Basisopleiding Therapiehond trainer / coach

In samenwerking met Stichting Brain Steps!

" "Er is een alsmaar toenemende vraag naar goed opgeleide therapiehonden". Een therapiehond is een hond die mensen ondersteunt met bv.autisme, persoonlijkheidsproblematiek of PTSS. Het opleiden van een therapiehond is geen sinecure. Empathie, deskundigheid en vertrouwen zijn de kern- tools waarover een goed opgeleide trainer/coach dient te beschikken. Stichting Brain Steps heeft in samenwerking met Clinidogs de Basisopleiding trainer /coach therapiehond ontwikkeld. Deze opleiding is uniek in Nederland. Zij biedt geïnteresseerden en professionals een theoretisch en praktisch kader waarin cursisten zich kunnen ontwikkelen tot een goed opgeleide trainer/coach. Nadrukkelijk dient gesteld te worden, dat de opleiding jouw hond NIET opleidt tot therapiehond. Een hond kan pas opgeleid worden bij gebleken geschiktheid. Wel leer je alle tools om geschikte honden te kunnen opleiden. Wij richten ons op de basis die voor iedere hond binnen dit werkveld goed zou zijn. Uniek maakt dat je met je eigen hond traint, waarbij je onderzoekt waar je mogelijkheden liggen zowel voor jou alsmede je hond binnen het werkveld. Aan de hand van jullie mogelijkheden bieden zich kansen aan, waarin wij graag jou willen adviseren. Bij ons bestaat de opleiding uit maximaal 6 cursisten. Het is ons inziens onmogelijk om voldoende individuele aandacht en veiligheid te bieden aan cursisten als de opleiding bestaat uit meer dan 6 cursisten.

Vooroplei

  • Iedereen die een grote affiniteit heeft met honden

  • Kynologisch instructeurs ( niet vereist)

  • Je dient te beschikken over een intrinsieke motivatie om je te verdiepen in lichaamstaal en leerprocessen van de hond

  • Je wilt je constant blijven ontwikkelen en verdiepen in het 'vak' therapiehonden trainer/ coach

  • Je bent leergierig en positief kritisch

  • Je bent bereid om jezelf uit te dagen door nieuwe en onbekende vaardigheden aan te leren

  • Je bent oplossingsgericht en communicatief vaardig

Jezelf, je hond (en als je wilt andere mensen met hun therapiehond) ondersteunen, om samen tot heldere inzichten te komen op trainingsgebied. Door te weten waar je naar kunt kijken en doeltreffend en structureel oefeningen te trainen, kun je gaan vertrouwen op de krachten van jouw hond in relatie met de cliënt.

Een opleiding waarbij JIJ word uitgedaagd om naar de kwaliteiten van jezelf en je hond te kijken. Laat je verrassen en vertrouw op het proces waarin wij je begeleiden.

De opleiding bestaat uit:

  • Het leren herkennen van de motivatie waarom honden leren (sociaal leren)

  • Observeren: objectief en subjectief benoemen van lichaamstaal

  • Het herkennen en benoemen van spiegelmomenten cliënt-hond

  • Het leren toepassen van diverse leermethodieken

  • Het accent leggen op beheersing en rust van de therapiehond

  • Het aanleren van diverse oefeningen die passen bij het ziektebeeld van de cliënt

  • Het aanleren en ervaren van diverse methodieken (clickertraining -shapen- backchain) - impuls controle - do as I do

  • Balanscoördinatie-oefeningen die ertoe bijdragen dat de hond fysiek en mentaal wordt uitgedaagd (bootcamp- apporteren -speuren)

  • Verdieping in de ziektebeelden van de diverse cliënten

  • Praktijksessies met cliënten en de desbetreffende therapiehond

  • Intake doornemen, keuze van de hond, fokker, begeleidingstraject

  • Evaluatie persoonlijk leerplan

Onze attitude naar onze cliënten kenmerkt zich door het explorerend karakter van de opleiding. Wij werken op een transparante wijze, waarin wij ons flexibel, oplossing -ervaringsgericht opstellen. Wij stimuleren dat cursisten tot eigen oplossingen komen. Wij bieden een veilige leersetting, persoonlijk aandacht, waardoor jij in staat wordt gesteld om jouw persoonlijke doelstellingen te realiseren op trainingsgebied. De opleiding kenmerkt zich door een grote mate van flexibiliteit, waardoor de behoeften van de cursisten volledig vervuld kunnen worden. De opleiding bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 cursisten.

Onze instructeurs doen hun uiterste best om aan jouw behoefte tegemoet te komen. Natuurlijk ben je altijd verantwoordelijk voor je eigen leerproces

De leeromgeving van de cursist bestaat mede uit een on-line leeromgeving, waarin de cursist constant wordt uitgedaagd om nieuwe inzichten te ontwikkelen. De on-line leeromgeving wordt gedurende 1 jaar ter beschikking gesteld aan de cursist. Daardoor wordt de cursist in staat gesteld om binnen de on-line leeromgeving zich te blijven ontwikkelen. Stichting Brain Steps zorgt voor een up-date ondersteuning.