TeleTekenaars - CADTeleWerkers - TeleTrainers


https://sites.google.com/site/cadtelewerk/hoofdpagina wordt geconfronteerd met aanvragen om papieren tekening-archieven te digitaliseren naar CAD-bestanden.
Het "zonder mooie beloften op vooraf" trainen van CADTeleWerkers door TeleTrainers maakt het uitbesteden van het veelbelovende werkaanbod mogelijk.

Tekeningbestandsuitwisseling geschiedt via de Cloud.
CADTeleTraining gebeurt per Skype/chat of telefoon.

Jouw bedrijfsinvestering omvat het volgende:
 •  CAD-TeleTraining.
 •  CAD-TeleWerk Consult.
 •  CAD-Software advisering.
 •  Eigen legitieme (Engelstalige) CADprogrammatuur met alle dure 2D&3D mogelijkheden.
 •  Aansluiting binnen ons CAD-Telewerknetwerk.
 • Dit alles beperkt zich tot een ex. btw bedrag van €1250,-.

  Subsidiëring, tezamen met de manier van samenwerken, verlaagt het voor CADTelewerken gebruikelijke forse investeringsrisico tot nihil. Dit maakt een gestage groei van het CADTeleWerkersnetwerk mogelijk.

  click tracking  Bel tijdens kantooruren naar:  +31 (0)621446426
  CADTelewerk B.V. Grote Lijster 3 Olst
  Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

  Subpagina''s (1): Interview