Jeugdraad

Sinds 1973 werd er in Noorbeek op een zondag voor de carnaval ook een jeugdprins uitgeroepen. De eerste was Johnny Jahae (hij zou in 1995 ook grote prins worden).

Sinds 1974 wordt de jeugdprins(es) uitgeroepen op een speciale kinderzitting die in elkaar wordt gezet door de leiders van stichting jeugd- en jongerenwerk Pandores i.s.m. harmonie Berggalm en de carnavalsvereniging.

Aan deze zitting kunnen alle kinderen van de basisschool meedoen.

Van 1973 tot 1985 werden de leden van de jeugdraad geloot uit de jongens en meisjes van klas 6 van de lagere school (tegenwoordig groep 8 van de basisschool) en deze kozen dan de jeugdprins.

Vanaf 1986 kan iedereen van groep 8 lid worden van de jeugdraad en wordt de jeugdprins uit de jongens van deze groep geloot.

Vanaf 2006 mogen ook de meisjes meeloten en kan er dus ook een jeugdprinses heersen over de Hèverkes.

Vanaf 2018 kan iedereen van groep 7 en 8 lid worden van de jeugdraad en wordt de jeugdprins(es) uit groep 8 geloot.

Vanaf 2019 is het mogelijk dat er een jeugdprinsenpaar uit groep 8 geloot wordt.

Uitzoeken nieuwe jeugdprins(es) of jeugdprinsenpaar.

Leerlingen van groep 7 en 8 die op de basisschool zitten vormen tezamen de jeugdraad. Deze leerlingen worden door de jeugdcommissie (bestaande uit 2 of 3 leden van de carnavalsvereniging) allemaal benaderd met de vraag of ze bij de jeugdraad willen komen, en of ze prins(es) willen worden . Als men zich opgeeft om jeugdprins(es) of jeugdprinsenpaar van Noorbeek te worden dan is er ook nog de kans dat je president(e) kunt worden. Dit zal dan gaan tussen de kinderen die ook mee loten voor jeugdprins(es).De loting voor president(e) zal later tijdens de Kinderzitting plaats vinden. Geef je je niet op voor prins(es) of jeugdprinsenpaar te worden dan kun je ook geen president(e) worden. De loting voor jeugdprins of jeugdprinses vinden apart plaats, zodat het een verrassing blijft of wij een jeugdprins(es) of jeugdprinsenpaar hebben. Als men zich opgeeft wordt er de loting verricht door één of beide ouders van de kandidaten op een door de jeugdcommissie aan u doorgegeven locatie en tijdstip. Hier worden eerst de enveloppen met alle ouders samen bekeken zodat men weet dat het eerlijk gebeurd. Vervolgens doen de ouders één voor één dobbelen (1x per gezin) om de volgorde van het loten te bepalen. Zodra de enveloppen door elkaar gehusseld zijn wordt de loting in volgorde van het dobbelen gedaan. Als men een enveloppe heeft getrokken wordt er meteen naar buiten gegaan. Samen met twee personen van de jeugdcommissie zal de enveloppe dan opengemaakt worden zodat de jeugdprinsen commissie in één keer weet wie de nieuwe jeugdprins(es) of jeugdprinsenpaar zal worden en zodat de inhoud niet stiekem onderling nog geruild kan worden. De ouders die de enveloppe al open heeft gemaakt gaat ook regelrecht naar huis en ziet de andere ouders niet meer terug. Een lid van de jeugdcommissie blijft bij de overige ouders en de enveloppen achter zodat ook hier niets gebeuren kan. Dit blijft zich herhalen totdat elke ouder zijn enveloppe in het bijzijn van de jeugdcommissie open heeft gemaakt en naar huis is vertrokken.