CADTrainingenCAD-cursus:

https://sites.google.com/site/cadtelewerk/hoofdpagina geeft CAD-cursussen aan het bedrijfsleven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2D- en 3D-CADcursussen.
Basiscursussen beperken zich tot les op commando-niveau. Vervolgcursussen strekken zich uit tot op tekening-niveau.


Tele-CADtraining:

CADTelewerk geeft tele-CADtrainingen als alternatief voor CAD-cursussen. Hierbij wordt uitgegaan van zelfwerkzaamheid.
Zulke trainingen zijn vooral op tekening-niveau, waarbij een CAD-kenner opgeleid wordt tot een CAD-tekenaar.

  

Voor informatie, bel tijdens kantooruren naar:
                                                  +31 (0)621446426
CADTelewerk B.V. Grote Lijster 3 Olst
counter for tumblr