Grafeenwereld

Grafeen produkt-commercialisering.

Ook wij zijn onder de indruk van de potentiële mogelijkheden van het wondermateriaal grafeen.

Deze site geeft vooral de spectaculaire mogelijkheden weer welke grafeen ongetwijfeld heeft.

Verslagen van vaak gesubsidieerde instituten zoals bijv. universiteiten zijn volop aanwezig.

De getoonde mogelijkheden schreeuwen om toepassingen. Aan ideeën ontbreekt het niet.

Men zou toch zeggen dat het marktrijp maken van deze ideeën vanzelf zou moeten gaan.

Maar niets is minder waar. Commerciële toepassingen laten op zich wachten.

Het blijft vooralsnog bij patentaanvragen en veel artikelen.

De komende decennia leggen wij ons toe op de ontwikkeling en toepassingen ervan.

Vanwege de universele en grootschalige toepasbaarheid, zal op korte termijn vooral gedacht worden aan op grafeen-gebaseerde SuperCondensatoren (SC met accu-eigenschappen).

En dan denken wij nog niet eens aan de toepassing ervan in volledig elektrische auto's.

Ook stellen wij kantoor- en demonstratie/expositieruimte hiervoor beschikbaar.

Meen je hierin aansluiting te vinden? Email ons dan jouw voorstel!
Actuele toepassingen in het oog springende:

- Sneltest via druppel bloed of speeksel

voor COVID-19-virus.

- Sterke super-capacitor e-bike accu.
CADTelewerk B.V. Grote Lijster 3, Olst.