CURSO DE PERFECCIONAMENTO DO BODEGON PUBLICITARIO E ARTISTICO.

Sábado y Domingo Fecha aún no determinada

Horario:

De 10:00 h a 14:00 h y 16:00 h a 20:00 h

en el local de la asociación sito en la calle Galerías Santa Margarita, 3 de A Coruña.

Profesor:GONZALO VARELA DIAZ

Qué vas a aprender:

1 - Iluminar correctamente un bodegón segundo sexa o material con que están feitos os obxectos.

2 - Coñecer o equipo utilizado: aparatos de iluminación,cámarasfotográficas,accesorios,elementos de atrezzo.

3 - Construción por completo a totalidade da imagen,capacidad para producir e crear a escena: Elección dos objetos,prestando atención ás formas,volúmenes,tamaños,colores e texturas.Perfectodominio da iluminación que cree a atmosfera axeitada e proporcione un toque especial ao fotografiado,resaltando con forza as súas características. E tercero...,elegir unha composición e encadre elegantes e axeitados froito dunha colocación harmónica dos elementos e dun fondo acorde con eles.

Programa do taller:

1 – Exercício: ILUMINACION BASICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Trátase de traer diferentes productos alimenticios cada alumno.En grupos de 2 ou 3 farase

fotografía publicitaria dos comestibles para un libro de cociña de autor.

Contidos:

Calibración da cámara fotográfica.

O histograma.Calibración do monitor e o photoshop.

Balance de brancos.Utilización de carta de cor e carta gris.

Edición con Cámera RAW

Utilización de photoshop por zonas

B/N dixital

Virados dixitais

Iluminación estardar para bodegón e primeiros planos: 1 fonte de luz,2 fontes de luz e 3 fontes de

luz .

ILUMINACION DE BORDE BRANCO E DE BORDE NEGRO (bebidas)

Composición.Elaboración da imáxe.Selección do tema.Selección do producto.Fotografía

comercial.

Material axeitado para a toma

Preparación de propostas e bocetos.

2 – Exercício: “GUIA DO COLECCIONISTA DE RELOXES,MOEDAS E XOIAS ANTIGAS”.

Trátase de facer unha guia de reloxes e xoias antigas para a sua venda a coleccionistas.

Iluminación axial e tenda de luz

Cada alumno traballará individualmente

3- Exercício: FOTOGRAFIAR O FUME.APLICACIONS

Trataremos en este exercício de facer fotografías a unha columna de fume emitida por

unha barilla de incienso.Pódese facer a variante de encher unha copa de fume.

Aplicaremos posterioremente o resultado para facer un fondo de pantaia e para

fotomontaxes.

Iluminación a contraluz en diagonal.

Cada alumno traballará individualmente.

Preparación de propostas e bocetos.

4 – Exercício: CREACION CON GOTAS DE LIQUIDOS VARIADOS.

En este exercício faremos fotografías a :

a/ gotas de auga (ou outros materiais) caendo sobre un recepente.con auga.

b/ gotas de auga + glicerina,ou aceites,facendo formas abstractas ou figurativas...,dispostas

sobre unha lámina de metal cromado (preferentemente).

Iluminación a contraluz

Preparación de propostas e bocetos

5 - Exercício: CREACION FOTOGRAFICA ABSTRACTA,xogando con acuarela,fume,aceites,etc

(outros pigmentos traslúcidos).

Trátase de facer unha fotografía abstracta utilizando elementos traslúcidos extendidos sobre

cristais transparentes ou traslúcidos e iluminados a contraluz.Reproducindo a composición final con

obxetivos de aproximación.Aplicando o resultado final o deseño gráfico.

Iluminación a contraluz.

Cada alumno traballará individualmente.

Preparación de propostas e bocetos

6 – Exercício: CREACION CON SALPICADURAS DE LIQUIDOS.Líquidos saíndo dunha

botella,caendo nunha copa,etc.

Tratase de facer unha composición creativa utilizando diferentes fotografías de líquidos caendo ou

salpicando.

Iluminación a contraluz.

Preparación de propostas e bocetos.

7 – Exercício: CREACION CON TIPOGRAFIA TRIDIMENSIONAL.

Trátase de facer unha composición fotográfica creativa con tipografía tridimensional

sólida.Utilizando pasta de modelar ou similar para facer as letras e pintura branca satinada.

Iluminación tipo ángulo de Brewster.Fondo branco.

8 – Exercício: FOTOMONTAXES COMPLEXOS,PUBLICITARIOS.

Farase un fotomontaxe,utilizando unha,duas ou mais fotografías xa existentes...,e baixadas de

internet.As cales faremos un tratamento de redimensionado e axuste de calidade.E utilizando unha

fotografia feita polo alumno.O resultado final será unha fotomontaxe sumando todalas imaxes e que

resulte visualmente axeitada.

Preparacion de propostas e bocetos.

9 – Exercício: CREACION LIBRE .

Trátase de aplicar todolos coñecementos teóricos e prácticos adquiridos o longo do cursiño para

facer un bodegon publicitario ou artístico.Poderase incorporar a composición final paisaxe ou figura

human si é preciso,pero sendo a estructura final da composición principalmente o bodegón.

Iluminación axeitada.

O exercício pode ser feito individualmente ou colectivamente e estara supervisado polo profesor.

- VISUALIZARANSE DIFERENTES EXEMPLOS E TRABALLOS DE BODEGONS

PUBLITARIOS E ARTISTICOS....VALORARANSE EN GRUPO

- CADA ASISTENTE DEBERA REALIZAR BOCETOS PARA DESENROLAR UN

PROXECTO,UNHA IDEA....PARA FACER O SEGUINTE EXERCÍCIO

El curso contará con un máximo de 16 alumnos y será impartido por Gonzalo Varela y varios profesores de Posicion – B para poder atender adecuadamente las demandas de los alumnos.

Precio: 75 euros. (Reserva 15 euros) Se devolverá la reserva si se cancela la asistencia con una antelación mínima de 15 días.

Reserva tu plaza enviando un correo a asociacion.posicion.b@gmail.com

La asociación Fotográfica POSICION B se reserva el derecho de suspender el taller, si no se alcanza un número mínimo de alumnos/as matriculados, así como de poder hacer cualquier modificación que suponga una mejora para el desarrollo del taller. En caso de suspensión de la actividad, POSICION B comunicará a los inscritos la forma de devolución del importe abonado, a la mayor brevedad posible.

Test de

calibracion de

monitor