Basisopleiding Therapiehond trainer / handler

In samenwerking met Stichting Brain Steps!

Onze opleiding is AKR geregistreerd.

Er is een toenemende vraag naar goed opgeleide therapiehonden, ook wel emotional support dogs (ESD) genoemd. Dit zijn honden die mensen helpen zich te kunnen handhaven in de huidige maatschappij. De hond ondersteunt mensen met bv. autisme, persoonlijkheidsproblematiek of PTSS. 

Stichting Brain Steps heeft in samenwerking met Clinidogs de Basisopleiding trainer/ handler " emotional support dog" (ESD) ontwikkeld.  Zij biedt  geïnteresseerden en professionals een theoretisch en praktisch kader waar cursisten zich kunnen ontwikkelen tot een goed opgeleide trainer/coach. De persoonlijke ervaringen van de docenten , alsmede het "doorvoelen" van de stof, zorgt voor een diepere verbinding met jezelf en met de honden. Het opleiden van honden is geen gemakkelijke taak. Empathisch vermogen naar je hond, naar jezelf en je medemens, gedegen kynologische kennis, kennis van leerprocessen en vertrouwen zijn de kernwaarden waarover een goed opgeleide basis trainer/coach dient te beschikken. 

Nadrukkelijk dient gesteld te worden, dat de opleiding jouw hond NIET opleidt tot emotional support dog. Een hond kan pas opgeleid worden bij gebleken geschiktheid. Wel leer je alle tools te gebruiken om geschikte honden te kunnen opleiden. Wij richten ons op de basistraining en socialisatie die voor iedere hond binnen dit werkveld van Animal Assisted Intervention goed zou zijn. Uniek maakt dat je met je eigen hond traint, waarbij je onderzoekt waar je mogelijkheden liggen zowel voor jou alsmede voor je hond. 

In dat stukje  zit een persoonlijk stukje coaching voor jou en je hond. Wat past het beste bij jouw hond. En hoe stel jij je op t.o.v. je hond, andere mensen en dus ook t.o.v. je toekomstige klanten. Aan de hand van je mogelijkheden bieden zich kansen aan, waarin wij jou graag willen adviseren.

De opleiding biedt plaats aan maximaal 6 cursisten, zodat er voldoende ruimte is om individuele aandacht en veiligheid te bieden aan elke cursist.

Het is ook mogelijk om deel te nemen als je (nog) geen hond. 

Voor kosten etc

 06-28986307 

De opleiding bestaat uit:

Onze attitude naar onze cursisten kenmerkt zich door het explorerende, coachende karakter van de opleiding. Wij werken op een transparante wijze, waarin wij ons flexibel, oplossing -ervaringsgericht opstellen. Wij stimuleren dat cursisten tot eigen oplossingen komen, door het zelf te ervaren, waardoor bewustzijn ontstaat t.a.v. lopende processen zowel persoonlijk, groepsgewijs als naar de hond. Wij bieden een veilige leersetting, persoonlijk aandacht, waardoor jij in staat wordt gesteld om jouw persoonlijke doelstellingen te realiseren op trainingsgebied. De opleiding bestaat uit maximaal 6 cursisten.

Onze instructeurs doen hun uiterste best om aan jouw behoefte tegemoet te komen. Natuurlijk ben je altijd verantwoordelijk voor je eigen leerproces