PapierWitaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl Jesteś w strefie handlowania - Centralny Magazyn - PRZYCHÓD/ROZCHÓD dla towarów z Grupy - Papier
Tu z pozycji tej witryny, jeśli posiadasz stosowne uprawnienia handlujesz w Grupie - Papier różnego rodzaju papierem. Jeśli struktury lub strefy nie widzisz, nie posiadasz uprawnień do handlowania w Grupie Papier,
W celu uzyskania uprawnień wypełnij poniższy formularz rejestracyjny.

Strefa - Mapa handlowa dla Grupy - Papier

Nie widzisz Mapy, nie jesteś w Grupie. Jeśli struktury Mapy nie widzisz, nie posiadasz uprawnień do zarządzanego przez Grupę rynku.
W celu uzyskania uprawnień oraz w celu uzyskania dostępu do struktury rynku w Grupie Papier -  skontaktuj się z admin systemu lub wypełnij poniższy formularz rejestracyjny. i czekaj na odpowiedź z Grupy.

MAPA HANDLOWA - GRUPA - PAPIER


Strefa handlowania.

Jeśli chcesz dokonać Odbioru - zakupu lub chcesz poprzez Dostawę - realizować własną sprzedaż Papieru, wybierz strefę, magazyn, asortyment, produkt i zgodnie z procedurą dostaw lub odbiorów, jeśli posiadasz uprawnienia - dopełnij formalności - uruchom procedurę wprowadzania danych dla kupna lub sprzedaży Papieru.
Wprowadzając dane pamiętaj...!
Wprowadzaj dane rozważnie i stale kontroluj ich poprawność.
Popełniony błąd, a nie skorygowany na czas, może wygenerować nie tylko dla Ciebie ale i dla całej Grupy - Papier trudne do oszacowania straty.

Wybierz z listy magazynów, listę asortymentową i postępując zgodnie z przyjętymi dla Grupy zasadami handlowania uruchom procedury.
Pamiętaj wybierasz tylko tę lub te Grupy, które są dla Ciebie widoczne, bo widoczne są tylko te udostępnione i widoczne jedynie dla Ciebie.

Jeśli chcesz poszerzyć własne oddziaływanie w rynek, czyli jeśli chcesz poszerzyć zakres dostępnych magazynów lub dostępnego asortymentu, musisz o taki zakres dostępu wystąpić.
W tym celu skontaktuj się z Admin systemu lub wypełnij poniższy formularz rejestracyjny.

To jest Struktura Grupy - Papier. Wybierz strefe i zgodnie z instrukcją w danej strefie uruchom procedury.


TO JEST BAZA WIEDZY - GRUPA - HANDLUJEMY24.PL dla GRUPY - PAPIER - TO JEST BAZA WIEDZY dla DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW HANDLUJĄCYCH W GRUPIE - PAPIERU. BAZA WIEDZY WSPIERA PROCESY HANDLOWANIA. DOPISZ SIĘ DO BAZY ABY SKUTECZNIE HANDLOWAĆ - W TYM CELU WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY I CZEKAJ NA DALSZE INSTRUKCJE Z GRUPY.


GRUPA - HANDLUJEMY24.PL BAZA DANYCH dla DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW PAPIERU. ABY ZAISTNIEĆ W BAZIE DOSTAWCÓW lub ODBIORCÓW PAPIERU ZAREJESTRUJ SWOJE DANE - W TYM CELU WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY JAKO DOSTAWCA lub jako ODBIORCA PAPIERU.

Comments