home

Friends reunited: 2008

Site updated: 30-Jan-2024                                                                                                                                         contact

Kỷ niệm

Sau khi học xong phần lý thuyết về cách chế tạo Đường ở Đài Nam, chúng tôi được chia thành nhiều nhóm nhỏ để đi thực tập - nhóm về Canh Nông thì đi thực tập ở những trung tâm thí nghiệm về canh nông và trồng mía, nhóm Công Nghệ thì đi thực tập ở những nhà máy đường, nhóm tôi 4 đứa: Quang, Dũng, Nghĩa và tôi về nhà máy đường ở WuShuLin...

read more

Sau ngày ở Saigon diễn ra cái gọi là “bốc thăm nhiệm sở”, Diệp, Thắng, Nhơn, Quảng và tôi – hai thằng lùn, một thằng ròm, hai thằng cao – khăn gói lên đường ra Quảng Ngãi. Má tôi buồn, tất nhiên, với bà miệt đó hẳn là nơi dành riêng cho mấy anh chàng đội beret nâu, dạn dày lửa đạn, …

read more