SKKN


ÂM NHẠC
-Xây dựng nhạc nền cho bài tập thể dục giữa giờ cho học sinh Tiểu học (Giải B Huyện)   (xem và tải)
     -Nhạc đệm (mức 1)  (nghe và tải)           -Nhạc đệm (mức 2)  (nghe và tải)        -Nhạc đệm (mức 3)  (nghe và tải)
-Xây dựng bài trống đệm giúp HS hát tốt bài Quốc ca (Giải C Huyện)   (xem và tải)


KHÁC
-Bồi dưỡng HS GIỎI Toán 5  (Giải B Huyện)   (xem và tải)


CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-Sử dụng EXCEL thiết lập bảng thống kê  (Giải B Huyện)   (xem và tải)
-Soạn bài TẬP ĐỌC NHẠC 4&5 trên PowerPoint (Giải B Huyện)   (xem và tải)

Trang con (1): Văn bản SKKN
Comments