Education

Tertiary study

University of Waikato: Postgraduate Diploma Strategic Management 1998

University of Waikato: BMS (Management Studies) Māori Resource Management 1994-1997

Te Whare Wānanga o Aotearoa: Diploma Te Panekiretanga o te Reo Māori School of Excellence in Māori Language 2018

Te Whare Wānanga o Awanuiārangi: BMPA (Māori Performing Arts) 2016-2017

Professional Development

Institute of Directors:

University of Auckland: RMA Making Good Decisions 2016 & 2018