C-STEVNE 20.-21.5

Post date: May 11, 2017 7:17:39 AM

Invitasjon til c-stevne på Bontveit den 20.21.5 finner dere under her. Hogne & Co er i gang med graving der oppe nå, for å få utvidet banen

til stevnet.

Påmeldingen åpner i sporti i løpet av dagen (11.5), eller morgendagen.

Ved spørsmål ta kontakt med Eva Hauge 99249865