Sport

Har du ønsker om hvordan stevnesesongen neste år skal se ut? Send en epost til gustur.islandshestlag@gmail.com

Under stevnene vi arrangerer trenger vi en del hjelp. Vi trenger skrivere, innpiskere, kioskvakter, kioskansvarlig, sekretariat, speaker, osv. Dersom du føler at du kan hjelpe til med noe kan du sende en epost til gustur.islandshestlag@gmail.com