Пошук "ідеальної" для навчання мови програмування та C# серед претендентів

Альтернативні мови навчання програмування

Даний сайт започатковано у 2009 році. Зараз мова програмування C# уже далеко не новітня та не єдина з тих, що заслуговують на шкільне впровадження. Та все ж міркування наведені нижче зберегли певну свою актуальність.

Про інші мови програмування, що нині активно поширюються у навчанні, можна дізнатись на окремих сторінках цього сайту: Альтернативні мови навчання програмування.

Мова програмування C# продовжує розвиватись, вона не втрачає своєї навчальної актуальності. Згодиться вона і для знайомства з основами об'єктно-орієнтованого програмування, і для розв'язання олімпіадних задач, і для створення досконалих програмних проектів, і для WEB-програмування, і для вирішення багатьох інших завдань. Про це, і про багато іще чого цікавого, всі решта сторінок цього сайту.

Все-таки в школі слід вчити дітей програмувати. (Суперечки про доцільність такого навчання не вщухають - "Чи потрібно навчати діток програмувати?")

Навчати програмувати якою мовою? На якій мові вчити писати комп'ютерні програми?

Вчителі інформатики, як правило, пропонують дітям:

Basic (за останні роки практично зникла зі школи та варта уваги бо кілька десятиліть масово використовувалась) - проста і зручна мова, яка дозволяє швидко отримувати робочі програми, але вона може згодитися лише для того, щоб познайомити дитину з програмуванням, - не більше того! Це практично повністю морально застаріла мова програмування.

Pascal - досконало побудована мова. Цю мову підтримує багато чудових середовищ. Але професійно програмувати на "Паскалі" складно. В останній час "Паскаль" все менше використовують на міжнародних олімпіадах з програмування.

Visual Basic - чудове візуальне середовище: ефективне, дієве, майже професійне. Майже професійне!

Delphi - теж візуальне середовище, в основі якого лежить мова Pascal. Деякий час Delphi було досить популярне у професіоналів.

І все ж уважається, що найкращим засобом професійного становлення програміста є мови C та її удосконалення C++. Прекрасні візуальні середовища розробки "Visual C++" (зі складу "Microsoft Visual Studio"), "Visual C++ Bilder" та багато інших.

Та чи можна розпочинати вивчення програмування в школі з мови С++ ? Це не просте завдання, адже С++ мова надмірно складна. Це визнають усі без винятку. Вона складна для вивчення і використання - програміст повинен точно знати, що і як відбувається при виконанні того чи іншого оператора, інакше лиха не оберешся. Безліч нюансів, що відслідковуються в інших мовах автоматично, повинен контролювати сам програміст. ( http://www.fogol.net/athis/dorcpp_r.html)

Ми вже звиклися з тим, що підготувати програміста неможливо без переучування, та все ж існують мови та середовища для розробки, які мають всі підстави подолати існуючі протиріччя і стати універсальним засобом як дебюту, так і активного професійного становлення сучасного програміста! Одна з таких мов - C# (читається "сі шарп").

Цей сайт для тих, хто бажає навчати чи навчатись програмуванню без переучування, використовуючи мову С#.

Полеміка щодо доцільності використання C#

А спробуйте відкомпілювати готову програму, вже написану кимось на C# (sourcelinesk.rar - це вихідний код гри LinesK. Опис розробки тут)

Пропоную до загальної уваги переклад книги "C # для вундеркіндів" ("C# для вундеркиндов" рос.) знайденої на сайті "Центр начинающего разработчика" за адресою: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb330922(vs.80).aspx

Ще деякі сторінки автора сайту:

Серце звучить

Я на сайті своєї школи

Серце віддаю колегам (не дорого)!

Шевчук Петро Георгійович, персональний сайт

Загальний огляд сайту "C# у школі"

Педагогічному експерименту присвячено наступні розділи:

«Використання платформи Microsoft .NET та мови C# для навчання програмування в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.» де розглянуто основні ідеї програмної платформи Microsoft .NET Framework, використання її в освіті, перспективи навчання програмуванню мовою C#, обґрунтовано необхідність експериментальної перевірки впровадження мови C# у навчання;

«Корисні матеріали» – це колекція файлів, що необхідні для організації навчанні програмування у контрольних та експериментальних класах педагогічного експерименту а також для впровадження його результатів. Ту є інсталяційні файли відповідного програмного забезпечення, зразки та шаблони облікових, організаційних та анкетних документів, календарних планів, інше;

«Методичні матеріали» – це також бібліотека файлів методичної підтримки навчання програмування в класах технологічного профілю на основі використання мови програмування C#; зразки програм, завдання до практичних робіт, презентації окремих тем, конспекти уроків;

«Авторські публікації» – це посилання на окремі наші публікації за темою даного сайту;

«Підведення підсумків навчального експерименту» – це подяка його учасникам, короткий опис, інструкції проведення експерименту та основні результати експериментальної роботи.

Даний сайт започатковано у 2009 році. Зараз мова програмування C# уже далеко не новітня та не єдина з тих, що заслуговують на шкільне використання. Педагогічний експеримент з її впровадження давно закінчився. Та все ж, навіть матеріали сайту зібрані на перших етапах його створення, зберегли певну свою актуальність.

Мова програмування C# продовжує розвиватись, вона не втрачає своєї навчальної актуальності. Згодиться вона і для знайомства з основами об'єктно-орієнтованого програмування, і для створення досконалих програмних проектів, і для WEB-програмування, і для розв'язання олімпіадних задач з програмування, і для вирішення багатьох інших завдань. Про це, і про багато іще чого цікавого, всі решта сторінок цього сайту.

Про те як створити найпростішу програму мовою C#, про особливості введення даних в консоль та роботу з файлами цією мовою детально пояснено на сторінках розділу «Найпростіша програма та її удосконалення‎».

Візуальному програмуванню мовою C#, середовищу розробки цією мовою «SharpDevelop», системі файлів проекту розробленого у цьому середовищі присвячено розділ: «SharpDevelop, інтерфейс».

Учні, що оволоділи мовою C#, досить часто беруть участь у змаганнях зі спортивного програмування, зокрема в олімапіадах з інформатики. Для них існує розділ «Олімпіадне програмування». Тут є визначення поняття «нестандартна задача», описано «Основні підходи до розв'язування нестандартних задач», наведено приклади таких задач, подано їх пояснення та розв’язання мовою C#. Також поясненню окремих олімпіадних задач присвячено сторінки «За матеріалами Герасимчук Н. О.» та «Розбір задач».

Мова програмування C# використовується для розробки на різних апаратних та програмних платформах. Розкриваються ці аспекти у розділах: «C# та Android», «C# та Linux», «C# та Windows 8».

Знайомству з об’єктно-орієнтованим програмуванням мовою C# присвячено авторський переклад українською мовою книги "C# для вундеркіндів" («C# для вундеркиндов» рос.), що публікується на сторінках однойменного розділу.

На сайті є і поповнюються матеріали не лише про C# а й про інші мови, що нині активно поширюються у навчанні програмуванню. Про них можна дізнатись у розділі «Альтернативні мови навчання програмування».

Звичайно сайт містить спеціальний розділ присвячений огляду ресурсів Інтернет, що стосуються мови C#: «Посилання на матеріали щодо C#». Посилання подаються у вигляді таблиці. Також nут, зокрема, описано та вказано посилання на інших сайт: «Мова C# в мережі Internet».

Сайт «Мова C# в мережі Internet» – це огляд ресурсів Інтернет для навчання програмування мовою C# свого часу здійснений у співавторстві з Олександром Миколайовичем Шимоном[]

Ресурс містить наступні розділи: «Загальна інформація», «Відеоуроки C#», «Дистанційне навчання», «Загально-інформаційне представленя мови C# в Internet», «Загально-інформаційні ресурси підтримки мови C#», «Комерційні курси», «Навчальні ресурси», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Освітні організації» , «Ресурси загального характеру», «Розробники середовищ програмування», «Сайти розробників», «Інтерактивні ресурси підтримки розробників мовою C# (блоги, форуми та інше)»

У процесі проведення результатів наукового дослідження за темою « Методика навчання програмування мовою… створено сайти апробації окремих результатів наукової роботи

«Можливості використання мови C#»,