(Hvor intet andet er anført, er Dansk-Russisk Forening København arrangør og alle er velkomne – gratis adgang)

Næste arrangement

                  Stadig med gratis vodka 


Generalforsamling 2018


Dansk-Russisk Forening, København

(Kun for medlemmer!)

Mandag den 19. marts kl. 19:30

i "Nabo Østerbro", Odensegade 8, Østerbro

(tæt på Trianglen og busserne 1A, 3A, 14)


Dagsorden efter vedtægternes § 2:


1.    Valg af dirigent og referent

2.    Beretning fra bestyrelse og udvalg om virksomheden 

3.    Regnskab

4.    Planer for det fremtidige arbejde

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

7.    Valg af 4 delegerede til Landsmødet 14. april i Aarhus

8.    Valg af to revisorer

9.    Eventuelt


Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen kræver betalt kontingent for år 2017 eller 2018.

OBS:

Efter generalforsamlingen fælles gratis kaffe/tebord med kage og vodka. Der trækkes også lod om en flaske russisk vodka blandt de fremmødte!

 

KONTINGENT 2018 
Fuldt betalende: Enkeltmedlemmer kr. 225, samlevende kr. 350 Pensionister og unge under uddannelse: Enkeltmedlemmer kr. 150, samlevende kr. 230. 
 
Der vil kun til nogle få (medlemmer uden netbank) blive udsendt giro-indbetalingskort, som bedes benyttet ved indbetalingen, ellers må andre benytte netbank, reg.nr. 9570 – konto 0 006 432 018.