
versenybíró /. Menti õt az a körülmény, / de nem igazolja/
hogy ehhez hasonló állásban a IX. OB- én Gárdonyban nyert
ellene, szintén idõre játszva Botkó Imre. A parti akkor a
játékosokból a verseny kezdetén választott döntõbizottsághoz
került, ahol ellene ítéltek, s aminek egyik tagja volt
Kisimre István. Tehát ezt felfoghatjuk revánsnak.
Hivatásos versenyvezetõre ezért feltétlenül szükség van,
/még ha pénzkérdés is / mert így csak elmérgesednek a
kapcsolatok, lerakódnak apránként a nyomasztó  rosszérzés,
a megbántottság nehezülõ elválasztó falai, s ezek nem igen
szolgálják a hexasakk szûkülõ útjának felívelését.
Debrecen, 1991. 07. 30.      Hexasakk Híradó, 1991/II
17.
IV. Hajdú Kupa DEBRECEN 1991. október 18-20.
L E L T Á R
I. Támogatások, bevételek, kiadások.
Bevételek:
1.Megyei Sporthivatal :            10.000 Ft.
2.Hajdúsági Bõrgyár, Szentpály Gábor ig.:    5 000 ...
/3.800 Ft. értékben könyv, 5kg bõrhulladék /
3.Alföldi Nyomda, Bobák Sándor munkaügyi vezetõ
4.000 Ft. értékben könyv
4.Ujkerti Ált. Mûv. Központ, Halász István ig.
helyet és számítógépet biztosított a verseny
sikeres rendezéséhez.
5.Nevezési díjak :               20.500 ...
Összbevétel                 35.500 ...
Kiadások:
1.bélyeg :                   1.350 ...
2.üdítô :                    1.440 ...
3.díjak /kgst /:                 3.200 ...
4.ebéd :                    3.000 ...
5.toll, technokol :                674 ...
6.kávé, tea, édesség, sütemény, különdíjak :  3.000 ...
7.versenyvezetôi díj :             1.500 ...
8.schnellverseny díja :             2.000 ...
9.versenydíj :                 8.000 ...
10.szállás :                   8.832 ...
11.sakkórák :                  3.000 ...
Összkiadás :                 35.986 Ft.
II.  Újsághír :" Életének 76. évében elhunyt Fülöp Kornél
Aranytollas újságíró."
Kornél bácsi fiatalokat meghazudtoló fogékonysággal
rendelkezett. 1987-ben felhívtam a Napló Sportrovatát, õ
vette fel a telefont. Kifakadtam, hogy az újság tele van
focival, a mi sportágunkat nem támogatják még csak a hír
erejével sem.
Azt mondta - van benne valami, pakolja össze a cókmókját,
hexasakk mizériáit és jöjjön be a szerkesztõségbe.
Bementem, hosszasan elbeszélgettünk és attól kezdve, ha
szórványosan, hézagosan is, de azért jobban jelen van a
hexasakk a debreceni Naplóban. Sajnos a IV. Hajdú kupáról
igen rövid hír kerekedett, de ebbe már beleszólt a nem
várt könyörtelen elmúlás. Emlékét megõrizzük.
III.  A versenyvezetõ szigora - rend a lelke mindennek -
érthetõ, gondolom nem túlzott követelés. Ezen a versenyen
egy kis engedetlenség azt hiszem megbocsátható volt. Nekem
külön öröm a fiatalok hexasakk iránti szeretete és 
lankadatlan játékkedve. A zsibongás talán a 
felszabadult, kötöttség mentes, családias légkör rovására
irható. Tanulság: ha sikerül jövõre megrendezni a 
versenyt, egy elemzõszobát is kell szerezni.
IV.  Több nevezésre számítottam. 87 versenykiírást
küldtem el. Neveztek 32-en. Eljöttek 28-an.
V.  1 sakkóra javításra szorul.  Schnellszindrómában
szenved. 1 sötét királynõnek, 1 világos bástyának és lónak
nyoma veszett.
VI.  34 céghez, KFT-hez, RT-hez fordultam támogatásért.
A fent felsoroltak segítettek, ezúton is köszönet nekik
érte. 4 cég válaszolt, hogy nem futja sporttámogatásra.
26 nem méltatott válaszra.
Debrecen, 1991. 11. 06.     Hexasakk Híradó, 1991/III18.
IV. Palics kupa SZABADKA 1991. november 13-17. Játékidõ: 2x2 óra
  Gyalogoltunk eleget Szabadkán a IV. Palics kupán a
szállás, a KGST piac és a versenyterem között. Milyen
gyarló az ember, micsoda konfliktusok voltak és sajnos még
vannak Jugoszláviában, ( ahol uszulnak ordas, vad eszmék,
melyekbõl táplálkozik a gyilkos indulat, a 
megmagyarázhatatlan, nyomon követhetetlen hontalanság, s 
ahol ismeretlen a véres testi restség. Ahol a fehérrõl 
kiderítik, hogy az biz fekete, s a feketérõl, hogy inkább
vörös.) s mi meg csak sakkoztunk, vásárolgattunk, s egyéni
sérelmeken töprengtünk, vívódtunk. Bár valószínû, hogy ez 
az egész világ számos ilyen kis apró jelenésekbõl, 
vívódásokból evõdik össze. Az egyes ember a saját bajára a
legérzékenyebb, de nem zárhatja ki a környezõ világ 
jótékony, vagy elrettentõ hatását sem.
 Éppen emiatt ezúton is köszönet Kisimre Istvánnak,
Frank Istvánnak és a többieknek,  hogy  ez a verseny
létrejött és kitûnõ körülmények között zajlott le. Külön
öröm, hogy helyet kaptunk, ha csak pár sor erejéig is, az
egy idõben zajló hagyományos sakk, nõi zónaközi döntõ 
szép kivitelû bulletinjében.
 Példa a saját bajokra :
A hiúság vására /Pro et contra/
Züm - züm - züm, szösszen tova a méh,
s azért züm-züm, mert így tovább él...
 Nem akarok vele foglalkozni, mégis állandóan elõjön,
nyûztet, borzolja kedélyem és nyavalyás tõle hangulatom,
/bár csak ennyin múlna - nem akarok senkit megsérteni,
kioktatni - de mégis! / ki kell írnom, hogy megnyugodjak.
1991, IV. Palics kupa, Szabadka, utolsó forduló.
A ponton lehet csendesen, jogosan, igazságosan, szépen,
na látod, hogy megmondtam módon osztozni. Csak éppen úgy,
ahogy Sziráki és Gados tette, nem! Bohócot csinálva több
versenyzõtársból. A két bíróból azért nem, mert õk nem
nézték, vagy nem látták a parti végét?!
Sajnos ez a parti engem közelebbrõl érintett, mivel ezen
is múlott a végsõ jobb helyezésem, amire a 4.parti után
nem számíthattam. Három vereség nagy úr, ennél már csak a
négy a nagyobb. Nem is bántott volna, ha nem úgy történik,
ahogy megesett. Miután megvertem Kisimrét és Poljakovic
Szabóval remizett, csillant meg elõttem a harmadik hely.
Ami várható volt : Sziráki gyõzelemre játszik, ha Rudolf
veszít Tumbas ellen, nyeregben lehet.  Mivel Rudolf szép
partiban nyert, így magasan és megérdemelten vitte haza a
kupát, Szirákinak jó lehet most már a döntetlen, ha most
remire adják, megfelelõ búskomorsággal gratulálok, hiszen
mondom- ez benne van a pakliban. Én közben elmentem
levegõzni, mikor visszaértem hallom valami furcsa esemény 
van a második táblánál. Ide fordulat, oda fordulat, már 
csak az õ partijuk ment, mintha ezen múlott volna az 
életük, majd Gados órája leesik, tovább játszanak, majd 
1-2 perc múlva remi. Én már nem is tudtam nézni, 
átlátszóbb volt, mint Ciccolina bugyogója.
Érvek : Rudolf szerint - Sziráki óraleesés után is meg
akarja mutatni, hogy be tudja mattolni Gadost.
Az én vétkem - mikor Sziráki felállt az asztaltól
/ekkor még játszott Rudolf / mondtam neki, - nagyon 
óvatosan játszotok. Ami nem volt etikus, de nem tudtam
magamban tartani. Talán érthetõ a helyemben, talán nem, de
úgy vettem észre, ezeket a dolgokat nem csak én láttam 
így. Sziráki - azért csinálta, mert szóltam neki és a
többiek is súgtak - búgtak.
Hát nem tudom, a dolgokat lehet fokozni, lehet 
egyszerûsíteni. Ha ellenem szólt, talán megértem és 
megérdemeltem, De a többieknek miért ?, a IV. Palics 
kupának miért ?, és egyáltalán miért ?
Debrecen, 1991. 11. 26.     Hexasakk Híradó, 1991/III
" Olvasói levél 1.
Talán nem írtam volna, ha nem olvasom a híradóban Bódor
Sándor írását. Nem tudom ott mi történt, nem voltam jelen,
de olyat nem hiszek el, hogy Sziráki nem veszi észre az
óraleesést...
Budapest, 1991. 12.05.  H.H., 1991/IV    Vida László"
" Egy-két gondolat a Sziráki - Gados szabadkai
döntetlennel kapcsolatban.
/Válasz Bódor Sanyinak! H.H.1991/III 20.oldal./
Elõször is le kell szögeznem. Gadosnak semmi köze nem
volt a "bohóc csináláshoz". Teljes mértékig az én akcióm
volt. Érveim cselekedetemhez :
1. Az utolsó partihoz úgy ültem le, hogy vereség esetén sem
lehettem volna rosszabb, mint 2.helyezett. Ezért elhatároztam
parti elõtt, hogy úgy is tartozom Gadosnak, meg a
sportszerûségnek, és mindenképpen nyerésre játszom.
2. Két fordulóval a verseny vége elõtt szóltam egy kicsit
a hangulatilag letört Bódor Sanyinak, hogy hajtson még,
mert könnyen lehet 3., mert mi / Rudolffal /úgy is nyerés-
re játszunk az üldözõk ellen!
3. A sikerült hamar elég éles mederbe terelnem terveim
szerint. Kedvezõbb állásra tettem szert, bár Gadosnak is jó
játéka volt. Parti közben természetesen néha a szomszéd
Rudolf - Tumbas partit is néztem.
4. A 4. órában a helyzet számomra kicsit romlott, mert
Tumbas gyalog- és jelentõs idõhátrányban vesztésre állt,
míg Gados, mivel csak döntetlenre játszott, le is cserélt
egy pár tisztet. Jött is a remi ajánlat, amit én 
elutasítottam.
5. Körülbelül fél óra volt hátra, amikor Rudolfnak 5 
gyalogja és egy huszárja volt Tumbas 1 futójával szemben,
és 1 perce volt még Tumbasnak, ami annyit jelent, hogy
döntetlennél nem lehet jobb eredményt elérni. Döntetlen is
Rudolfnak kedvez velem szemben. Tehát eldõlt a verseny az
én partimtól függetlenül!
6. 15-20 perc lehetett hátra, amikor Sanyi sétám közben
odaszólt nekem, hogy elég óvatosan játszatok. Meg kell
jegyeznem, elõtte még két kibic is tett hasonló megjegyzést,
melyekre elég arrogánsan csak annyit mondtam, hogy
jobb lenne, ha partit figyelné, és nem a események alapján
ítélnének!
7. Rudolf nyert, én meg emésztettem Bódor gondolatát, és
közben elnéztem egy minõséget. Körülbelül 5 és 10 perc
volt hátra a javamra. Ekkor jött az újabb remi ajánlat. Én
újra elutasítottam, mert még mindig meg akartam verni
Gadost.
8. Ha idõvel is, de sikerült nyernem, de nem szóltam még 5
percig /ebbõl Gados 3 perce leesett/.
9. Vártam Gados feladását, emésztettem Bódor és a kibicek
mondásait!
10. Végül mivel Gadosban volt annyi kitartás , hogy küzdött
a lehetetlen döntetlenért, úgy ítéltem meg, jobban 
megérdemli a 3. helyet, mint Bódor Sanyi! és ezért 
döntetlent ajánlottam, amit õ elfogadott.
Budapest, 1991. 12. 11.  H.H.,1991/IV  Sziráki László"
19.
XI. Nyílt OB. TENGELIC 1991. november 29-december 1. Játékidõ: 2x1 óra
Körkép hatszögesítve
  A XI.OB. stílszerûen a Tolna megyei, hatszög alakúra
tervezett és épített oktatási központban zajlott le.
Menet : a miskolciakkal Lajos bá' instrukciójára
leszálltunk a vonatról Alsótengelicen azzal, hogy kb. 2
kilométerre van a versenyszínhely. Ezzel szemben gyalogoltunk
majd egy órát, a frász majd kitört bennünket, mert
olykor - olykor olyan érzésünk támadt, hogy talán pont
ellenkezõ irányba cammogunk.  Nagy  lett  az örömünk,
s megkönnyebbülés mikor megláttuk a kívánt  épületet,
elõtte Rudolf Lászlóval, aki somolyogva és rosszallóan
nézett ránk, hisz õ megszervezte a szekszárdi hidat.
A versenynek külön színfoltja volt a 10 fõs iskolás
csoport, akik az elsõ forduló zajongós, nyüzsgõs kezdése
után profimód alkalmazkodtak a csendesebb légkörhöz.
Félõ, hogy ez a verseny is egyke marad, mint a harkányi,
bajai, sömjénmihályfai, szolnoki, tarcali... versenyek.
Bár a maga nemében így is van diszkrét bájuk, és
van értékük, vonzási körük.  Nem mellékes, hogy így mi
játékosok sok felé megfordulunk terjesztve játékunkat, de
nekem hiányérzetem van, visszavágyom az egyes színhelyekre,
mivel mindegyikhez fûzõdik valami emlékmorzsa. Mint pl. :
a tengelici gyaloglásunk, ahol méla kérõdzõ tehéncsordával
találkozva, most már nem igen tudnám megmondani, hogy mi
néztünk rájuk búsan vagy õk miránk bõszen csodálkozva.
Debrecen, 1991.12.18.       Hexasakk Híradó, 1992/I20.
IV. Egyéni Debrecen bajnokság Debrecen 1991.12.22.
Változások
   A cím a mai világban fokozottan érvényes, úgy a
politika, az élet, s a sport terén is. Nem véletlenül került
vezetõ helyre a politika, hisz ez határozza meg elsõsorban
az egyes emberek életét, pozitív avagy negatív irányba. Az
minden ember belsõ öntörvényû valósága, hogy miként látja
helyzetét, csak az a szomorú és megrendítõ, hogy ezt az
öntudat-szövevényt a külsõ, s egyre agresszívebb nem
természetes törvények zilálják mind zûrösebbé, hogy azt ne
mondjam kilátástalanabbá.
Az én világom döbbenetei; sorra szûnnek meg a
munkakörök amibe az elmúlt két évben sodródtam, egy cégen
belül, - mint meós, irattáros, igazgatási ügyintézõ, 
telefonközpontos - most épp az éjszakai portásságnál tartok,
(ez már egészen közel van a kapuhoz, innen már nem eshetek 
nagyot) ami szintén nem tûnik véglegesnek, hisz a cégünk már
az alapanyagok eladásánál tart, a "mozdítható" épületek
zsibvásárán már régen túl vagyunk.
Én próbálom a rossz ellenében a mindenkori jót
megkeresni, s mivel a nappalaim felszabadultak, a számítógép
csínját-bínját akarom elsajátítani. Majd a jövõ eldönti,
hogy jó lóra tettem-e, minden esetre a számítógépé a
placc, s ebbõl egy fikarcnyit sem engedek. Elvégre cél
nélkül sunyiló-vakhajó lehetnék a nyílt tengeren. (Hol az
a tenger?)   Most tehát az IBM PC/AT  számítógéppel
birkózom. Ez idáig õ az erõsebb, de az  idõ  jótékony
múlása remélem megszünteti a köztünk  levõ  mélysötét
akadályokat, s felvirrad, mint a "látástól a mikulásig !,
vagy vakulásig?"
Célkitûzésem pl.; a Hexasakk Híradó gördülékenyebb
informálását, kiszolgálását megszervezni, s megkönnyíteni
a gép adta lehetõségen belül.  Bevallom õszintén  nem
önzetlenül teszem, határozott  vágyam,  hogy  az így
megszerzett alapvetõ tudás a magánéletem buktatóin is
átsegít.
Egyelõre nem tudom mi lesz az 5.Hajdú Kupával.
Több oldalról várok segítséget, de eddig még halk neszezést
sem hallottam, csak harsány csendet görget minden nappal,
s nekem most már minden éjszaka is.
Szívesen fogadok el segítséget hexázók részérõl
is (sõt),úgy tanácsban, mint tárgyi vagy anyagi formában.
1991 december 22-én várakozáson felül tíz játé-
kossal megrendeztük a 4.Debrecen bajnokságot. Sajnálatomra
és borúmra azóta sem nagyon járnak edzésre, itt áll pedig
majdnem üresen a terem hetente két alkalommal. Félõ, hogy
végül elveszik vagy elfoglalják tõlünk az érdektelenséget
és közönyt látva.
A gyorssakk szabályai szerint 2x30 perces partikra
természetesen erõsen rányomta bélyegét a játszmavégi
átkos, ködös elnézések kuszasága.
Lejegyzek ebbõl a bajnokságból pár játszmát
elemzés nélkül, ujjgyakorlatként.
Ezekbõl a partikból is leszûrhetõ tanulságként,
hogy erõsen ráférne a társaságra a gyakorlás, a csiszolódás,
a számításfa megmászásának nyaktörés-nélküli tudománya.
Bízom benne, hogy nem lesz mindig ilyen kihalt a
debreceni hexasakk klub.
Debrecen, 1992. március 17.     Hexasakk Híradó,1992/121.
I.ALFADAT kupa Tatabánya 1992. április 10-15.
Az elsõ Alfadat kupa okán
 Újra az a kis lelkes, a hexasakk jövõjéért aggódó mag találkozot
Tatabányán, akik az utóbbi idõben szorgalmasan, anyagiakat nem 
sajnálva, eljárnak a versenyekre, ezzel is hozzájárulva sportágunk
életben maradásához.
Örvendetes, hogy már másodjára sikerült egy serdülõ csoportot
indítani,játékkedvüket és szorgalmukat látva biztató a jövõ.
Az évrõl-évre csökkenõ létszám, remélem nem veszi el a kedvét és
erejét Bede Istvánnak az áldozatos, de ezzel szemben cseppet
sem hálás szervezõ munkától, amiért ezúton is szívbõl jövõ 
köszönet. 
 Azt hiszem a többi versenyzõ nevében mondhatom, jövõre szerényebb
ellátás és gondoskodás mellett, avagy ellenére is elmegyünk
Tatabányára.
Ami az elsõ helyemet illeti, mondhatom nagy szerencsém volt, sok
kis alkotórészbõl összemaszatolva. Ellenfeleim általában hamar,
még a játszmák elején hibáztak, könnyen elõnybe kerültem, viszont
az én hibáimra ezúttal nem csaptak le, s kellõ szigorral nem
torolták meg. Idegpályáimat csak a hûs tavaszi szél borzolta, ami
még mindig jobb és megnyugtatóbb, mint egy parti feladása.
Említésre méltó Gados László ellenem bevetett újítása, amit
szerencsémre nem a legerõsebb lépéssel fojtatott, de lássuk a
medvét. Rudolf megnyitással a 1.Hdf4-gyel nyitott, én a mostanában
divatos, e5-tel válaszoltam, 2.fxe5, Vxe5 3.Fg2,Fd6 4.Hfi3,Vl3
5.Fxd6!? mi a szösz, mondom magamban - elnézte a minõséget, s
gyorsan leütöttem a bástyát Vxi1, erre ö abban a minutumban
6.Fe5-öt lépett minden gondolkodás és sopánkodás nélkül. Rám tört
a nehézség, s húzott-nyomott a székhez, itt van valami, itt még
baj is lehet, itt valami vari van, itt ki lehet kapni, - lefogta
a vezérem egyetlen kimeneteli mezõjét, hosszas agytörés után
megtaláltam a g5-öt,a gyalog nem üthetõ a Fxi3 miatt. 7.Hk5 jött
tempóval, most megfontolandó, hogy visszaadjam-e a minõséget
Vl3-mal, de ebbõl elõnyösebben jönne ki világos. Be7-et léptem,
8.Fxg5? jött, megkönnyítve dolgom. A megfelelõ fojtatás a Hh4!,
amire oda kell adnom a vezérem a két bástyáért, s az már egy másik
játszma.Fxk1-et léptem, majd a vezérem kiszabadult. Ezt a
variációt kipróbálásra és tovább fejlesztésre ajánlom azoknak,
akik a vezérnek a bástyák elleni küzdelméhez akar adalékokat
keresni. Egyúttal, ha nem merül fel ellene kifogás, ezt a varit
- Gados-cselnek javaslom elnevezni.
A hexasakk fejlõdése érdekében minél több ilyen újítást -
- gondosabb kimunkálással- kívánok.

 A verseny pozitívuma volt még, amikor Vámosi Albert bemutatta,
hogyan lehet két huszárral bemattolni az ellenfél  királyát.
Ezzel egy régen vitatott téma zárult le, amiért köszönet és
gratuláció.
 A verseny után készítettek velem egy riportot, ahol általában a
pénz hiányát okoltam fejlõdésünk gátjaként, de gondolkodva a
témán, van itt még egy fontosabb dolog, ami nekem igencsak fájó.
 Az emberek hozzáállása, amely lehet elutasító, elnézõ vagy
elfogadó. Nézzük pl. a labdát, viszonylag sok sportág alakult ki,
ami ráépül, van kispályás, nagypályás, és mûvelik sokan oda-vissza.
 Ezzel szemben a sakkozók, mint egy eleve elrendeltetés alapján,
nem fogadják el a hexasakkot. Mondhatnám gõgösen, úri módon
elutasítják, mintegy sértésnek veszik jelenlétét, elutasítják,
ezzel kívánva életképtelenségét kinyilvánítani. Természetesen ez
nem vonatkozik mindenkire, a kivételek erõsítik szabályt, de itt
Debrecenben ez a megrendítõ tapasztalatom, s vélem sok
hexasakkozónak vette el a kedvét máshol is. A sokszor lenézett
futballisták át-át rándulnak pl. a kispályás focihoz és jól
elszórakoznak, ezzel szemben az - intelligens, szellemi plafonon -
lévõ, talán ezért túl érzékeny sakkozók csak a négyszögben érzik
jól és biztonságban magukat. Pedig mi hexasakkozók nem akarunk
tõlük elvenni semmit, inkább adni szeretnénk valami újat, amiben
esetleg egyesek még jobban megtalálhatnák, saját erõbõl,
önkifejezésüket. Ebbõl is látszik milyen nehéz a dolgunk, de
javaslom ne veszítsük el kedvünket, s ha lehet, - bár ez igen
hangzatos s talán maga a szó eléggé le van járatva, mégis,
töretlen hittel hexasakkozunk tovább.
Debrecen, 1992. május 6.
22.
"Kollár Attila" emlékverseny SZABADKA 1992. május 29-31. Játékidõ: 2x30 perc
A partikat nem írtuk.
  Kollár Attilával én nem találkoztam sem versenyen, sem
azon kívül. Sajnálom, hogy fiatalon ment el. Életét nem
tudta igazán kiteljesíteni, bár sokan vannak közöttünk
olyanok, akik félve keresik helyüket és boldogulásukat a
világban. Pedig ez a világ most nagyon mostoha, a szörnyû
polgárháború miatt. Szerb öl horvátot, muzulmánt, horvát
muzulmánt és szerbet, muzulmán szerbet vagy horvátot, de
az is lehet, hogy éppen a testvérét, rokonát. A politika
könyörtelen mételye rágja a szeretet hajszálgyökereit a
volt Jugoszlávia területén.
A mi beutazásunkat is megnehezítették Röszkén, a szerb
vámos 1000 márkát követelt felmutatni fejenként, mivel nem
volt  nálunk visszazavart bennünket. A magyar vámról
telefonáltunk Kisimrééknek, s amíg értünk jöttek, a két
határ között, a senki földjén hexáztunk majd 5 órát.
Ezért csúszott a verseny, s a tervezett 2x1 órás partik
helyett, 2x30 perceseket játszottunk.
Visszautazásunk sem volt igazán leányálom, kb. 8 órát
vesztegeltünk, csúsztunk-másztunk  a tompai vám elõtt,
míg nagy nehezen átengedtek. Mi csak nyomasztó hangulatot
és reménytelen légkört tapasztaltuk, karöltve a közöny és
fásultság beletörõdésének fájdalmas, katartikus érzésével.
Nem tudom mi a jobb, nem megélni, átélni, vagy túlélni.
23.
XII. Nyílt OB. MISKOLC 1992. június 15-19. Játékidõ: 2x2 óra
  Ez a verseny a harmadik fordulóban pártolt el tõlem,
amikor szelíd huszárom vakvezetésem folytán ingyen adtam
oda Rozák Bertalannak. Hivatkozhatnék itt Sziráki László
zavarkeltésére, amit a versenyvezetõkkel folytatott a
gyerekcsoport idõbeosztásáról a parti elején, de hát nekem
ezért nem volt muszáj fel-felugrálni és kiszaladgálni
minden gyorsan megtett lépésem után, követve és csitítva
az események elfajulását. Ellenfelem ki is jött csendesen
utánam és közölte velem, - ütésbe tetted a huszárodat. Mit
mondhattam volna mást fájó szívvel, - hát akkor üsd le.
Sajnos a veszekedésnek lett még más következménye, fõleg
ennek nyomán kialakult további nézeteltérések hatására
mondott le a Borsod megyei vezetõ tisztségérõl Rutkovszky
Tibor.
A verseny pozitívuma, hogy három korcsoport gyûlt össze;
gyerek, ifjúsági és felnõtt. A gyerekek között örömömre a
debreceni Sütõ Péter második helyen végzett.
Emlékezetes marad számomra, bár nem éppen etikus, hogy
Deme Lajossal gyors döntetlent produkáltunk, egy jó zaftos
szalonnasütés és baráti borozgatás érdekében, a Lyukótetõi
kertjében.
24.
1. Tanker Kupa Tamási 1992.07.02.-05.
  Megszületett eddigi legrosszabb eredményem. Van-e még
mélyebb gödör? Bár természetesen a 0 pont is eredmény.
Mentségemre szolgáljon, hogy nem is akartam eljönni erre
a versenyre, hiszen most halt meg édesapám, de mivel a 12
éves Alen Zseljeznik is nevezett Debrecenbõl, nem akartam,
hogy lemaradjon. A történethez tartozik még, hogy azóta
abbahagyta a hexasakkozást.
25.
V. Hajdú kupa DEBRECEN 1992. október 23-25. Játékidõ:2x1 óra
 A verseny létrejöttének segítõi, akiknek ezúton is
megköszönöm önzetlen támogatását:
1. UÁMK Közösségi Ház
2. Magyar Hexasakk Szövetség
3. Debreceni Polgármesteri Hivatal Sportosztály
4. Hajdúsági Bõrgyártó és Kereskedelmi vállalat
5. Dani Péter
6. Erdei László
És végül, de nem utolsó sorban azoknak a játékosoknak,
akik eljöttek az V. Hajdú kupára. Ezzel is hitet adva az
ezután is elõforduló nehézségek elviselésére és leküzdéséhez.
Külön köszönöm Sziráki Lászlónak, Rudolf Lászlónak,
Deme Lajosnak, Kisimre Istvánnak és Putzer Andrásnak, hogy
segítettek a helyi játékosok értesítésében és beszervezésében.
Debrecen, 1992.október26.


Az oldalt készítette: © BoSa Utolsó módosítás:2003.02.17.  

Hexasakk - mlap Hexasakk - hupont Hexasakk - Google

Hexasakk /5mp.eu _._Hexasakk - ucuz

Debrecinum Hexasakk és Természetbarát Egyesület


 


2009.01.20.

MySpace Backgrounds

free counters

Comments