Styret

Styret velges på årsmøtet, som vanlig vis holdes i februar.

Leder velges for 1 år. Sekretær, kasserer, og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer for 1 år. Nestleder velges av styret.Styret 2019

Leder: Kamilla Solberg (2020) Nestleder (3. styremedlem): Malin Kvamme (2021)

1. Styremedlem: Helga Hemre (2021)) 2. styremedlem: Anita Bergsvåg (2020)

Sekretær: Irene D. Monslaup (2021) Kasserer: Ingvild Våg (2020)

Vara 1: Hogne Hemre (2020) Vara 2: Heidi Litlås (2020)


Revisor 1: Hilde Bergum (2021))

Revisor 2: Ørjan Talhaug (2020)

Komiteèr 2019

Valgkomité Leder: Eva Hauge Sund (2021)

Medlem: Susann Åsgård (2020)

Kurskomitè Leder: Kamilla Solberg

Medlem: Marit Adelsten Jensen

Banekomitè Leder: Ingvild Våg

Medlem: Hogne Hemre

Medlem: Eva Marie Nilsen

Sportskomitè Leder: Helga Hemre

Medlem: Terje Litlås

Medlem: Linn Thea Bakke

Turkomitè Leder: Malin Kvamme

Medlem: Hogne Hemre

Medlem: Theresia Hemre

Barnekomitè Leder: Irene D. Monslaup

Medlem Eva Marie Nilsen