§ Presentació

Sobre el projecte CLASSICAT

Aquest projecte va néixer sobretot per necessitats pedagògiques. Amb tot, està pensat per un públic ampli i que abasta diferents estadis... des de l'estudiant de secundària fins a professorat universitari. No només aspira a acontentar els estudiosos del món clàssic sinó a un ventall format per persones de formació molt diversa.

Lloc ideat per Ramon Torné i en línia des del mes de febrer del 2003. Una primera versió del treball va ser objecte d'una llicència retribuïda d'estudis atorgada per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa Del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (Modalitat B 3).

Vegeu aquí altres col·laboradors.

Tota aportació serà molt ben rebuda. Podeu escriure, si voleu, a qualsevol de les següents adreces de contacte.

Llicència de Creative Commons