SKKN


ÂM NHẠC
-Xây dựng nhạc nền cho bài tập thể dục giữa giờ cho học sinh Tiểu học (Giải B Huyện)   (xem và tải)
     -Nhạc đệm (mức 1)  (nghe và tải)           -Nhạc đệm (mức 2)  (nghe và tải)        -Nhạc đệm (mức 3)  (nghe và tải)
-Xây dựng bài trống đệm giúp HS hát tốt bài Quốc ca (Giải C Huyện)   (xem và tải)


KHÁC
-Bồi dưỡng HS GIỎI Toán 5  (Giải B Huyện)   (xem và tải)


CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-Sử dụng EXCEL thiết lập bảng thống kê  (Giải B Huyện)   (xem và tải)
-Soạn bài TẬP ĐỌC NHẠC 4&5 trên PowerPoint (Giải B Huyện)   (xem và tải)

ĉ
Hà Việt Chương,
19:38, 13 thg 5, 2017
ĉ
Hà Việt Chương,
19:33, 13 thg 5, 2017
ĉ
Hà Việt Chương,
19:32, 13 thg 5, 2017
ċ
NhacNen_TDGiuaGio.rar
(13949k)
Hà Việt Chương,
19:36, 13 thg 5, 2017
ĉ
Hà Việt Chương,
15:02, 14 thg 5, 2017
ĉ
Hà Việt Chương,
15:08, 14 thg 5, 2017
ĉ
Hà Việt Chương,
19:34, 13 thg 5, 2017
ċ
TrongDem_QuocCa.rar
(1756k)
Hà Việt Chương,
19:36, 13 thg 5, 2017
ĉ
Hà Việt Chương,
15:05, 14 thg 5, 2017
Comments