Curriculum Vitae

RNDr. Michal Černý, * 1987. (Scholar)

Pokud vás zajímá portfoliový profil, který nevypadá jako telefonní seznam, využijte prosím ten na Wordpressu.

Co zrovna dělám (a můžete se přidat, zeptat, pomoci)

Zaměstnání na MU

2015 - doposud: KISK FF odborný pracovník:

 • Garant magisterské studijní profilace Technologie ve vzdělávání
 • Supervizor bakalářského studijního vlákna se zaměřením na technologie
 • Garant specializačního studia: Koordinátor ICT
 • Koordinátor studia pro zisk pedagogické kvalifikace: Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání
 • Garant Kurzu práce s informacemi (2016) a Kreativní práce s informacemi (od 2017)
 • Člen Odborného panelu pro digitální kompetence MŠMT, člen projektového týmu pro evaluaci klíčových kompetencí v ICT a v rámci ČŠI, člen týmu Digikatalog na FDV.


2014 - 2015: KISK FF, INTERES garant oborových didaktik (odborný pracovník)

2014: KFChOV PedF akademický pracovník (odborný pracovník)

2012 - 2014: KISK FF, CEINVE: metodik a odborný pracovník (lektor)

2012 - 2014: ÚVT, SITMU: lektor

2012 - 2013: KF PedF: lektor, fyzik

2012: CpTT, MEPKIT: mentor

Vzdělání

2018 - doposud: Doktorský studijní program Sociální pedagogika. Školitel doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

2012 - 2017: Doktorský studijní program Obecné otázky fyziky. Školitel prof. RNDr. Jan Novotný, Csc. - ukončeno SZZk.

2016: Rigorózní řízení v programu Fyzika, oboru Učitelství fyziky pro střední školy. Práce na téma Antropický princip ve fyzice a filosofii.Udělen titul RNDr.

2010 - 2012: Student PřF MU a FI MU v navazujícím magisterském programu Fyzika, oborech Učitelství fyziky pro střední školy, Učitelství výpočetní techniky pro střední školy. Diplomová práce na téma Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie přírody. Udělen titul Mgr.

2009 - 2012: CMTF UP v bakalářském programu Teologie, oboru Teologické nauky. Bakalářská práce na téma Život podzemní církve na Moravě na příkladu konkrétních osobností. Udělen titul Bc.

2007 - 2010: PřF MU a FI MU v bakalářském programu Fyzika, obory Fyzika se zaměřením na vzdělávání a Informatika a druhý obor. Bakalářská práce na téma Experimentální ověřování vybraných fyzikálních modelů a aproximací. Udělen titul Bc.

2003 - 2007: Biskupské gymnasium v Brně, přírodovědný směr.

Vyučované předměty na MU (výběr)

Více o o mém učení, včetně všech vyučovaných předmětů v sekci Pedagogická činnost.

Vybrané publikace

 1. ČERNÝ, Michal. Informační systém ve vzdělávání: Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4.
 2. ČERNÝ, Michal. Informace jako antropologický fenomén. Brno: Flow, 2015. 99 s. ISBN 978-80-88123-08-8.
 3. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
 4. ČERNÝ, Michal. Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow, 2015. 86 s. ISBN 978-80-88123-04-0.
 5. ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
 6. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 133 s. ISBN 978-80-88123-07-1.
 7. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
 8. ČERNÝ, Michal (ed.) a Pavlína MAZÁČOVÁ (ed.). Tablet ve školní praxi. 1. Brno: Flow, 2015, 195 s. ISBN 978-80-88123-02-6.
 9. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. Brno: Albatros Media, 2014. ISBN 978-80-265-0267-8.
 10. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Efektivní učení. Brno: Albatros Media, 2016. ISBN 978-80-265-0479-5.
 11. ČERNÝ, Michal. Brněnský rodák Kurt Gödel: matematik, fyzik, filosof. In Fratišek Čapka, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová. Hospodářské dějiny Moravy a Slezka. Brno: Technické muzeum Brno, 2016. s. 153-163, 11 s. Acta musei technici brunensis 11. ISBN 978-80-87896-34-1.
 12. ČERNÝ, Michal. Formování a rozvoj české fyzikální vědy a techniky 1862-1916. In Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová, Marie Gilbertová, Eva Řezáčová. Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 88-100, 13 s. Acta Musei Technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-21-1.
 13. ČERNÝ, Michal. Zásadní objevy termodynamiky mezi lety 1824 a 1902. In Čapka František, Slabotinský Radek, Stöhrová Pavla. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku : vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 159-167, 9 s. Acta Musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-12-9.
 14. ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek atomismu, mechanice a teorii relativity. In Radek Slabotínský, Pavla Störová. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 109-112, 4 s. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-86413-66-2.
 15. ČERNÝ, Michal. Filosofické aspekty umělé inteligence v kontextu pedagogických paradigmat. Paideia, Praha: Univerzita Karlova, 2014, XI, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.
 16. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k antropologii Pierra Teilharda de Chardin s ohledem na filosofii výchovy. Paideia, Praha: Univerzita Karlova, 2013, X, Autumn 2013, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.
 17. ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow [online]. 19.12.2012 [cit. 20.12.2012]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/nekolik-strucnych-poznamek-nejen-k-de-chardinove-prispevku-k-teorii-informace>. ISSN 1804–2406.
 18. ČERNÝ, Michal. Processing and visualization of measurement results in physical Laboratory. In Leoš Dvořák. The International Conference on Physics Education: Active learning – in a changing world of new technologies. Prague: Charles University in Prague, 2014. s. 1122-1129, 8 s. ISBN 978-80-7378-266-5.
 19. ČERNÝ, Michal. Digital information curation as a form of formatin of personalized learning enviromenments. In Jan Beseda a Zbyněk Machát. DisCo 2015: From analog education to digital education 10th Conference Reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2015. s. 145-158, 14 s. ISBN 978-80-86302-47-8.
 20. ČERNÝ, Michal. Science and education as the anthropological obligation. In Marcin Demczuk a Michał Niewiadomy. PERSPEKTYWY CZŁOWIECZEŃSTWA – WYZWANIA XXI W. Poland: eConferences.eu, 2015. s. 57-64, 8 s. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. ISBN 978-83-65021-01-4.
 21. ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filozofický a fyzikální exkurz. Československý časopis pro fyziku, Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, 2013, roč. 63 (2013), č. 5, s. 294-299. ISSN 0009-0700.

Více v sekci Publikace.

Novinářská činnost

2007 - doposud: Redaktor serveru Christnet.cz , občasný vedoucí týdenního vydání (od 2008), příležitostný autor zpráv; Zaměření práce: texty týkající se teologie a filosofie.

2007 - doposud: Externí redaktor serveru DIGIarena (spadá pod E15); Zaměření práce: online foto editory, software, fotografie týdne (od 2009).

2009 - doposud: Externí redaktor serveru Root; Zaměření práce: věda, právo, software ve vzdělávání.

2011 - 2016: Šéfredaktor myšlenkové-mapy.cz.

Více v sekci Novinářská činnost.

Další

Ocenění odbornou komunitou

 • Hostující editor časopisu Review of Educational Theory (2018)
 • Autor úvodníku v ITlibu (2015)
 • Navržen Mikulášem Lobkowiczem na Cenu Oty Mádra za rok 2011.
 • 7 oceněných článků - Tým RVP doporučuje - na Portálu RVP.cz; spoluautor dalších 5.
 • Cena odborného časopisu Inflow za rok 2013: Autor nejlepších článků
 • Spoluautor vítězného kurzu v rámci soutěže 14. ročníku eLearningového kurzu (UHK a EUNIS-CZ)
 • Cena odborného časopisu Inflow za rok 2014: Ocenění za systematický intelektuální rozvoj komunity

Absolvované kurzy (výběr)

2004 - 2005: Teologický kurz

2005 - 2006: Katechetický kurz

2005: Kurz spolupracovník ve farnosti

2011: Kurz pro hlavní táborové vedoucí

2016: Google Digitální garáž