Home

Deze website is gewijd aan het leven en het werk van de 16e-eeuwse Franse filosoof en essayist Michel de Montaigne. Aan zijn belangrijkste werk, de Essais, werkte hij vanaf 1572 tot aan zijn dood in 1592. De essays van Montaigne behandelen elk mogelijk onderwerp, zonder een bepaalde volgorde: medicijnen, ziekten, boeken, huiselijke zaken, paarden, de liefde, ... waarop Montaigne vervolgens reflecteert door zijn persoonlijke ervaringen en meningen erin te betrekken. Vooral door die persoonlijke inbreng hebben deze Essais meer dan 400 jaar later niets van hun originaliteit en frisheid verloren. Het is voor de moderne lezer een verrassing om te ontdekken dat Montaignes beschouwingen over de mens en de wereld waarin hij leeft nog steeds actueel zijn. Als geen ander weet hij met zijn gedachtestroom en de associaties die hij daarbij maakt de lezer te boeien. Zelf beschrijft Montaigne zijn eigenzinnige werkwijze als "un pêle-mêle où se confondent comme à plaisir les choses importantes et futiles, les côtés vite surannés et l’éterne", een mengelmoes van belangrijke en futiele zaken, van snel verouderde dingen en dingen met eeuwigheidswaarde. Zo werd met Montaigne het essay geboren.

Montaigne schreef in het Middelfrans, een voorloper van het moderne Frans. Voor Franstaligen levert het geen al te grote problemen op, al verschilt de spelling wel aanzienlijk van de moderne Franse spelling. De bedoeling van deze website is om de essays van Montaigne mee te helpen introduceren bij Nederlandstaligen, omdat ik uit eigen ondervinding weet dat het lezen van de oorspronkelijke teksten een, hoewel boeiende, maar toch tijdrovende onderneming is. U begint waar u wilt, bij zijn levensbeschrijving of de bespreking van de afzonderlijke essays. Een groot deel van de website is bestemd voor de vertalingen van de Essais, die mettertijd zullen worden toegevoegd.

Grandgagnage

File:Cabinet de Michel de Montaigne.jpg

Uitgelicht:

"Filosofie is de wetenschap die ons leert om te leven" zei Montaigne. Hieruit blijkt dat hij filosofie opvat als de confrontatie van de steeds in beweging zijnde menselijke geest met essentiële ervaringen zoals de dood, de liefde, vriendschap, opvoeding van kinderen, eenzaamheid..., en met zichzelf. Bovenal is Montaignes filosofie levenskunst (art de vivre). Leven betekent voor hem het trachten wijsheid te verwerven: filosoferen is gelukkig leven, of het zo gelukkig mogelijk leven.

Montaigne is een voorloper van de moderne filosofie die in de zeventiende eeuw aanving met René Descartes. Lang voor er sprake was van de cartesiaanse rede, is zijn filosofie gekenmerkt door twijfel en scepsis.

Montaignes filosofie is ook diep humanistisch, wat bijvoorbeeld blijkt uit zijn ideeën over opvoeding en onderwijs. Montaigne leefde in een tijd van grote ontdekkingsreizen, wat hem aanspoorde tot cultureel relativisme. (lees verder)

geldt voor alle teksten op deze website

Een aantal van de vertalingen heb ik ook op Wikisource geplaatst

Jules Grandgagnage

22 juli 2012: Opstarten van de website over Montaigne.

webmaster en schrijver: Jules Grandgagnage