Medlem af Dansk-Russisk Forening København

Sådan bliver du medlem

Du kan blive medlem ved at indbetale et årligt kontingent til foreningen.

Kontingent indbetales til netbank, reg. 9570 – konto 0006432018

Kontakt evt. Dansk-Russisk Forening København kbh@dkrus.dk

Som medlem opnår du en række fordele, bl.a.:

  • Gratis adgang eller rabat til de fleste af foreningens arrangementer

  • Indflydelse på foreningens drift

  • Information udsendes jævnligt

  • Mulighed for at deltage i arrangementer i Landsforeningen

  • Gratis lån af film fra Landsforeningen

Kontingent 2021:

  • Samlevende par kr. 350

  • Enkelt person kr. 225

Pensionister og unge under uddannelse:

  • Samlevende par kr. 230

  • Enkelt person kr. 150