Algemene Informatie

Accommodatie:

"Den Domp"

Plantsoen 12a te Lage Zwaluwe

Contributiezaken:

Agnes Beek

te bereiken via dit e-mailadres.

Aanmelden:

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor een jaar en telkens stilzwijgend voor een jaar verlengd. Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij de docent van de desbetreffende les of te downloaden via onderstaande link. Volledig ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij de docent. Er geldt een eenmalig inschrijfbedrag van €5,-.

Lidmaatschap beëindigen:

Afmeldingen uitsluitend schriftelijk (per e-mail: ledenadm.zwaluwnest@gmail.com) vóór 1 december van het lopende jaar. Indien niet opgezegd voor 1 december, wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd.

Betaling:

Per automatische overboeking. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u per kwartaal of per jaar wenst te betalen.

Bankrelatie:

Rabobank Made en Omstreken

te Lage Zwaluwe

(IBAN) rekeningnummer NL06 RABO 0126 7330 66

t.n.v. Dans- en sportvereniging ’t Zwaluwnest

Wenken en adviezen:

    • Bij verhindering indien mogelijk een les vooraf afmelden bij de leerkracht. Anders indien mogelijk via een medecursist doorgeven.

    • Het is niet toegestaan om de balletzaal met straatschoenen te betreden. Mobiele telefoons dienen uit of stil te staan.

    • Dans- en sportvereniging 't Zwaluwnest en haar docentes zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom de zaal. Neem belangrijke spullen als portemonnee, telefoon en sleutels mee de zaal in.

    • Dans- en sportvereniging 't Zwaluwnest en haar docentes zijn niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel). Deelname aan de lessen en verblijf in de zaal is geheel voor eigen risico.