Tidligere arrangementer og begivenheder i Dansk-Russisk Forening København

2022

Lørdag 23. juli 2022

UDFLUGT TIL MOESGAARD MUSEUM

Lørdag 23. juli 2022 tog Dansk-Russisk Forening København på udflugt til Moesgaard Museum ved Aarhus for at se udstillingen ”Rus-Vikingerne i Øst”.

Vi var otte deltagere, og tog toget tidligt fra København H og ankom til Moesgaard Museum ca. kl. 11.30. Vi var på museet i 5 timer, hvor vi fik rundvisning til vikingeudstillingen, havde tid på egen hånd til de øvrige udstillinger og spiste fælles frokost. En meget hyggelig og lærerig dag!

Onsdag d. 22. juni kl. 19-21

Østerbrohuset, Århusgade 103, mødelokale 3


UKRAINE OG RUSLAND: Fra fælles fortid til forskellig nutid

Ved Kim Frederichsen Ph.d.


Foredraget varer ca. 45 minutter med efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat og fortæller om de historiske relationer mellem Ukraine og Rusland i form af en række historiske nedslag fra den fælles fortid i middelalderriget Kievskaja Rus’ til Sovjetunionens opløsning, også med fokus på hvordan disse relationer bruges i det politiske spil omkring Putins krig, den folkeretlige proces omkring Ukraines selvstændighed og internationale anerkendelse efter Sovjetunionens opløsning og landets langsomme og vanskelige stræben efter demokrati og europæisk integration samt om den nationalistiske historiefortælling, der er opstået under Putins tid ved magten i Rusland, der har ført til invasionen af Ukraine.

Kim Frederichsen er Ph.d. i russisk historie og samfundsforhold, foredragsholder og forfatter (f.eks. medforfatter til bogen Storfyrstinde Olga i eksil), bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, medlem af den rådgivende gruppe i Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder og anmelderredaktør ved tidsskriftet Arbejderhistorie.


Dansk-Russisk Forening København

Generalforsamling – onsdag 23. marts 2022 – Mødelokale Emma Gad, Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10.

1. Jytte Lindgård valgt til dirigent og Jørgen Luxhøj til referent.

Dirigenten erklærede generalforsamling lovligt indkaldt (om end én dag for sent).

2. Formandens beretning:

2021: Sommerudflugt Bornholm 5. juni – ”Russerne kommer” på Bornholms Museum, nogle besøgte den Russiske Kirkegård i Allinge, andre på lokalvisit, fælles frokost. Efterårets svampetur aflyst pga. dårligt vejr. Formand sygemeldt i efteråret. Foredrag: Jonas Gejl Kaas fra Aarhus Universitet, Flemming Splidsboel fra DIIS samt Human Care Russia.

2022: Ud af corona, bestyrelsen kunne mødes igen. Pludselig krig i Ukraine. Én uge før: Plancheudstilling om Sakharov (Det Russiske Kulturhus). Tekst fra Sakharov Centret – oversat fra russisk. 100 mennesker til åbning, filmfremvisning og taler. Udstillingen skal sendes rundt i landet.

Ruslandskonference Christiansborg 17. marts 2022 (udskudt fra efterår 2020): Tema ændret til ”EU, Rusland og Ukraine efter Ruslands overfald.” Bifald til Carl Erik for det store arbejde at organisere det - 6 timers omfattende konference, mange indslag bl.a. den Ukrainske ambassadør.

3. Kommende planer:

Foredrag med Samuel Rachlin, Anna Libak.

Sommerudflugt: Moesgaard Museum – Aarhus: ”Rus – Vikinger i Øst.” Afrejse lørdag 11. juni 2022; afgang tidlig morgen, frokost inkluderet.

Ruslandskonference Christiansborg - 6. maj 2022 – 30 år siden Sovjets Opløsning.

4. Regnskab 2021: Underskud: kr.- 1.567,83. Formue: kr. 17.230,87.

35 medlemmer 2021.

5. Indkomne forslag: Forslag – vedtægtsændring: Lokalforeningen skal have samme navn som Landsforeningen, hvor man har diskuteret at tilføje ”For Et Demokratisk Rusland” til foreningsnavnet.

Kommentarer:

· Det bliver en politisk forening, er imod dette. OK at arbejde for demokrati – men ikke i titlen.

· Ingen tvivl om at vi skal markere vi er imod krigen i Ukraine. Arbejder ikke med Kulturhuset mere (det har Landsforeningen meddelt). Foreningen arbejder på et demokratisk grundlag.

· Er det ikke nu at man skal opretholde kontakten til de officielle Rusland?

· Er det vores opgave, er regeringen i Rusland ikke uden for pædagogisk rækkevidde?

· Hvad er Kulturhusets baggrund? Svar: Del af det russiske udenrigsministerium, internationale kulturhuse.

· Skal man ændre vedtægter, mens der er krig?

· Hvad sagde Kulturhuset, da vi opsagde samarbejdet? Trængte ikke rigtig ind. Landsformanden skriver et brev.

· Kulturhuset er lukket, og alle er sendt hjem (bange for hærværk).

· Pressemeddelelse fra Karsten Fledelius nævnt – vi støtter det russiske folk.

· Vi skal støtte russiske kulturtiltag - Irina hjælper Tatyana fra Kulturhuset.

· Forslag – skal vi vente til situationen er afklaret?

· Kan vi have spændende foredrag som Mammutter i Sibirien uden Kulturhuset: Ja, de er ikke forbundne, det var Carl Eriks kontakt.

· Al kontakt til universiteter i Rusland er lukket.

· Anne: Kontakt med Alla Nazarova – Grundtvig og Rusland – kommer måske til Danmark – foredrag i foreningen?

Konklusion: Forslag er ikke vedtaget – ikke forkastet. Vi er glade for at demokrati nævnes i vedtægterne, men vi ændrer ikke navnet.

Forslag:

Kun 1 revisor i stedet for 2 revisorer. 1 imod, 5 undlod, 8 for. Forslag vedtaget.

Nye forhøjede kontingentsatser: 1 imod, 3 undlod, 10 for. Forslag vedtaget.

Kontingenter er fra 2023 som følger:

· Fuldt betalende: Enkeltmedlemmer kr. 250,- (kr. 225), samlevende par kr. 400,- (kr. 350).

· Pensionister: Enkeltmedlemmer kr. 200.- (kr. 150), samlevende par kr. 250,- (kr. 230).

· Unge under uddannelse: kr. 150,- (uændret).

6. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer: Valgt: Carl Erik Foverskov, Anne Hedeager Krag, Irina Bjørnø, Kenneth Krohn-Olsen, Jørgen Luxhøj.

7. Valg af revisor: Jytte Lindgaard.

8. Valg af delegerede til landsmøde – lørdag 7. maj 2022 – København.

Karsten Fledelius, Carl Erik Foverskov, Jørgen Luxhøj deltager som del af Landsledelsen.

Valgte delegerede: Irina Bjørnø, Anne Hedeager Krag, Kenneth Krohn-Olsen.

9. Eventuelt:

Kommentarer:

· Krig, masser af flygtninge – Ukrainere modtages med åbne arme. Hvad med russere? Et medlem tilkendegiver at ville bidrage til integration (ikke alle hader jer) og modtager gerne henvisninger.

· Forslag fra Helsinki Komitéen: Inkludere politiske flygtninge fra Rusland i særlov. Indsendt for sent? Nej Folketinget kunne ikke nå det.

· Problem – russere har visumpligt. Mange er ikke asylberettiget. Løfte bevisbyrde for at være politisk forfulgt. Visum ikke nødvendigt, de skal bare søge asyl ved ankomst.

· Ukrainere i Rusland med russisk pas. Bliver chikaneret i Rusland.

Jørgen Luxhøj, referent. Jytte Lindgård, dirigent.Indkaldelsen:


Hermed indkaldelse til vores Generalforsamling:

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 23. marts kl. 19.00

i Mødelokale Emma Gad, Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Regnskab

4. Planer om fremtidig virksomhed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af to revisorer.

8. Valg af delegerede til landsmødet, det år, hvor dette afholdes.

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest en uge før Generalforsamlingen.

Jeg skal minde jer om at stemmeret på Generalforsamlingen er betinget af betalt medlemskontingentet for 2022:

Fuldt betalende: Enkeltmedlemmer kr. 225, samlevende kr. 350

Pensionister og unge under uddannelse: Enkeltmedlemmer kr. 150, samlevende kr. 230.

Kontingentet indbetales til vores konto: Danske Bank, Reg.nr. 9570 – Konto nr. 0 006 432 018.

Kontingentet kan også betales kontant på Generalorsamlingen.

Efter Generalforsamlingen er der lejlighed til at diskutere situationen for Dansk-Russisk Forening efter Ruslands angreb på Ukraine.

Derefter bliver der serveret kaffe/the og kage og en vodka til de trængende.

Niels Hemmingsens Gade 10 ligger ca.5 min’s gang fra Gl. Strand Metrostation. Brug dørtelefonen ved indgangen, mærket “Emma Gad Mødelokale”.

Hilsen til jer Alle

På Bestyrelsens vegne

Carl erik

Kasserer2021

Onsdag d. 3. november kl 19.00: Ruslands Udenrigspolitik efter Den kolde KrigPh.d og adjunkt ved Statskundskab på Aarhus Universitet Jonas Gejl Kaas vil tale om Ruslands udenrigspolitik efter Den kolde Krig. Han vil særligt fokusere på sammenhængen mellem national identitet og uden¬rigspolitik i Rusland, og især hvordan russiske eliter bruger udenrigspoli¬tiske kriser til, at rekonstruere national identitet og efterfølgende ændre udenrigspolitikken.

Mødet finder sted i Kulturhuset, Vester Voldgade 11.Onsdag den 13. oktober kl. 19.00: Rusland efter Dumavalget.

Ruslandseksperten, Flemming Splidsboel fra DIIS vil onsdag den 13. oktober tale om det nys afholdte valg til Dumaen og analysere dets betydning for den politiske situation i Rusland.

Mødet finder sted i Kulturhuset, Vester Voldgade 11.
Søndag d. 3. oktober: Svampetur til Gribsø

Foreningens traditionelle svampetur finder sted søn­dag d. 3. oktober.

Vi mødes på Hillerød Station ved toget mod Tisvildeleje kl. 11.40. Kom gerne i god tid, senest med S-toget ankomst Hillerød 11.26.

Turen går rundt om Gribsø. Vor mangeårige svampe­ekspert, Peter Juul Christensen, vil vejlede os om svampene. Derefter spiser vi vores medbragte fro­kost ved søen, og, hvis vi er heldige med svampene, vil Peter tilberede de fundne svampe som supplement til madpakkerne.

Tirsdag d. 7. september kl. 19.00 i Kulturhuset, Vester Voldgade 11

Foreningen HumanCare Russia er en forening, hvis formål det er at fortsætte det humanitære arbejde, som initiativtageren Connie Meyer arbejdede med. Den 2. januar 1992 rejste Connie Meyer til Moskva for at assistere fader Pavel Vishnesky i opbygning af social og humanitær hjælp i Den Russisk Orthodoxe Kirke i Rusland.

HumanCare Russia arbejder på at fortsætte Connie Meyers arbejde. Vi besøger fr. Pavel og menigheden og etablerer kontakt til personer, der kender familierne. Vi har været så heldige at træffe flere af Connie Meyers hjælpere, som nu kan være med til at videreføre arbejdet.

Elisabeth Louise Brøker fra Human Care Russia vil fortælle om og vise billeder af hele forløbet


Lørdag d. 5. juni 2021:

Sommerudflugt til Bornholm med besøg på udstillingen om Russerne på Bornholm på Bornholms Museum

Onsdag den 26. maj kl. 19:00

Generalforsamling 2021

Dagsorden efter vedtægternes § 2:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelse og udvalg om virksomheden

3. Regnskab

4. Planer for det fremtidige arbejde

5. Indkomne forslag

6. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af to revisorer

8. -

9. Eventuelt

Se side med referat af generalforsamling

Mandag d. 12. april kl. 14.00 – 17.00

Webinar

Vi har sammen med Det Russiske Center for Videnskab og Kultur arrangeret et Webinar i anledning af 60-året for den første bemandede rumflyvning. Oplægsholdere ved webinaret er en lang række eksperter fra både Danmark og Rusland. Programmet for konferencen og vejledning til deltagelse er sendt til medlemmerne

*** Aflyst ***

Mandag den 26. januar 2021 kl. 19: HumanCare Russia's humanitære arbejde i Moskva

Sted: Vester Voldgade 11.

Foreningen HumanCare Russia er en forening, hvis formål det er at støtte og fortsætte det humanitære arbejde, som initiativtageren Connie Meyer arbejdede med. Den 2. januar 1992 rejste Connie Meyer til Moskva for at assistere fader Pavel Vishnesky i opbygning af social og humanitær hjælp i Den Russisk Orthodoxe Kirke i Rusland. Efter 27 års arbejde i Moskva døde Connie Meyer.

HumanCare Russia arbejder på at finde veje til at fortsætte Connie Meyers arbejde. Vi besøger fr. Pavel og menigheden og etablerer kontakt til personer, der kender familierne. Projekter fremover vil først og fremmest være familieprojekter med støtte til trængte familier. Foredragsholder Elisabeth Louise Brøker fortæller om og viser billeder af hele forløbet.

2020

*** aflyst ***

Fredag 11. december kl. 12 til 16 : Julestue med udstilling af russiske børnetegninger.

Sted: Vester Voldgade 11.

Vi afholder reception med juleudstilling fredag den 11. december kl. 12.00 til 16.00.

Vi er nødt til at opdele os i hold på max 10 Pax. Første hold fra 12.00 til 13.30. Andet hold fra 14.00 til 15.30. Vi mødes i Vester Voldgade 11.

Vi serverer en lille smule julekonfekt med russisk gløgg til at skubbe julestemningen i gang.

Vi anvender princippet først til mølle. Send os en mail, med dit foretrukne ønske om hold – og vi svarer dig hurtigst muligt.

Du vil opleve en børneudstilling som hedder H.C. Andersens Jul i børnetegninger fra Rusland. 66 tegninger tegnet af børn i alderen 5 til 15 år. Børnetegningerne kommer fra stort set hele Rusland.

https://photos.app.goo.gl/cNy1gzP8kmdMUbEXA

Du kan kontakte os på insula@privat.dk Deadline for tilmelding er 1. december

Bag projektet står ”Hvid krage” fra Saratov:

** Aflyst ** Foredraget kan i stedet læses som kronik - klik her

Onsdag 18. Marts kl. 19.30 - Foredrag med Søren Riishøj – ”Putin – Hvad sker der i 2024?”

Søren Riishøj er lektor emeritus ved statskundskab, Syddansk Universitet. Han har i årtier beskæftiget sig med de politiske og økonomiske forandringer i de østeuropæiske lande og det forhenværende Sovjetunion. I foredraget vil Søren tale om den mulige politiske udvikling i Rusland op til og efter 2024.

Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, 1.sal, 1552 Kbh V.

Tirsdag d. 25. februar kl. 19.30 ”Den Russiske General – Et liv for Zaren”

Foredrag med Jakob Seerup - "Den Russiske General - Et liv for Zaren". I København findes en af verdens fornemste samlinger af russiske uniformer og våben fra tiden før den russiske revolution i 1917. Museumsinspektør Jakob Seerup har undersøgt samlingen og dens historie og afdækket den eventyrlige historie om manden bag samlingen: generalløjtnant Paul Gudim-Levkovitj.

Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, 1.sal, 1552 Kbh V.

Mandag den 9. marts kl. 19:30 Generalforsamling 2020

Dagsorden efter vedtægternes § 2:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelse og udvalg om virksomheden

3. Regnskab

4. Planer for det fremtidige arbejde

5. Indkomne forslag

6. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af to revisorer

8. Valg af 3 delegerede til landsmødet (28. marts i Aalborg).

9. Eventuelt

Fredsrejse i Rusland: Tirsdag den 25. august kl. 19.00 i Vester Voldgade 11

Hjørdis Nielsen vil fortælle om en på mange måder helt usædvanlig fredsrejse til Rusland ad floder og kanaler. Hjørdis har fotos med fra turen.

Vores naboer er vores venner – ikke vores fjender

Oplev Hjørdis Nielsen i hudnær kontakt med den russiske historie, borgerne, sikkerheden og den kollektive tryghed.

Fredag den 11. september kl. 15.00 i Vester Voldgade 11

Vi siger farvel til direktør i Russisk Center For Videnskab og Kultur, Arthem. A. Markarjan

Arthem vil fortælle om sine oplevelser som russisk kultur- og vidensformidler i den danske metropol gennem fire år

Vi byder på pindemadder og vodka og et lille tværkulturelt indslag

Sted: Russisk Center For Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11

OBS. Vi overholder de gældende covid-19-regler; vi har håndsprit ved indgangen. Ønsker du selv at bære mundbind, er du meget velkommen. Vi sørger for god plads og løbende udluftning

Dansk-Russisk Konference: “Covid-19 og sociale følger”

Fredag 25.09.2020 15.00-19.00

Tid: d. 25.09.2020 15.00-19.00

Sted: Vester Voldgade 11, København K

Du skal registrere din deltagelse inden den 20. september

Program:

14.30 Check in i relation til din tilmelding

Arrangementet slutter omkring kl. 20.00

Konferencen byder på oplægsholdere i to paneler:

Formand for første panel er MF, tidl. Udenrigsminister, Martin Lidegaard.

Formand for andet panel er Cand. Psych. MBA idræt og ernæring, David Madsen.

Masser af plads til spørgsmål og diskussion

Moderator: Irina Bjørnø

Arrangør: Russisk Kulturcenter og Dansk-russisk Forening i København

Gratis adgang - alle er velkomne.

På konferencen vil du også få lejlighed til at møde Ruslands ambassadør i Danmark: Vladimir Barbin og Kulturcentrets kommende direktør: Evgenij Primakov

Vi følger sundhedsmyndighedernes aktuelle anbefalinger angående covid-19.

Svampetur: Lørdag den 3. oktober Hillerød Station

Med Peter og Jytte på professionel svampejagt lørdag den 3. oktober

Turen vil foregå i området nær Gribsø. De har to mulige ture på ca. 2 km, den ene nok en lille smule længere.

OBS: tilmelding er ønsket, navn plus tlf.nr. til Erik Insula tlf, 40149335.

Mødested: Hillerød station på perronen til toget til Tisvildeleje, togafgang kl. 10,37. Det passer med et s–tog fra København der kommer kl. 10,17. Det går fra Nørreport kl. 9,36.

Vigtigt: Husk godt fodtøj + en kurv.

Turen slutter med at Peter tilbereder høsten og den fortæres under hyggelige former. Men det giver jo kun en mundsmag, så I må hver medtage nødvendig mad og drikke.

Undervejs bydes der på en vodka.

Hilsen Peter og Jytte.

Tirsdag 3. november. Foredrag ved Henrik W. Petersen *** Aflyst ***

Forbundsformand Henrik W. Petersen fra Blik og Rørarbejderforbundet, der organiserer blikkenslagere, skorstensfejere og vvs`ere, holder foredrag.

Tid: 3. november kl 19.00

Sted: Vester Voldgade 11. kl. 19.00

Henriks forbund er selvstændigt medlem af den internationale arbejdstagerorganisation BWI (Building and Wood Worker's International)

Henrik vil tale om den russiske fagbevægelse, organisationsprocenter, fagpolitik og faglige kampe, overenskomster, lønninger og løndannelse, samarbejde, tillidsmænd, rettigheder og meget mere – og måske lidt historie

Alle er velkomne. Gratis adgang.

Vi følger sundhedsmyndighedernes aktuelle anbefalinger angående covid-19.


2019

Lørdag d. 30. november kl. 14.00 – 18.00 – ”Julestue”

Der vil være:

Gløgg og æbleskiver og småkager

Underholdning af Dialog Teatret

Vi mødes i Nabo Østerbro, Odensegade 6, 2100 København Ø.

Tirsdag d. 3. december kl. 19.30 ”Filmforedrag med Karsten Fledelius”

Karsten Fledelius, lektor emeritus ved Københavns Universitet i Film- og Medievidenskab, fortæller og viser eksempler på russisk film fra Sovjettiden op til i dag. Der vil blive vist signifikante klip fra flere af de film, der omtales i foredraget.

Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, 1.sal, 1552 Kbh K.

Fredag d. 11. oktober kl. 19.30, "Operadukketeater Evgenij Onegin",

Dukkeførerne Hanne Slumstrup og hendes medspiller Ove Johansen præsenterer en forkortet version af operaen Evgenij Onegin, som bygger på Pushkins versroman af samme navn, musik af Tjajkovskij.

Operaen Eugen Onegin af Tchaikovsky bygger på Alexander Pusjkins versroman af samme navn, og den handler om den blaserte verdensmand Onegin, der med sin ven, den romantiske poet Lensky, besøger nabogodset, hvor Lenskys forlovede Olga og hendes søster Tatjana bor med deres mor, der er enke. Olga er en livlig ung pige, medens Tatjana er en belæst drømmer.

Tatjana forelsker sig over hals og hoved i Onegin og skriver samme nat en glødende kærlighedserklæring til ham. Han er imidlertid ikke indstillet på ægteskab og afviser hende, men dog på en pæn måde. Til Tatjanas fødselsdag noget senere, hvor der er stor fest, er han også inviteret – og fornemmer, at gæsterne har travlt med at gøre et par ud af ham og Tatjana.

Det irriterer ham, hvorpå han tankeløst flirter med Olga. Dette bringer den romantiske Lensky ud af fatning – især da Olga tilsyneladende ikke har noget mod flirten, og det ender med, at Lensky udfordrer Onegin til duel.

På en mærkelig måde minder dette meget om Pusjkins egen skæbne. Hans kone flirtede med en fransk officer, som Pusjkin så udfordrede til duel, og der blev han dræbt på samme måde.

Lenskys død og Onegins skyldfølelse derover, gør at Onegin i flere år rejser rundt i Europa. Da han vender tilbage, bliver han inviteret til et bal hos den rige fyrst Gremin, og her viser det sig, at Tatjana er blevet fyrstens hustru. Nu er det Onegins tur til at tabe hovedet, han bestormer Tatjana med kærlighedserklæringer, og selvom hun indrømmer, at hun stadig elsker ham, så vil hun ikke forlade sin mand, og Onegin står ulykkelig tilbage, da hun går.

Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, ”Kino” salen, stuen, 1552 Kbh K.

Tirsdag d. 27. august kl. 19.30 2019

"Sibiriske mammutter"

Vi har fået et pludseligt tilbud om et foredrag af Mammut-forskeren Sergej Fjodorov fra Mammut Museet i Jakutsk. Han er i København nogle dage, og har tilbudt at holde et populært foredrag for os om sin og kollegernes forskning om de Sibiriske Mammutter. Sergej har bl.a arbejdet sammen med danskeren Eske Willerslev om mammutternes genetiske opbygning. Foredraget bliver på russisk med tolkning til engelsk.

Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, 1.sal, 1552 Kbh K.

Note: Annonceret ”Foredrag med Maria Petersen” samme dato er udsat til oktober

Mandag den 25. marts kl. 19.30

Ordinær generalforsamling i Kbh.afdelingen

Værestedet Nabo Østerbro, Odensegade 6-8, 2100 Kbh. Ø.

Onsdag 3. april 19.30 ** aflyst **

"Vikingerne og Rusland", med Ph.D. Elena Wahl, hun er uddannet på statsuniversiteterne i Moskva og Skt. Petersborg, arbejder som underviser i russisk, tolk, oversætter og guide på Vikingeskibsmuseet og Roskilde Domkirke.

Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, 1. sal, 1552 Kbh K.

Tirsdag 9. april kl. 19.30

"Putins Filosoffer", med professor, dr.theol. Christian Gottlieb.

Han vil fortælle om tre russiske tænkere, Vladimir Solovjov, Nikolaj Berdjajev og Ivan Iljin, som Putin flere gange har refereret til, og af hvis værker han har foræret eksemplarer til medlemmer af sin regering i 2014. Foredraget vil især fokusere på Berdjajev (1874-1948) og hans værk Ulighedens filosofi, som var et af disse værker, og som Gottlieb har begået en oversættelse af i 2017.

Gottlieb er ekspert i russisk kirkehistorie og skrev doktorafhandling om netop Berdjajev.

Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, 1. sal, 1552 Kbh K.

Lørdag 1. december 2018 13.00-18.00 – Dansk-Russisk julestue – AFLYST!! (lokaler ikke til rådighed)

ERSTATTET AF ”NYTÅRSSTUE”: Lørdag 12. januar 2019 kl. 13.00-18.00, også AFLYST!!

Lørdag 22. september

Svampetur til Grib Skov

I stedet for den traditionelle, men for mange anstrengende tur gennem skoven fra Kagerup til Gribsø kører vi i stedet fra Hillerød straks til Gribsø trinbræt, hvor vi har vores base på pladsen med borde og bænke ved søen og kan lave mindre svampeekspedtioner herfra ud i nærområdet. Frokosten indtages også her på et passende tidspunkt. Medtag selv madpakke og evt. kaffe. Bestyrelsen sørger for vodkaen. Hjemrejse fra Gribsø trinbræt i minuttal:45 til Hillerød.

Mødested: Ved Tisvildeleje-toget på Hillerød Station, vi skal med 11:20 til Gribsø.

Giv formand Asger forhåndsbesked om deltagelse på tlf. 30 23 13 10 eller mail kbhv@dkrus.dk - senest torsdag 20. september

Lørdag 2. juni kl. 12.00:

”By-skovtursudflugt”

”Hip, hip hurra!”

For at imødekomme nogle anker over de noget lange vandreture i Dyrehaven, der har været en del af de tidligere års skovture, har vi år henlagt skovturen til selve København bys centrum.

Vores bestyrelsesmedlem Hannah Kliot bor i Kronprinsessegade 37 og har adgang til et gårdhavemiljø, hvor vi kan sidde ved bænke og borde og fornøje os. I tilfælde af ikke forudset dårligt vejr kan vi rykke indendørs,

Indgang til gårdhaven sker gennem porten i den lille sidegade Rosengade.

Medtag madpakke, vi bytter indbyrdes af vores medbragte lækkerier.

Bestyrelsen sørger for kaffe, vodka, æbleskiver og solbærrom. Medtag selv evt. øvrige drikkevarer.

Giv forhåndsbesked til formand Asger om deltagelse! - senest onsdag den 30. maj kl. 12.00, til mail kbhv@dkrus.dk eller mobil 30 23 13 10

Hvis der kun er få, der kan deltage, aflyses arrangementet!

Tirsdag 15. maj kl. 19.30

”Debatten om Rusland”

Debatmøde med Marie Krarup, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, forsvarsordfører.

Marie Krarup har med stort engagement deltaget i den offentlige debat om udviklingen i Rusland og Vestens forhold til den.

Fakta: BLÅ BOG

Marie Krarup (f. 1965) er MF, valgt i 2011 for Dansk Folkeparti. Hun er datter af tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Søren Krarup. Marie Krarup tog en klassisksproglig studentereksamen fra Ribe Katedralskole i 1984. Hun læste derefter 1. år på teologistudiet, Aarhus Universitet, fra 1984 til 1985. Begyndte i 1985 på Forsvarets Specialskole for at blive reserveofficer; sprogofficer med grunduddannelse i russisk. Samtidig med rådighedstjeneste gennemførte hun universitetsstudier og blev i 1996 cand. mag. i slavisk sprog og samfundsfag. Herefter var hun fuldmægtig i Forsvarsministeriet og i 1998-2001 udstationeret som assisterende forsvarsattache ved den danske ambassade i Moskva med

rang af major. Tog sidefag i religion på Åbent Universitet i 2006, pædagogikum i 2006-07, og fra 2007, indtil hun blev medlem af Folketinget 2011, ansat som lektor ved Frederiksborg Gymnasium.

Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11, 1. sal, Kbh. V.

OBS!: Porten til Kulturcenteret åbnes kl. 19.15 og lukkes igen kl. 19.45 OBS!: Porten til Kulturcenteret åbnes kl. 19.15 og lukkes igen kl. 19.45

Torsdag 5. april kl. 19.30

Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11, Kbh. V.

”I Rusland er jeg født – i Danmark har hjemme”

Vi har tidligere haft en række møder under hovedtitlen "Russer i Danmark", og denne gang skal det være med Irina Bjørnø, formand for "Russisk Kultur Mission i Danmark", men har også gang i en lang række andre aktiviteter.

Irina er født i 1959 i Moskva som Irina Nikolajevna Kozhevnikova, hun er uddannet ved Moskvas Statsuniversitet (MGU) i fysik, hvor hun også har fået en Ph.D. grad.

I 1992 blev hun gift med en dansker, flyttede til Danmark og arbejdede i en del år som lektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

I dag arbejder hun mest som forfatter og foredragsholder.

Kommende arrangementer, der arbejdes med:

- april-maj, to arrangementer med to markante personligheder

- 2. juni, by-skovtursudflugt til en gårdhave tæt på Kongens Have

OBS!: Porten til Kulturcenteret åbnes kl. 19.15 og lukkes igen kl. 19.45

2018

Arrangementsplan forår 2018

Stadig med gratis vodka

Generalforsamling 2018

Dansk-Russisk Forening, København

(Kun for medlemmer!)

Mandag den 19. marts kl. 19:30

i "Nabo Østerbro", Odensegade 8, Østerbro

(tæt på Trianglen og busserne 1A, 3A, 14)

Dagsorden efter vedtægternes § 2:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelse og udvalg om virksomheden

3. Regnskab

4. Planer for det fremtidige arbejde

5. Indkomne forslag

6. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 4 delegerede til Landsmødet 14. april i Aarhus

8. Valg af to revisorer

9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen kræver betalt kontingent for år 2017 eller 2018.

OBS:

Efter generalforsamlingen fælles gratis kaffe/tebord med kage og vodka. Der trækkes også lod om en flaske russisk vodka blandt de fremmødte!

Torsdag 15. februar kl. 19.30

Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11, Kbh. V. (OBS!: Porten til Kulturcenteret åbnes kl. 19.15 og lukkes igen kl. 19.45)

”Kærlighed i krig og kaos”

Aksel V. Carlsen fortæller om sine forældre Erik og Dusjas rejse fra Nazityskland til Danmark og Sovjet.

.

Aksel Carlsen har skrevet en bog om den eventyrlige historie. Bogen var oprindeligt sat til udgivelse 15.december 2017 på Forlaget Frydenlund, men er først kommet i boghandlen 20. januar i år.

Aksel Vladimir Carlsen er søn af Dusja og Erik Carlsen. Ph.d. i historie (fra Moskva) og i statskundskab (fra Aarhus Universitet). Han er født i 1945 i København og opvokset dels i Danmark, dels i Sovjetunionen. Forfatter til en række bøger og artikler om politiske forhold.

Arrangementsplan efterår 2017

(Hvor intet andet er anført, er Dansk-Russisk Forening København arrangør og alle er velkomne – gratis adgang)

Onsdag 6. september kl. 19.30

"At rejse i Rusland"Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11Foredrag og debat med Dansk-Russisk Forenings landsformand Karsten Fledelius, der i ord og billeder vil fortælle om sine rejseoplevelser i Rusland.Med Karstens ord: "Rusland er et helt utrolig dejligt rejseland, som bliver bedre og bedre for hver gang. Det ligger i naturen, menneskene og den fantastiske kultur. Jeg er særlig hooked på flodrejserne, som virkelig får en til at opleve kontrasten mellem pulsen i storbyerne og det landlige liv, der udfolder sig ved vandvejene”.

Lørdag 30. september

Svampetur til Grib Skov I stedet for den traditionelle, men for mange anstrengende tur gennem skoven fra Kagerup til Gribsø kører vi i stedet fra Hillerød straks til Gribsø trinbræt, hvor vi har vores base på pladsen med borde og bænke ved søen og kan lave mindre svampeekspeditioner herfra ud i nærområdet. Frokosten indtages også her på et passende tidspunkt. Medtag selv madpakke og evt. kaffe. Bestyrelsen sørger for vodkaen. Hjemrejse fra Gribsø trinbræt i minuttal:45 til Hillerød.Mødested: Ved Tisvildeleje-toget på Hillerød Station, vi skal med 11:20 til Gribsø. Giv formand Asger forhåndsbesked om deltagelse på tlf. 30 23 13 10 eller mail kbhv@dkrus.dk

Kommende arrangementer

Nærmere detaljer vil senere blive lagt på hjemmesiden www.dkrus.dk og udsendt på mail, men reservér allerede nu dagen!

Mandag 9. oktober 18.00-21.00 – møde om Nord Stream 2 **aflyst**

Tirsdag 7. november 09.30-16.30 – udstilling og konference på Arbejdermuseet om 1917-revolutionerne

Fredag 17. november 13.00-17.30 – Ruslandskonference på Christiansborg

Torsdag 30. november 17.00-21.40 – møde og film i anledning af 100-året for Oktoberrevolutionen

Lørdag 9. december 13.00-18.00 – Dansk-Russisk julestue

Lørdag 9. december kl. 13.00-18.00 ”Dansk-Russisk julestue

”Dansk-Russisk julestue” ”Nabo Østerbro”, Odensegade 6-8, Østerbro (tæt på Trianglen og busserne 1A, 3A, 14)

Den årlige traditionsrige begivenhed med julebuffet, julegløgg og æbleskiver, kaffe og brunkager og klejner, div. drikkevarer, mv. – alt til rimelige priser. Der arrangeres musikalsk underholdning. OBS: Drikkevarer må ikke medtages!

Underholdningen leveres af Dialog Teatret fra Russisk Kulturcenter, som har lavet denne fine plakat

2017

KONTINGENT 2017

Fuldt betalende: Enkeltmedlemmer kr. 225, samlevende kr. 350 Pensionister og unge under uddannelse: Enkeltmedlemmer kr. 150, samlevende kr. 230.

Der vil kun til nogle få (medlemmer uden netbank) blive udsendt giro-indbetalingskort, som bedes benyttet ved indbetalingen, ellers må andre benytte netbank, reg.nr. 9570 – konto 0 006 432 018.

Arrangementsplan forår 2017

*** A F L YS T *** *** A F L YS T *** *** A F L YS T ***

LØRDAG DEN 10. JUNI

"Dansk-Russisk skovtursudflugt til Dyrehaven"

Vi mødes kl. 12.00 på Klampenborg station. Vi går ind i Dyrehaven og finder et passende sted, hvor frokosten indtages.Medtag madpakke, vi bytter indbyrdes af vores medbragte lækkerier.

Bestyrelsen sørger for drikkevarer inkl. Vodka.

Hvis kræfter, humør og vejr tillader det, slutter vi på Dyrehavsbakken med selvbetalt kaffe, æbleskiver og solbærrom.

Giv forhåndsbesked til formand Asger om deltagelse! - senest torsdag den 8. juni kl. 12.00, til mail kbhv@dkrus.dk eller mobil 30 23 13 10

Hvis der kun er få, der kan deltage, aflyses arrangementet

ONSDAG DEN 7. JUNI KL. 19.30

Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11, 1552 Kbh

"Rapport fra Bering Ø"

Formanden for Vitus Bering Teatret Flemming Thøgersen fortæller i ord og billeder om et nyligt besøg på Bering Ø.

Arrangementet på øen fandt sted i 275-året for Berings opdagelse af øen og 25 år efter at danske og russiske arkæologer i fællesskab fandt Berings grav på øen, hvor han døde i 1741. Jubilæet blev fejret med afsløringen af en ny statue af Bering, med åbningen af øens første hotel og ikke mindst ved en række opførsler af det danske Vitus Bering Teaters forestilling om Bering tilbageblik på sit liv før sin død på øen. Skuespiller og teaterleder Sejer Andersen spillede den døende Bering og et lokalt kor leverede den musikalske del. Det praktiske arrangement havde den danske ambassade i Rusland stået for i samarbejde med de lokale myndigheder, og både ambassadøren og Kamchatkas guvernør var med.

Bering Ø var ubeboet på Berings tid,men har nu ca. 700 beboere på de 1660 km2.

Vitus Bering blev født i 1681 i Horsens, opvoksede dér, men stak tidligt til søs. Han trådte i 1704 ind i den russiske

marine som officer og blev dermed en vigtig person i Zar Peter den Stores nye russiske flåde. Han deltog med hæder i Den Store Nordiske Krig (1700-1720) mod Danmarks og Ruslands fælles fjende Sverige. Senere blev han leder af de to store Kamtjatka ekspeditioner, "opdagede" Alaska og gav navn til Bering Strædet mellem Asien og Amerika.

Alle er velkomne til mødet - gratis adgang.

Der har været afholdt generalforsamling den 27. marts 2017

Læs referatet: GF-ref-2017.03.27.pdf

2016

Se hele forårsprogrammet 2016

Torsdag 2. februar kl. 19.30

Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11, Kbh. V.

”En russer i Danmark”

Alexey Merkulov fortæller i ord og billeder om sit liv i Rusland og Danmark.

Med hans egne ord:

”Oktober 2014 førte livet mig til Danmark. Fra denne dato lagde jeg al min energi i dette land. Matematiker i Moskva blev til Sprogskoleelev i København, og mange ting ændrede sig. Jeg har altid været eventyrlysten. H.C. Andersens citat ”at rejse er at leve”, passer godt til mig. Før 2014 havde jeg rejst en del i mange af de tidligere Sovjetrepublikker, og i sommeren 2016 havde jeg en længere storslået rejse rundt om Bajkalsøen. Jeg glæder mig til at fortælle om mine spændende oplevelser, rejser, og ikke mindst om livet i Rusland og Danmark! ”

Læs: Nyhedsbrev februar 2017, arrangementsplan forår 2017

Arrangementsplan efterår 2016

Julestue den 3. december 2016

Facebook-teksten fortæller:

ОТЧЁТ О РОЖДЕСТВЕНСКОМ КОНЦЕРТЕ В ДАТСКО-РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ В ДАНИИ

По многолетней традиции 3-го декабря в РЦНК г. Копенгаген силами театра «Диалог» был организован рождественский концерт в Датско-русском Обществе Дании. Это общество с давней историей сотрудничества с Россией.Молодые артисты студии театра «Диалог» представили свою новую рождественскую программу, состоящую из русских романсов, эстрадных песен на музыку Пахмутовой и стихи Добронравова. В концертную программу вошли также песни и романсы из российских фильмов.

В заключение праздничной программы ведущая вечера поздравила членов Датско-русского общества с наступающим Рождеством и пожелала успехов в их деятельности, которая способствует сотрудничеству наших двух стран.

Formanden for Dansk-Russisk Forening Købehavn Asger Pedersen kommenterer:

"I DRF/Kbh holder vi traditionelt en dansk-russisk julestue den første lørdag i december. Det har i mange år foregået i værestedet "Nabo Østerbro" i Odensegade ved Trianglen, hvor der er gode køkkenfaciliteter, så vi kan lave kaffe, en stor buffet, gløgg og varme æbleskiver, frikadeller og leverpostej i den store ovn. Dertil indretter vi en bar med vodka, øl, vin og vand. Min Tanja plejede at lave en salat "Olivier", som jeg i år selv måtte lave - den blev vist nogenlunde. Dertil ofte bidrag fra især russere, rødbedesalat, kager mv.

Vi prøver at lave et indslag med russisk underholdning, en ½ times tid. Tidligere havde vi en folkemusik kvartet fra Skt. Petersborg, der rejste rundt i Danmark i december måned for at tjene nogle håndører, men det er holdt op.

I stedet for har vi de sidste fem (?) år rekvireret indslag fra Dialog Teatret fra Russisk Kulturcenter, under ledelse af Tatiana Derebeneva (tolken Sten Jacobsens kone).

"Koncerten" bestod af to sympatiske unge russiske kvinder, der kunne spille klaver og harmonika samt synge.

Det var et udmærket program, ikke nogen egentlig koncert, som man kunne tro efter Kulturcenterets beskrivelse, men tilpas. De enkelte numre introduceredes af Tatiana Derebeneva på dansk.

Der sluttedes af med "Moskvanætter" og en julehilsen fra Tatiana.

Det er i øvrigt at bemærke, at teknikken - afspilning af "båndmusik" til enkelte af sangene - blev passet af Elena Lantsova, som er sekretær for Kulturcenterets direktør Artem Markarjan."

2015

2014

2013

Forår 2013

Download Bernadette Preben-Hansen dias-foredrag med en masse fine billeder her (pdf): En dansk familie i det sibiriske smøreventyr


2012

Efterår 2012


Hele efterårsprogrammet 2012 kan ses her


Læs mere om Gulag-konferencen

Erling Fraurud *1920 †2012 læs Asger Pedersens mindeord her

2011

Efterår 2011


23. september kl. 19.30

Klassisk russisk musik med Duo Orfeus, Moskva

i Russisk Kulturcenter, V. Voldgade 11, København V.

se nærmere her


1. oktober

Svampetur til Grib Skov

Vi går gennem skoven for at afsøge området øst for banelinien fra Kagerup til Gribsø. Frokosten indtages ved Gribsø. Medtag selv madpakke og evt. kaffe. Bestyrelsen sørger for vodkaen.

Hjemrejse fra Gribsø trinbræt kl. 14.45 eller 15.45.

Turen ledes af Peter Juul Christensen, biolog og tidl. bestyrelsesmedlem.

August 2010

Efterår 2010

Forår 2010

.

AFLYST:

Lørdag 5. juni kl. 11:45

”Dansk-Russisk skovtursudflugt til Dyrehaven”

Vi mødes kl. 11.45 på Klampenborg station ved busstoppestedet for linie 388 (nordgående), busafgang kl. 11.57.

Vi står af ved Jægersborg Strandpark og spadserer ind på plænen mod vandet, hvor frokosten indtages. I tilfælde af kraftig østenvind søger vi dog ly under hvidtjørnene inde på Eremitagesletten.

Medtag madpakke, vi bytter indbyrdes af de danske og russiske lækkerier.

Bestyrelsen sørger for drikkevarer inkl. Vodka.

Hvis kræfter, humør og vejr tillader det, slutter vi på Dyrehavsbakken med kaffe, æbleskiver og solbærrom. For vovehalsene gennem Dyrehaven til fods, for de fornuftige med strandvejsbussen tilbage til Klampenborg.

Giv gerne forhåndssignal til formanden om deltagelse!

Mandag 17. maj kl. 19.30 præcis

“Rusland og Menneskerettighederne”

Institut for Menneskerettigheder, Wilders Plads 8 H, Christianshavn

(ud ad Strandgade, forbi Udenrigsministeriet, over kanalbroen for enden af gaden)

Møde med Charlotte Flindt Pedersen, vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, cand.mag. i østeuropæiske studier.

Præcist opmøde nødvendigt, da adgangen lukkes kl. 19.30.

Onsdag 5. maj kl. 19.00

”65-året for befrielsen og sejren over nazismen”

Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11

Det statslige Akimov Komedie-Teater fra Skt. Petersborg fremfører sange fra krigen.Efter koncerten forevisning af russisk-dansk-norsk fotoudstilling og der bydes på stående buffet.

Gerne forhåndstilmelding til Asger Pedersen, kbvh@dkrus.dk.

Onsdag 21. april Kl. 19.30

”Bering og Majestætens ord og gerninger”

Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11.

Bering-eksperten, dr.phil. Peter Ulf Møller, adjungeret professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, fortæller om Berings problemer som følge af en særlig russisk retspraksis, der blev håndhævet af den tids hemmelige politi, på grundlag af stikkerbreve.

Møde med lederen af den russiske børneinstitution, Den Særlige Professionelle Skole i Sebezh Sergej Semjonov.

Tirsdag d. 6 April 2010, kl. 19:30 Det Russiske Center for Kultur og Videnskab, Vester Voldgade 11.

Siden 2005 har der været et samarbejde mellem skolen i Sebezh og skolehjemmet Orøstrand i Holbæk fjord. Ligesom også en beboergruppe i en andelsboligforening i Brøndshøj har støttet skolen i den mindre russiske provinsby Sebezh, der ligger lige på den anden side af grænsen til Letland på jernbanelinjen Riga-Moskva. Dette samarbejde har bl a bestået i flere gensidige besøg af børn og pædagoger i hhv Sebezh, Brønshøj, Orøstrand.

Oprindelsen til dette samarbejde var en kronik i Politiken af direktøren på Det Danske Kulturinstitut i Skt Petersborg, Rikke Helms.

I kronikken var der en engageret skildring af et besøg på skolen i forlængelse af tidligere dansk økonomisk støtte til renovering af skolens bygninger.

En særlig opmærksomhed blev i kronikken viet den pædagogiske metode, der blev anvendt på skolen. I denne spiller H C Andersens eventyr en rolle (H C Andersens eventyr er en fast bestanddel af den russiske børnelitteratur).

Denne kronik pegede på flere konkrete punkter, hvor der fra dansk side var mulighed for at støtte op om og videreudvikle pædagogikken på skolen. De fleste af disse punkter er senere via det russisk-danske samarbejde blevet opfyldt.

Denne aktivitet har også medført, at den mangeårige og meget engagerede leder af skolen, Sergej Semjonov, blev udnævnt til H C Andersen ambassadør. Og i denne egenskab deltager i det årlige seminar i Odense på H C Andersens fødselsdag d. 2. april.

Således også i år hvor det er lykkedes at overtale Sergej Semjonov til at komme i foreningen for at fortælle om sit arbejde med socialt udsatte børn i Rusland og baggrunden for dette særlige dansk russiske samarbejde.Foredraget vil blive holdt på russisk med tolkning til dansk.

Endvidere vil der blive vist billeder fra skolen og dens aktiviteter.

Mandag 22. marts Kl. 19:30

”Generalforsamling”

”Nabo Østerbro”, Odensegade 6, Østerbro (kun for medlemmer).

Søndag 7. marts Kl. 14-18

"Dansk-Russisk Kvindedag"

Foreningen Sinds lokaler, Stormgade 20 st. (hjørnet af H.C. Andersens Boulevard over for Tivoli).

Vi fejrer efter traditionen 8. marts, Den Internationale Kvindedag, med underholdning samt danske og russiske lækkerier af fast og flydende art til rimelige priser.

Festtaler: Journalist Anna Libak, litterraturredaktør på Weekendavisen

Tirsdag 2. februar kl. 19.30

”Russisk kunst i danske samlinger”

Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11.

Troels Andersen, kunsthistoriker, mangeårig leder af Silkeborg Museum og indgående kender af moderne russisk kunst, fortæller og viser billeder.

Troels Andersen har gennem hele sit liv beskæftiget sig med russisk kunst. Forfatter til bogen ”Moderne russisk kunst, 1910-1925” fra 1967. Oversat K. Malévic: ”Om nye systemer i kunsten. Skrifter 1915-22” fra 1963. Har i artikler i Billedkunst gennem de seneste år skrevet artikler om mødet med nogle af de russiske kunstnere fra denne periode, der endnu levede (Natan Altman, Larionov, Gontjarova og en elev af Filonov: Gurvitj).

En bog om sidstnævnte blev for nylig udgivet i Rusland. I forbindelse med denne udgivelse var Troels Andersen i Moskva og holdt foredrag.

En bog om sidstnævnte blev for nylig udgivet i Rusland. I forbindelse med denne udgivelse var Troels Andersen i Moskva og holdt foredrag.

I 2006 var der en udstilling på Silkeborg Kunstmuseum og Vestsjællands Kunstmuseum: Russisk kunst i 100 år. Troels Andersen skrev kataloget til udstillingerne, der viste russisk kunst, dels fra Hermod Lannung samlingen, der nu befinder sig i Vestsjællands Kunstmuseum, dels fra den samling som Troels Andersen indkøbte til Silkeborg Museum gennem de mange år, hvor Troels Andersen var leder af dette museum.

Foredraget bliver ledsaget af billedfremvisning på power point.

H.C. Andersen har inspireret Semjono