Casa "Ja & Vico"

Habitatge unifamiliar a Casanova

Sant Feliu de Guíxols

2007

Habitatge emplaçat en solar de pronunciat pendent, obligat a dialogar amb la natura immediata. El concepte parteix d'una macla de formes rectangulars i corbes radials respecte l'eix vertical de l'escala.