§ Presentació

Rebeu la meva més cordial benvinguda a aquest web dedicat a la presència del món clàssic en la cultura catalana.

Aquest vol ser un espai de referència, col·laboratiu i d'intercanvi per a tots els interessats en la tradició clàssica des de tots els vessants que la fan vigent de manera perenne.

Des de sempre he tingut una especial interès per conèixer i donar a conèixer quins aspectes del món clàssic són presents en la cultura catalana. Aquest web és un intent de mostrar, portes enfora, els aspectes més notables de la nostra cultura, del tot arrelada en el món grecollatí.


Sobre el projecte CLASSICAT

Aquest projecte va néixer sobretot per necessitats pedagògiques. Amb tot, està pensat per un públic ampli i que abasta diferents estadis... des de l'estudiant de secundària fins a professorat universitari. No només aspira a acontentar els estudiosos del món clàssic sinó a un ventall format per persones de formació molt diversa. Vil·la romana dels Munts (Flickr Chiron)

Lloc ideat per Ramon Torné i en línia des del mes de febrer del 2003. Una primera versió del treball va ser objecte d'una llicència retribuïda d'estudis atorgada per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa Del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (Modalitat B 3). 

Vegeu aquí altres col·laboradors.

Tota aportació serà molt ben rebuda. Podeu escriure, si voleu, a qualsevol de les següents adreces de contacte.

                                                            bit.ly/classicat
 
 
      
      
     
   

Llicència de Creative Commons