Casa Vargas

Habitatge al Mas Trempat

Sant Feliu de Guíxols

2005

Una macla de dos cossos resol l'adaptació al solar i permet respectar l'arm. Estètica senzilla i racional.