Documentació‎ > ‎

Cèdules d'Habitabilitat


La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.
La cèdula d’habitabilitat és necessària per:
Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis

font: Generalitat de CatalunyaĊ
Emili Vilches,
29 d’abr. 2011, 0:18
Ċ
Emili Vilches,
27 de juny 2013, 8:01