TeleTekenaars - CADTeleWerkers - TeleTrainers

https://sites.google.com/site/cadtelewerk/hoofdpagina

wordt geconfronteerd met aanvragen om papieren tekening-archieven te digitaliseren naar CAD-bestanden.

Het "zonder mooie beloften vooraf" trainen van CADTeleWerkers door TeleTrainers maakt het uitbesteden van het veelbelovende werkaanbod mogelijk.

Tekeningbestandsuitwisseling geschiedt via de Cloud.

CADTeleTraining gebeurt per Skype/chat of telefoon.

Jouw bedrijfsinvestering omvat het volgende:

CAD-TeleTraining.

CAD-TeleWerk Consult.

CAD-Software advisering.

Eigen legitieme (Engelstalige) CADprogrammatuur met alle vereiste 2D&3D mogelijkheden.

Aansluiting binnen ons CAD-Telewerknetwerk.

Dit alles beperkt zich tot een

Subsidiëring, tezamen met de manier van samenwerken, verlaagt het voor CADTelewerken gebruikelijke forse investeringsrisico tot nihil. Dit maakt een gestage groei van het CADTeleWerkersnetwerk mogelijk.

Naar bezoekadres

Bel tijdens kantooruren naar: +31 (0)621446426

CADTelewerk B.V. Grote Lijster 3, Olst.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.