דף הבית

שימו לב!!!! החומרים באתר עדיין לא מעודכנים על פי מחוון המושגים שהוציא הפיקוח ולכן הם לא מספיק מדויקים על מנת לשמש בסיס להכנת סיכומים לקיץ תשע"ו!!!
המחוון בשלבי כתיבה, על פי המפמ"רית המצוינת, ויתפרסם סופית רק בסוף אוגוסט.
עד סוף חופשת סוכות בשנה"ל תשע"ו בכוונתי להוציא חוברות מיקוד לקיץ תשע"ו המבוססות על המחוון החדש וכן עיבוד של המחוון כולו לתלמידים, אם אספיק.