Program og startlister cup nr. 3

Post date: Oct 6, 2018 10:11:26 AM

Husk egenerklæring.

OBS!!! Ved trekning må du fremlegge enten veterinærattest (syk hest) eller legeerklæring (syk rytter) for å få refundert start- og disiplinavgiften.