Reforma i ampliació a Palafrugell

Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Palafrugell

2015


El concepte sorgeix a partir de l'ampliació de l'habitatge amb el terreny adjacent. El resultat augmenta significativament el front de façana que permet trencar les línies verticals dels edificis veïns i dotar-lo d'una estètica que recorda el moviment modern del segle XX.