Næste arrangement

(Hvor intet andet er anført, er Dansk-Russisk Forening København arrangør og alle er velkomne – gratis adgang)


Lørdag 22. september

Svampetur til Grib Skov 

I stedet for den traditionelle, men for mange anstrengende tur gennem skoven fra Kagerup til Gribsø kører vi i stedet fra Hillerød straks til Gribsø trinbræt, hvor vi har vores base på pladsen med borde og bænke ved søen og kan lave mindre svampeekspedtioner herfra ud i nærområdet. Frokosten indtages også her på et passende tidspunkt. Medtag selv madpakke og evt. kaffe. Bestyrelsen sørger for vodkaen. Hjemrejse fra Gribsø trinbræt i minuttal:45 til Hillerød.

Mødested: Ved Tisvildeleje-toget på Hillerød Station, vi skal med 11:20 til Gribsø.

Giv formand Asger forhåndsbesked om deltagelse på tlf. 30 23 13 10 eller mail kbhv@dkrus.dk - senest torsdag 20. september

 

Kommende arrangementer

 

Der arbejdes på flere arrangementer i efteråret, hvor ikke alle detaljer endnu ligger klar.

Nærmere oplysninger vil senere blive lagt på hjemmesiden www.dkrus.dk og udsendt på mail, men reservér allerede nu disse dage!

 

Fredag 9. november 13.00-17.30 – Ruslandskonference på Christiansborg

 

Lørdag 1. december 13.00-18.00 – Dansk-Russisk julestue 

Hold øje med informationsmails og hjemmesiden www.dkrus.dk 

Fik du ikke betalt dit kontingent for i år?

  


KONTINGENT 2018 
Fuldt betalende: Enkeltmedlemmer kr. 225, samlevende kr. 350 Pensionister og unge under uddannelse: Enkeltmedlemmer kr. 150, samlevende kr. 230. 
 
Der vil kun til nogle få (medlemmer uden netbank) blive udsendt giro-indbetalingskort, som bedes benyttet ved indbetalingen, ellers må andre benytte netbank, reg.nr. 9570 – konto 0 006 432 018.