Componist

Klik hier voor een overzicht van de door Gerben van der Veen gecomponeerde werken of kies rechts de pagina Compositielijst.


Al vanaf zijn studententijd heeft Gerben van der Veen zich altijd aangetrokken gevoeld tot het componeren. Zo schreef hij in zijn studententijd zo'n 15 koorliederen op teksten van de grote Friese dichter Fedde Schurer die hij meteen met zijn jeugdkoor uitvoerde. Ook de werken die daarna ontstonden kwamen vaak op concertprogramma’s voor. Naast de vele a capella werken schreef Gerben van der Veen werken met een bijzondere begeleiding zoals bij Luceat eis (dubbelkoor, harmonium, slagwerk, harp en fluit, of de Blake tryptique voor koor marimba en bandoneon.

“Componeren is een bijzonder proces: vanaf punt nul, eerste ideeën en schetsen, tenslotte het uitwerken tot een gedetailleerd klankbeeld. Vooral het schrijven voor koor boeit mij enorm vanwege het extra facet van de tekst en het feit dat ik als koordirigent goed in staat ben de mogelijkheden van het ensemble te benutten. Vaak kon ik mijn werken met een van mijn koren uitvoeren; leerzaam maar ook een bijzonder voorrecht”. 

In frjemdling yn Jeruzalem
Momenteel werk ik aan een groot werk, een passie op Friese tekst vanEppie Dam.
Het wordt een werk voor koor, instrumentaal ensemble en diverse solisten. Het is de beoeling dat werk in 2021 wordt uitgevoerd door Hortus Vocalis, een instrumentaal ensemble en met als solisten o.a. Ben Brunt, Maarten Romkes, Femke de Boer en Fardau van der Woude.


Dodo fan Haska (2017-2018)
Tijdens het Leeuwarden Culturele Hoofdstad jaar 2018 werd in de zomer het muziek-openluchtspel Dodo fan Haska uitgevoerd.
Hiervoor schreef Eppie Dam een script en is het getoonzet voor 1-stemmig koor en een variabele instrumentale bezetting. Het werd uitgevoerd naast de kapelle van Haskerdijken, de plek waar ooit in de middeleeuwen de hoofdpersoon heeft vertoefd. De plaatselijk bevolking vormden het koor, band, spelers, zangers maar ook bouwers, naaisters, parkeerhulpen en noem maar op.
Het vormde zo een van de 30 projecten die vielen onder het zogenaamde "Under de Toer" projecten.
De Lêste dagen fan it jier (2016)

De Stichting Calliope Concerten gaf in de zomer van 2014 de opdracht een werk te schrijven voor koor en Brass-Band. Het moest een werk worden die naast de Kerst-items een bredere kijk gaf over de dagen rondom kerst. Voor de tekst werd Baukje Wytsma benaderd. Uiteindelijk ontstond een soort oratorium-achtige liedcyclus De Lêste Dagen fan it Jier voor koor, Brass-Band, sopraan, bas, harp en saxofoon. Tijdens de door BUOG georganiseerde voostelling: Fjoer ging het werk in première op 22 december o.l.v. de componist

Uitgave: Intrada 2016.000Psalmensymfonie (2015)

In het kader van het 70-jarig jubileum van COV Gloria Deo te Drachten schreef Gerben van der Veen de Psalmensymfonie bestaande uit vijf delen in de vorm van een symfonie met de Latijnse teksten van de psalmen 98, 42, 139, 117, 1 en 111

Het werk is gebaseerd op de letters G D van Gloria Deo. de bezetting: koor, piano, Bar-solo, brass-kwintet en pauken.

Op 20 november 2015 ging het werk in première in de Fonteinkerk te Drachten.

Uitgave: Intrada 2015.003

 

Listen to the Song in You (2015)

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van Collegium Vocale Fryslân werd Listen to the song in you gecomponeerd. Een drietal gedichten over zingen vormen de basis van deze compositie:

·         Sing we and chant it (anon 16e eeuws)

·         The Singer (Edward Shanks)

·         Listen to the song in you (Nancy Sims)

De begeleiding bestaat uit: Harp en althobo. Op 17 oktober 2015 zorgde Hortus Vocalis en Projectkoor CVF voor de eerste uitvoering tijdens het Lustrumconcert in de RK kerk te Heerenveen.

Uitgave: Intrada 2015.032

 

Miskien moat ik myn hert ferstea(2013)

In 2013 kregen Eppie Dam en Gerben van der Veen de opdracht van kamerkoor Con Amore Musica te Bolsward een werk te schrijven op een tekst gebaseerd op het evangelie van Thomas. Dat de componist zich aangetrokken voelt tot de teksten van Thomas blijkt uit het feit dat Van der Veen al eerde motetten maakte op teksten uit het Thomas evangelie en dat hij medeoprichter en voorzitter is van de stichting Codice e Musica. Een stichting die de gnostische Nag-Hammadi teksten voor koor toegankelijk wil maken. Miskien moat ik myn hert ferstean werd een negen-delige cantate voor koor, T- A-solo, marimba, harmonium en harp. De première was op 29 en 30 maart 2014 respectievelijk in de Martinikerk te Bolsward en de RK kerk te Heerenveen 

Uitgave: Intrada 2014.006  


Drie Ave Motetten (2012)  Twee Ave Motetten (2013)

Drie Ave Motetten zijn geschreven in 2012 voor de traditionele "A Festival of Lessons & Carols" tijdens de Krystnacht yn de Kapelle van Haskerdijken. Voor die gelegenheid bestond de begeleiding uit harp en harmonium. Ze zijn tijdens bovengenoemde avond uitgevoerd na de lezing uit Lucas 1: 26-35 waarin de engel Gabriël de maagd Maria begroet en haar vertelt dat ze zwanger zal worden. De kloosterlijke sfeer van de Kapelle gaf de componist het idee om de drie motetten te baseren op Gregoriaanse melodieën. De motetten zijn achtereenvolgens geschreven in de toonsoorten A - Bes - E. Daarmee vormen ze min of meer het woordje AVE.

Het jaar daarop werd tijdens de hierboven genoemde traditionele Krystnacht yn de Kapelle een bewerking uitgevoerd van twee van de drie motetten voor vrouwenkoor en harp (Intrada 2012153).
Uitgave Drie Ave Motetten: Intrada 2012152

Uitgave Twee Ave Motetten Intrada 2012153


Oere noch Tiid (2010)

In 2009 kreeg Gerben van der Veen een compositieopdracht van Mingd koar Grou. Dit in verband met het 100 jarig jubileum. Baukje Wytsma tekende voor de tekst en zo verscheen begin 2011 Oere noch tiid een liedcyclus van vijf gedichten voor sopraan solo, piano en koor. De première vond plaats op vrijdag 13 april 2012 in de St Piterkerk te Grou uitgevoerd door het Mingd koar Grou o.l.v. Hans Algra en Tetsje van der Kooi sopraan. De componist verzorgde de pianobegeleiding.

Uitgave: Intrada 2012048

 


Blake tryptique (2009)

In 2009 schreef Gerben van der Veen speciaal voor het concertprogramma (The pleasure of Poems) van Con Amore Musica de Blake Tryptique. (Intrada 29009)Het is een werk voor koor Marimba en Bandoneon. Voor deze compositie zijn gedichten gebruikt uit “The Songs of Innocence”van Blake: The echoing green, Night en Spring. 

Uitgave: Intrada 29009

 

 

Himel en ierde bewege (2010)

In 2010 verscheen bij Intrada een bundel met 26 geloofsliederen: Himel en Ierde bewege. 26 liederen op tekst van Eppie Dam. Gerben van der Veen schreef er vier: 

  • God as wy jo skepen hawwe            Intrada 2010054
  • Is de hope soms in fûgel                    Intrada 2010056
  • Kom mei fluiten en gesang               Intrada 2010055
  • Wy bidde, reizgjend siel oan sie.     (Intrada 2010058

Luceat eis (2006/7)

In 2007 schreef Gerben van der Veen Luceat eis, een requiem voor koor, harmonium, slagwerk, harp en fluit. Opgedragen aan zijn ouders. Het werk is door Capella ’92 op mei 2007 in première genomen onder leiding van de componist. Het werk is opgedragen aan zijn ouders

Uitgave: Intrada 27001


O Magnum Mysterium (2006)

Dit werk werd speciaal voor een concertprogramma geschreven op advies van een bevriend koor lid Hans Reesink. Het werk is dan ook aan hem opgedragen. Kamerkoor Capelle ’92 nam het werk eind 2006 in première.

Uitgave: Intrada 25253

 

Thomas Motetten (2005)

Voor de stichting Codice e Musica schreef Gerben van der Veen twee motetten op teksten uit het evangelie van Thomas bewerkt door respectievelijk prof. G.Quispel en drs. J.Slavenburg.

·         Het koninkrijk van de Vader                     Intrada 26067

·         Wanneer zal het koninkrijk komen        Intrada 26042

Beide werken zijn in het voorjaar van 2006 verschenen. 

 

Motet: Allen werden door ontzag bewogen (2005)

Voor de bundel 26 Evangeliemotetten (Intrada 25025) werd een motet geschreven voor koor a capella:
Allen werden door ontzag bewogen

Uitgave: Intrada 25030

 

Discantus (2004)

Voor de bundel: “Discantus” bewerkte hij twee liederen: 
De nacht komt nest'len in de bomen koor a capella    Intrada 20092
tekst: Michel van der Plas, melodie: Jan Breimer
Wij moeten Gode zingen koor a capella                        Intrada 20080
Tekst: Willem Barnard, melodie: Willem Vogel 

 

Weg van de Psalmen (2000)

In het jaar 2000 kwam een bundel tot stand van psalmtekstbewerkingen van Eppie Dam: Weg van de Psalmen. Gerben van der Veen tekende voor twee koorliederen:

  • Feesttrompetten laat je horen voor koor, piano/orgel en fluit               Intrada 20042
  • De tijd van buigen is voorbij voor koor, piano/orgel en fluit                    Intrada 20058

Vocalise (2001) 
In 2001 Verscheen een Liber amicorum voor Jan Veninga t.g.v. zijn 70ste verjaardag. Voor deze gelegenheid kwam Vocalise tot stand.

Uitgave: Intrada 21004

 

 

Fjouwer Fryske Siswizen (1999)

In 1999 werd een pelgrimage georganiseerd rondom Haskerdijken. 
Voor deze gelegenheid schreef Gerben van der Veen In ûnbetrêde paad op tekst van Kees de Kloet. Later voegde de componist hier nog drie Friese volksgezegden aan toe en zo ontstonden de Fjouwer Fryske Siswizen (Vier Friese gezegden), deze zijn opgedragen aan “zijn” kamerkoor Capella '92. die ze vaak heeft uitgevoerd. Later verschenen de werken ook in het Engels Four Frisian Sayings in een vertaling van Sylvia Kolthof

Utgave: Intrada 99049

 

Mingeling (1993)

In 1993 ontstond Mingeling, een quodlibet van Friese volksliederen.
Dit werk staat tevens op de CD Mingeling uitgevoerd door vocaal ensemble Meldije en het net opgerichte kamerkoor Capella '92 o.l.v. de componist. 

Uitgave: Intrada 94001

 

It feintsje fan Menaam (1978)

In 1978 werd op verzoek van de toenmalige Leeuwarder Cantorij een bewerking gemaakt van een Fries volksliedje: It Feintsje fan Menaam voor koor a capellaHet is destijds door het koor regelmatig gezongen onder leiding van Jan Veninga, bij wie Gerben van der Veen op dat moment studeerde en tevens lid was van de Leeuwarder Cantorij. De Leeuwarder Cantorij heet sinds 2006 Vocaal Ensemble Leeuwarden.

Uitgave: Intrada 98029

 

Jeugdwerken op teksten van Fedde Schurer (1976-1979)

Tijdens zijn studentenperiode schreef Gerben talloze liederen op tekst van Fedde Schurer. Hij voerde deze werken met grote regelmaat uit met ‘zijn’ jeugdkoor: Sjongend Tsjûgje. De meeste van die werken zijn alleen in manuscript te vinden. Drie ervan zijn uitgegeven:

Span in tinte (1976) voor koor a capella        Intrada 97001
It goede libben (1977) voor koor a capella   Intrada 9702
Ruth (1977) voor koor, gitaar en fluit             Intrada 07003

 

  

 
 


 
 


Subpagina''s (1): Compositielijst