דף הבית

שימו לב!!!! החומרים באתר עדיין לא מעודכנים על פי מחוון המושגים של הפיקוח על הוראת האזרחות ולכן הם לא מספיק מדויקים על מנת לשמש בסיס ללמידה והוראה לבגרות מועד קיץ תשע"ו!!!
המחוון בשלבי כתיבה, על פי המפמ"רית המצוינת, ועוד לא התפרסם סופית.
עד סוף חופשת סוכות בשנה"ל תשע"ו אני מקווה שאצליח להוציא חוברת מיקוד לקיץ תשע"ו המבוססת על המחוון החדש וכן עיבוד של המחוון כולו לתלמידים, אם אספיק. אני לא ממליצה ללמוד לבגרות החל ממועד קיץ תשע"ו על פי סיכומים ישנים באתר שלי - הם לא מבוססים על מחוון המושגים ולכן לא מדויקים מספיק.