Te koop in de boekwinkel

Website van Ap J.H.G. Cloosterman

Ap Cloosterman

Inhoud van de website

I. Astronomie en klimaatverandering;

II. Beschikbare lezingen;

III. Artikelen

In de linker kolom staan de artikelen vermeld, die ik heb geschreven, waarvan de meesten niet gepubliceerd zijn. Als u een artikel aanklikt dan verschijnt deze.

Het artikel
Het boek “Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil”
is op 5 augustus 2022 aangepast vwb The Ocean Cleanup en staat onderaan deze pagina.


I. Astronomie en Klimaatverandering:

Een toegevoegde waarde voor uw Algemene Ontwikkeling

Al op de HBS en later op de HTS was er bij mij veel belangstelling voor resp. Kosmografie en Kernfysica. Tijdens mijn werkzame leven is er nooit meer enige connectie met deze takken van wetenschap geweest. Op 68 jarige leeftijd (2005) heb ik een punt gezet achter mijn werkzame leven en zag toen de kans schoon om mij in de Astronomie/Kosmologie te verdiepen en dit is gebeurd (en gebeurt nog steeds) door hierover veel te lezen, door cursussen en lezingen bij te wonen en HOVO colleges te volgen op verschillende universiteiten.

Overzicht gevolgde cursussen en colleges

1. Relativiteitstheorie
8 colleges Okt. Nov. Dec. 2005
Radboud Universiteit Nijmegen.

2. Cursus Astrodeeltjes fysica
6 lessen Jan. Feb. 2006
Vereniging Weer- en Sterrenkunde Thales Zwolle.

3. Cursus Basis Sterrenkunde
10 lessen Okt. Nov. Dec. 2006
Vereniging Weer- en Sterrenkunde Thales Zwolle.

4. Witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten
6 colleges Mrt. Apr. 2009
Radboud Universiteit Nijmegen.

5. Het veranderende klimaat
8 colleges Sept. Okt. Nov. 2009
Universiteit Utrecht.

6. Gevolgen van klimaatverandering
5 colleges Nov. Dec. 2010
Universiteit Utrecht.

7. Planeten en exoplaneten
9 colleges Feb. Mrt. Apr. 2012
Universiteit Utrecht.

8. De evolutie van het Heelal
3 colleges Feb. 2013
Universiteit Utrecht.

9. Climate Change
8 colleges met 8 lessen per week Jan. Feb. Mrt. 2014
University of Exeter GB.
Resultaat: 9,2 (certificaat)

10. Monitoring Climate from Space
5 colleges met 20 lessen per week Nov. Dec. 2015
ESA – University of London GB.
Resultaat: 9,6 (certificaat)

11. Gravity, The Big Bang, Black Holes and Gravitational Waves
6 colleges met 18 lessen per week Jan. Feb. Mrt. 2017
University of Paris.
Resultaat: 9,4 (certificaat)

Kosmologie is een onderdeel van de wetenschap Astronomie en houdt zich bezig met het ontstaan en de ontwikkeling van het Heelal.
Hoewel Astronomie verre van eenvoudig is, werd ik gegrepen door de grootheid en pracht van het Heelal en heb mij voorgenomen om de verworven kennis zodanig te populariseren, dat het ook voor de leek te begrijpen moet zijn en dat deze kennis, over wat zich boven ons afspeelt, ook hem of haar in vervoering mag brengen.

De Aarde is essentieel in ons leven, vandaar dat er ook onderwerpen aan klimaatverandering en duurzame energie zijn gewijd.

De overdracht van kennis gebeurt door het geven van lezingen voor gezelschappen of verenigingen met behulp van PowerPoint presentaties.

De duur van een lezing is ongeveer 1½ uur. De lezingen kunnen zowel ’s morgens, ’s middags als ook ’s avonds worden gegeven. De gastheer zorgt voor de accommodatie.

In totaal zijn er inmiddels ca. 200 lezingen gegeven aan diverse clubs (Probus, Rotary, Volksuniversiteiten, gepensioneerde ROC leraren, gepensioneerde specialisten van het Jansdal Ziekenhuis, IVN, TEG, Physica, etc.)

Er blijkt ook belangstelling te zijn vanuit basisscholen en dan met name voor de plusgroepen 7 en 8 (begaafde kinderen). Inmiddels zijn er lezingen gegeven op de basisschool 't Blokhuus in Hoevelaken, de Katholieke Montessorischool in Bussum en de basisschool Elckerlyc te Hilversum. Zowel in het basisonderwijs alsook in het voortgezet onderwijs wordt er geen onderricht gegeven in Astronomie/Kosmologie, terwijl dit een wetenschap/technologie is met veel toekomst en waar de ontwikkelingen met een raketvaart voortschrijden. Mijn ervaring met de plusgroepen is, dat de kinderen enorm veel belangstelling hebben, zij maken aantekeningen tijdens de lezing, stellen veel vragen en vertellen thuis met veel enthousiasme over hun opgedane kennis. Meer aandacht voor dit vak op de scholen zou de toeloop naar de faculteit Natuurkunde/Sterrenkunde ook bevorderen en was het wellicht niet nodig geweest om de afdeling Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht te sluiten.

In Oosterbeek bevindt zich het klooster van de paters van Mill Hill. Paters en broeders die hun hele leven in de missie hebben gewerkt en daar scholen en ziekenhuizen hebben gebouwd brengen hier hun oude dag door. Meer dan een AOW uitkering staat hen niet ter beschikking.
Er was duidelijk behoefte aan recreatie en ik heb daar inmiddels al 14 Pro Deo lezingen gegeven. De belangstelling is groot!

Een totaal andere ervaring met het geven van een lezing was de vraag van een mevrouw, die met haar (volwassen) kinderen en schoolgaande kleinkinderen nu niet eens een uitje wilde organiseren naar een pretpark, maar thuis een lezing over astronomie aan haar kinderen en kleinkinderen wilde aanbieden.

De lezing werd enkele keren onderbroken voor een hapje en een drankje en het is bijzonder plezierig als je binnen de familiekring vragen en meningen kunt ontwikkelen en ventileren over een onderwerp, waar de meeste mensen nog weinig weet van hebben.

In juni 2013 heb ik lezingen mogen geven in Zwitserland. Op uitnodiging van de NCW (Nederlandse Club Wallis) heb ik drie lezingen verzorgd in Agarn en Susten. De NCW is een club van +/- 180 Nederlanders, die permanent of semi-permanent in Zwitserland wonen. Zij organiseren bijeenkomsten en nodigen hiervoor sprekers uit.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

Ing. Ap J.H.G. Cloosterman
Platanenstraat 32
3785 LE Zwartebroek
Tel. 0342 – 462080
-mail: apcloos@gmail.com

In augustus 2017 heb ik een boek geschreven met als titel "Klimaatverandering en duurzame energie. Er zijn 150 exemplaren gedrukt en ze zijn inmiddels allemaal verkocht.

Een tweede boek "De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat"
is in juli 2019 verschenen en in de boekhandel te koop:
ISBN: 9789491591198 NUR: 943
Ook te bestellen bij Conferent B.V.: info@conferent.nl


II. Overzicht van beschikbare lezingen

Lezingen

1. Het ontstaan van ons Heelal en het ontstaan en vergaan van ons
zonnestelsel;

2. De Zon;

3. Moeder Aarde, een zandkorrel in de woestijn;

4. De Maan;

5. De Planeten;

6. Duurzame energie;

7. Albert Einstein, zijn leven en zijn belangrijkste theorieën;

8. Het mysterie Zwaartekracht.

9. Is de mens alleen in het Heelal of zijn er ook nog buitenaardse
wezens?

10. Klimaatverandering: ja Oorzaak CO2: neen. Hoe werkt CO2.

11. Ons Zonnestelsel, het Heelal, Asteroïden, Aardscheerders,
Meteoren, vallende Sterren en Kometen.

12. Is er leven buiten de Aarde: Aliëns?

13. Is transitie naar kernenergie de oplossing voor de (klimaat)
crisis

III. Artikelen

Overzicht artikelen, welke niet op Climategate zijn gepubliceerd
Zie linkerkolom.


Publicaties op de website van Climategate.nl

Climategate.nl is een vaste waarde geworden in het Nederlandse medialandschap en vooral ook een levendig discussieplatform. De thematiek die we beslaan is sterk verbreed. Eigenlijk alles op het gebied van natuur, milieu, energie, duurzaamheid, ecologie en wetenschap passeert de revue. Maar ook economie en politiek.

Climategate.nl is politiek neutraal.

Zie: https://www.climategate.nl/author/apcloosterman/

01. Hoe werkt CO2 nu precies?

02. Verduurzamen / verpauperen.

03. Kwetsbare Aarde Deel I.

04. Kwetsbare Aarde Deel II.

05. Kwetsbare Aarde Deel III.

06. Windmolenpark Wieringermeer: een windei van 500 miljoen Euro.

07. CO2 in onze atmosfeer is voor de mensheid een zegen en veroorzaakt geen extreme warmte, storm of regen Deel 1.

08. Oorzaken van klimaatverandering Deel 2.

09. Klimaatdonor: Onze Zon Deel 3.

10. En toen was er sneeuw...ja heel veel sneeuw.

11. Onjuiste en onvolledige voorlichting door de overheid.

12. Water naar de zee.

13. Vervolg Al Gore's "Een onaangename waarheid" flopt.

14. Bepaling van temperatuur en CO2-gehalte van de aardatmosfeer uit het verleden.

15. Klimaat op Venus, een gevolg van broeikasgas CO2?

16. Twijfel over de juistheid van klimaatgegevens uit de oudheid met behulp van ijskernen.

17. Het ijs op Groenland smelt - Oorzaak, Deel I.

18. Het ijs op Groenland smelt - Gevolgen, Deel II.

19. Waterdamp afkomstig van verbranding van aardolie en aardgas.

20. Opvatting over klimaatverandering door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.

21. Een controversiële verklaring voor het afbreken van Larsen C.

22. Klimaatverandering voor beginners.

23. Klimaatdebat: overeenstemming en verschil


24. Nutatie, een van de mogelijke oorzaken van regionale klimaatverandering?


25. Klimaatverandering door CO2. Of zijn er ook andere oorzaken?


26. De twaalf artikelen van Pieter Lukkes.


27. De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.


28. Een mogelijk nieuwe energiebron met Helium-3.


29. Fijnstof: roet.


30. Is de klimaatfobie nog te keren?


31. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.


32. Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan.


33. Meerderheid politiek volhardt in CO2-dwaling.


34. CO2-reductie leidt tot grote problemen.


35. In de greep van massahysterie.


36. Waterstof-middel kan erger zijn dan de (CO2) kwaal.


37. Het verkiezingsdebat over klimaat.


38. Twee "hot items" in onze samenleving: opwarming en zeespiegelstijging.


39. Aan de knoppen van ons klimaat- en energiebeleid.


40. Klimaatbevlogenheid- emoties versus ratio.


41. Een "Grand Solar Minimum" op komst?


42. Het boek: "De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat"


door: Ap J.H.G. Cloosterman
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar

43. Klimaatverandering: oorzaak de mens?


44. Krijtinjecties in de stratosfeer om opwarming van de Aarde tegen te gaan.


45. Vier interessante hypothesen.


46. Pas is nu ongepast geworden - Deel 1.


47. Pas is nu ongepast geworden - Deel 2.


48. Klimaatmodellen - Is het wel juist wat zijn voorspellen?


49. De opwarming van de oceanen, gebeurt dit nu wel of niet door CO2?


50. Wat de overheid verzwijgt: rampzalige uitslag publieksconsultatie klimaatbeleid.


51. De energietransitie dreigt een catastrofe te worden.


52. Kan ijzerpoeder als energiebron een bijdrage leveren aan een duurzame energietransitie?


53. Olivijn: de CO2-killer? Of moeten we kernenergie gaan gebruiken?


54. Onrust over energietransitie.


55. Onrust over energietransitie- vervolg.


56. Klimaatverandering is dermate opgeblazen, dat er meer mensen van leven dan eraan sterven.


57. De ongereptheid van Moeder Aarde en ons welzijn hebben onder het huidige klimaatbeleid zwaar te lijden.


58. Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen – met ‘Green Deal’ daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht.


59. ‘Tegenwind’ in gemeenteraad van Barneveld.


60. Tsunami aan klimaatbeleid.


61. Voorwaarts …. Mars.


62. Voorwaarts …. Mars! (Deel II).


63. Voorwaarts ….. Mars ! (Deel III).


64. Voorwaarts … Mars! (Deel IV).


65. Een groot zonneminimum.


66. Overhaaste energietransitie verandert niets aan opwarming Aarde.


67. Windturbines zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze atmosfeer.


68. Politieke partijen over klimaat- en energie transitiebeleid.


69. De afsmelt van zee-ijs en landijs is onomkeerbaar. Is er nog hoop?


70. Een duurzaam energie- en transitiebeleid.


71. De geschiedenis herhaalt zich.


72. Het broeikasgas CO2.


73. Gemeente start met "windgesprekken" over turbines op Harselaar Barneveld.


74. Gesmolten-zout-reactor met Thorium of Uranium als brandstof.


75. Energietransitie in de Regio Food Valley en de gevolgen van de energietransitie in het algemeen.


76. Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen?


77. Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid.


78. Opvattingen van Nederlanders over klimaatverandering en energietransitie.


79. Enorme regionale klimaatverschillen.


80. Klimaatpaus Timmermans: Fit for 55 is te behappen.


81. Is CO2 verantwoordelijk voor de opwarming?


82. China: klimaatbeleid versus democratie, mensenrechten en milieubeleid.


83. Klimaatverandering en energietransitie in Nederland.


84. "Luctor et non emergo" - Ik worstel en kom niet meer boven.


85. Een klimaatregelaar en het kappen van bossen.


86. Gedoe rondom stikstof en kooldioxide.


87. Kernenergie: ja of toch maar weer niet.


88. Heroverweging van de energietransitie.


89. Een Zon op Aarde: Kernfusie.


90. Nieuw onderzoek naar gezondheidsproblemen door windmolens.


91. Obstakels, zoals windmolens, hebben invloed op wind en weer.


92. Het IPCC en haar volgers volharden in hun opvatting over een lineair verband tussen CO2 en de aardse opwarming.


93. Is een klimaatscepticus een twijfelzaaier?


94. Waterdamp, en niet CO2, is de grootste boosdoener van lokale klimaatveranderingen.


95. Verzet tegen windmolens laait op.


96. Falend overheidsbeleid.


97. Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil – Deel 1.


98. Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil – Deel 2.


99. Klimaat van angst en schuldgevoel – Deel 3.


100. Plastic soep Deel 4.


Er is een verzoek binnen gekomen om de laatste vier artikelen (97 t/m 100) tot een artikel te bundelen.


101. Meer CO2 is niet de oorzaak van verdere klimaatverandering.


102. De gemiddelde temperatuur van de Aarde.


103. Gas or no Gas, that is the question.


104. Klimaatverandering, niet alleen door de Zon en Vulkanen, maar misschien ook door "Black Holes"?


105. Wordt de temperatuurverhoging van het oceaanwater veroorzaakt door het broeikasgas CO2?


106. CO2-reductie heeft nog maar weinig effect, maar hoe zit het met methaan?


107. De Zon heeft het grootste aandeel in de opwarming van de atmosfeer.


Add Headings and they will appear in your table of contents.

Het boek “Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil”.docx

Het boek "onzichtbare neprampen en verzonnen onheil" versie 05.08.2022

Zie ook publicaties op Clintel: https://clintel.nl/clintel-nieuws/