Bestuur & Docenten

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:

Nannette van den Berg
06 - 19 65 29 13

Penningmeester:

Natasja Fens

Secretaris:

Vacature


Het bestuur is te bereiken via dit e-mailadres: bestuurzwaluwnest@gmail.com

Ledenadministratie:

Aanmeldingen en opzeggingen
ledenadm.zwaluwnest@gmail.com

Docenten:

Irina Volobueva, Maja de Jonge,
Pei Feng & Kathrin Harrer