Styret

Styret velges på årsmøtet, som vanlig vis holdes i februar.

Leder velges for 1 år. Sekretær, kasserer, og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer for 1 år. Nestleder velges av styret.

Comments